Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zdrowia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PZD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia publicznego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowy dla IV r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat psychologii zdrowia, jej genezy i zakresu. Rozumie jakie miejsce zajmuje psychologia zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii.

Zna podstawowe pojęcia psychologii zdrowia (zdrowie, jakość życia) oraz modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Zna założenia paradygmatu salutogenetycznego oraz koncepcji resilience.

Rozumie znaczenie dla zdrowia wsparcia społecznego, zachowań zdrowotnych, umiejscowienia kontroli, poczucia skuteczności i własnej wartości.

Rozumie psychologiczne następstwa choroby, psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej i rolę psychologii zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny.

Rozumie rolę stresu jako predyktora zdrowia oraz innych psychologicznych determinantów zdrowia fizycznego (psychosomatyka)

Zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych w zakresie właściwym dla psychologii.

Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w aspekcie psychologicznym.

Zna podstawowe metody badań naukowych prowadzonych w psychologii zdrowia oraz międzynarodowe programy badań zachowań zdrowotnych.

Umiejętności

Student potrafi ułożyć scenariusz pracy z grupą w zakresie edukacji zdrowotnej.

Potrafi przeprowadzić zajęcia z grupą na temat dotyczący zdrowia (fizycznego, psychicznego, społecznego).

Kompetencje społeczne

Student współpracuje w grupie zadaniowej

Odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w zakresie promocji zdrowia.

Sposób pomiaru

Test wiadomości

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć.

Ocena przeprowadzenia wraz z 3-4-osobową grupą zajęć edukacji zdrowotnej

Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej

Ocena na podstawie opracowania i zrealizowania zajęć z edukacji zdrowotnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.