Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PZR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych pojęć, modeli, koncepcji stosowanych w psychologii zdrowia, zapoznanie się z czynnikami podtrzymującymi i chroniącymi zdrowie, zrozumienie i zastosowanie psychologicznych aspektów w promocji zdrowia.

Egzamin - test wiadomości

Pełny opis:

Tematyka :

1. Psychologia zdrowia - specyfika, zakres, stosowane podejścia. Podstawowe pojęcia i kategorie używane w psychologii zdrowia - zdrowie, dobrostan i jakość życia.

2. Modele stosowane w psychologii zdrowia / biomedyczny, holistyczno-funkcjonalny/. Paradygmat pato – i salutogenetyczny, koncepcja poczucia koherencji A.Antonovsky’ego.

3. Modele kształtowania się zachowań zdrowotnych (behawioralny, poznawczy).

4. Rola wybranych czynników podtrzymujących zdrowie – wsparcie społeczne, sprężystość (resilience).

5. Pomoc psychologiczna w obszarze psychologii zdrowia: promocja zdrowia, prewencja psychologiczna, interwencje psychologiczne.

Literatura:

Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Fundacja IPN.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN

Heszen, I., Życińska J. (red.) (2008).Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa: Academica.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa: Difin.

Sheridan C., L., Radmacher, S., A. (1998) Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Sęk, H., Cieślak, R. (red.) (1998). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student umie:

omówić podstawowe pojęcia, modele, koncepcje stosowane w psychologii zdrowia;

scharakteryzować czynniki podtrzymujące i chroniące zdrowie;

opisać psychologiczne aspekty promocji zdrowia;

rozróżnić rodzaje pomocy psychologicznej stosowanej w

obszarze psychologii zdrowia;

Umiejętności

Student potrafi:

rozpoznać modele kształtowania zachowań zdrowotnych;

przeprowadzić krótki wywiad nt. zachowań zdrowotnych;

skonstruować konspekt zajęć promujących zdrowie;

Sposób pomiaru

Egzamin - test wiadomości

Kolokwium pisemne

Prezentacja ustna na zajęciach

Praca w małej grupie i prezentacja na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na wykładach (według ustaleń wykładowcy)

2. systematyczne, wnikliwe czytanie zalecanej literatury

3. zaliczenie ćwiczeń zgodnie z wymaganiami prowadzącego

4. pozytywna ocena z egzaminu (test wiadomości)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Izabela Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Anna Dzielska, Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Izabela Tabak, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Agnieszka Pisarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.