Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opowieści edukacyjne w kształceniu dzieci i dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-OEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opowieści edukacyjne w kształceniu dzieci i dorosłych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi wymienić co najmniej 5 funkcji opowieści

Potrafi zdefiniować pojęcie mitu

Umie wyjaśnić, jakie funkcje pełnią mity w kulturze

Posługuje się kategorią mitu w rozumieniu psychologicznym

Potrafi wyjaśnić koncepcję narracyjnej struktury umysłu

Potrafi omówić wpływ emocji na motywację, zapamiętywanie i proces uczenia się.

Zna założenia i cele bajkoterapii

Potrafi wymienić kilka rodzajów opowieści terapeutycznych i edukacyjnych i wyjaśnić różnice między nimi i wymienić rozmaite rodzaje narracji obecne w kulturze i życiu każdego człowieka

Umiejętności

Rozpoznaje podstawowe schematy opowieści charakterystyczne dla kultury europejskiej.

Rozpoznaje schemat narracyjny w konkretnej opowieści

Umie zbudować opowieść wg określonego schematu narracyjnego

Umie tworzyć proste opowieści edukacyjne na zadany temat.

Umie inspirować innych i pomagać im w tworzeniu własnych opowieści

Potrafi wyrazić swoją opinię na temat odmienności schematów narracyjnych w różnych kulturach bądź ich braku i poprzeć ją konkretnymi przykładami

Potrafi wymienić rozmaite obszary zastosowania opowieści edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z osobami dorosłymi

Kompetencje społeczne

Podejmuje współpracę z innymi przy realizacji projektów

Szuka schematów narracyjnych w różnego rodzaju narracjach

Posługuje się poznanymi kategoriami w obserwacji i analizie bieżących wydarzeń z życia społecznego

Sposób pomiaru

Grupowe podsumowanie zajęć i przeczytanej lektury (każda grupa układa pytania podsumowujące określone zagadnienie, pozostałe grupy odpowiadają na te pytania)

Krótka praca pisemna

Dyskusja w grupie, prezentacja własnego projektu

Ustna bądź pisemna analiza wybranych wytworów kultury (baśń, film, reklama itp.)

Praca w grupie nad wspólnym projektem

Dyskusja podczas zajęć

Dyskusja podczas zajęć, projekt grupowy

Realizacja projektu grupowego

Dyskusja na temat bieżących wydarzeń społecznych na początku każdych zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.