Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia społeczności (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla V r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

uczestnik kursu zna terminologię używaną w psychologii wpływu społecznego oraz jej zastosowanie w działaniach innowacyjnych o charakterze prospołecznym

uczestnik kursu po jego ukończeniu ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej

uczestnik kursu pozna teoretyczne podstawy działań innowatorów społecznych

Umiejętności

uczestnik kursu nabędzie umiejętności wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów społecznych

uczestnik kursu posiądzie umiejętności konstruowania pisemnych projektów rozwiązań palących problemów społecznych

Kompetencje społeczne

uczestnik podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań na rzecz trwałej zmiany społecznej

uczestnik ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

prezentacja

zadania dla grupy

kolokwium końcowe

Pełny opis:

1. Określenie potrzeb człowieka. Korzenie ekonomii społecznej.

2. Opis podmiotów ekonomii społecznej. Zdefiniowanie pojęcia „kapitału społecznego” według Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana oraz Roberta Putnama.

3. Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania.

Ekonomizacja organizacji pozarządowych.

4. Zarządzanie podmiotami w przedsiębiorczości społecznej.

5. Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka.

6. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.

Od pomysłu do uruchomienia biznesu

7. Źródła finansowania. Wykorzystanie potencjału Internetu i nowoczesnych technologii

Literatura:

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2012

Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków

Kaźmierczak T., Rymszy M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna,

ISP, Warszawa 2007

Uwagi:

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusja

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, prezentacja 20

Przygotowanie się do kolokwium 15

ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

prezentacja

zadania dla grupy

kolokwium końcowe

Pełny opis:

1. Określenie potrzeb człowieka. Korzenie ekonomii społecznej.

2. Opis podmiotów ekonomii społecznej. Zdefiniowanie pojęcia „kapitału społecznego” według Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana oraz Roberta Putnama.

3. Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania.

Ekonomizacja organizacji pozarządowych.

4. Zarządzanie podmiotami w przedsiębiorczości społecznej.

5. Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka.

6. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.

Od pomysłu do uruchomienia biznesu

7. Źródła finansowania. Wykorzystanie potencjału Internetu i nowoczesnych technologii

Literatura:

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2012

Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków

Kaźmierczak T., Rymszy M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna,

ISP, Warszawa 2007

Uwagi:

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusja

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, prezentacja 20

Przygotowanie się do kolokwium 15

ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

prezentacja

zadania dla grupy

kolokwium końcowe

Pełny opis:

1. Określenie potrzeb człowieka. Korzenie ekonomii społecznej.

2. Opis podmiotów ekonomii społecznej. Zdefiniowanie pojęcia „kapitału społecznego” według Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana oraz Roberta Putnama.

3. Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania.

Ekonomizacja organizacji pozarządowych.

4. Zarządzanie podmiotami w przedsiębiorczości społecznej.

5. Biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i praktyka.

6. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.

Od pomysłu do uruchomienia biznesu

7. Źródła finansowania. Wykorzystanie potencjału Internetu i nowoczesnych technologii

Literatura:

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2012

Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków

Kaźmierczak T., Rymszy M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna,

ISP, Warszawa 2007

Uwagi:

metody kształcenia: prezentacje multimedialne, dyskusja

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, prezentacja 20

Przygotowanie się do kolokwium 15

ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.