Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne aspekty zdarzeń traumatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PAZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne aspekty zdarzeń traumatycznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia społeczności (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla V r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Wiedza

- Umie opisać u dorosłych i u dzieci kryteria diagnostyczne zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) oraz ostrej reakcji stresowej (ASD) .

- Potrafi scharakteryzować mechanizm pokryzysowej mobilizacji i deterioracji wsparcia społecznego.

- Umie scharakteryzować czynniki ryzyka i czynniki ochronne nasilenia zaburzeń potraumatycznych; rozumie różnice między sytuacją dzieci i dorosłych ofiar katastrof.

- Rozumie znaczenie rodzinnych czynników ochronnych i czynników ryzyka zaburzeń potraumatycznych, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

- Zna specyfikę pracy osób wykonujących zawodowo zadania związane z pomaganiem innym, zdawać sobie sprawę z dużego ryzyka wypalenia zawodowego.

- Potrafi scharakteryzować podstawowe podejścia terapeutyczne wykorzystywane po katastrofie, jest w stanie porównać ich skuteczność w określonych sytuacjach w oparciu o wyniki badań empirycznych.

- Zna narzędzia diagnostyczne wykorzystywane do oceny nasilenia zaburzeń potraumatycznych.

- Wie, jakie akty prawne regulują sposób postępowania w sytuacjach związanych z klęskami żywiołowymi.

Umiejętności

- Jest w stanie zaproponować krótki debriefing dla ratowników pomagających ofiarom katastrofy.

- Potrafi zaprojektować krótki program profilaktyczny skierowany do dzieci lub dorosłych ofiar katastrofy

Kompetencje społeczne

- Jest świadom etycznych uwarunkowań skutecznego pomagania ofiarom katastrof.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.