Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody terapii i pomocy osobom chorym somatycznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-MTS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody terapii i pomocy osobom chorym somatycznie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

Wskazać teorie wykorzystywane w definiowaniu zdrowia somatycznego, czynników choroby oraz związku somatyki z psychiką.

Wskazać i scharakteryzować metody pomocy psychologicznej stosowane wobec osób chorych somatycznie oraz zasady wprowadzania tych metod.

Objaśnić specyfikę wybranych chorób somatycznych oraz ich wpływ na psychospołeczne funkcjonowania chorego i jego rodziny.

Opisać rolę oraz formy pracy psychologa z osobami chorymi somatycznie; etapy kształcenia oraz doskonalenia zawodowego.

Wskazać najnowsze obszary badań związanych z psychospołecznym funkcjonowaniem osób chorych somatycznie.

Wymienić i opisać metody pomocy psychologicznej w zależności od rodzaju choroby somatycznej i stopnia jej zaawansowania.

Opisać trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym osób chorych na wybrane zaburzenia somatyczne.

Umiejętności

Adekwatnie do potrzeb chorego organizować i planować terapię/ pomoc psychologiczną z uwzględnieniem poznanych metod oraz zasad ich stosowania.

Weryfikować dotychczasowe umiejętności komunikacji interpersonalnej, wdraża nowe sposoby komunikacji z uwzględnieniem potrzeb i trudności osób chorych somatycznie.

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na potrzeby i trudności chorych.

Organizuje pomoc zgodnie z zasadami etycznymi.

Sposób pomiaru

Egzamin- test wiadomości

Prezentacja multimedialna i wypowiedź ustna.

Studium przypadku i przygotowanie planu pomocy psychologicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Basińska, M. ,B. (2009). Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Bętkowska- Korpała, B., Gierowski, J.,K. (2007). Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo UJ

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych.Vizja Press

De Walden- Gałuszko K. (2011). Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo PZWL

Jakubowska- Winecka A., Włodarczyk D. (2007). Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: Wydawnictwo PZWL

Suchocka L. (2008). Psychologia bólu. Warszawa: Difin

Szymborski J. (red.) (2012). Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa. Tom II BIP_POZ_Zdrowie_publiczne_i_polityka_ludnosciowa_2012

Turuk-Nowak T. (1999). Pomoc psychologiczna pacjentom onkologicznym. W: Kubacka-Jasiecka D., Łosiak W. (red.), Zmagając się z chorobą nowotworową. Kraków: Wyd. UJ.

Tylka J. (2000). Psychosomatyka. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Zabłocka-Zytka, L., (2010) „Rola wsparcia społecznego w zmaganiu się z chorobą nowotworową.” W: E. Zasępa (red.) Gdy myślę choroba...Gdy myślę niepełnosprawność...Choroba, niepełnosprawność, cierpienieoraz postawy wobec nich.W teorii i badaniach. Warszawa: APS

Zabłocka-Żytka, L. (2013). Zrozumieć pacjenta. Stres choroby przewlekłej i sposoby radzenia sobie na przykładzie pacjentek z rakiem piersi. W: B. Zasępa (red.). Doświadczenie choroby i niepełnosprawności (s.109-124). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Zabłocka-Żytka, L. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób chorych somatycznie. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.

Zabłocka-Żytka, L., Sokołowska E. (2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa:Difin.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bidzan M. (2010). Niepłodność w ujęciu Bio-Psycho-Społecznym. Warszawa:Wydawnictwo IMPULS

De Barbaro B. (1997). Pacjent w swojej rodzinie. Warszawa: Springer PWN

Czabała Cz., Sęk H. (2005). Pomoc psychologiczna. W: Strelau J. (red.), Psychologia T. 3. Gdańsk: GWP

Elso Ch. J., Hades J.A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

Janowski K. (2005). Stres a patofizjologia procesów łuszczycowych. Przegląd Dermatologiczny, 93, 84-92.

Paul-Cavallier J.F. (1992). Wizualizacja. Poznań: Wyd. Rebis.

Pietras T, Witusik A. (2007). Rola psychiki w ciężkiej astmie – jaką terapię należy zalecić. Terapia ; 4: 37-9.

Rymaszewska, J., Dudek, D. (2009). Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Praktyczne wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne. Gdańsk: VIA Medica

Sheridon Ch.L. Ramacher S.A. (2000). Psychologiczne podejście do cukrzycy W: Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia.

Simonton O.C., Matthews-Simonton S., Creighton J.L. (1993). Triumf życia. W-wa: Wyd. Medyczne.

Steuden S., Janowski K. (2002). Schorzenia psychodermatologiczne. Przegląd Dermatologiczny, 89, 175-183.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.