Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-KIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i media
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna schemat komunikacji i jego podstawowe elementy; potrafi zdefiniować: komunikację, kanał komunikacji, medium, znak, kod.

Potrafi podać pełną definicję komunikowania masowego i prawidłowo objaśnić jej elementy składowe.

Zna genezę, rozwój i znaczenie społeczne mediów masowych; może wskazać i objaśnić różne definicje tego zjawiska.

Zna w zarysie powstanie, rozwój i historię społeczną mediów masowych: prasy, radia, telewizji oraz Internetu.

Zna zjawiska społeczne występujące w mediach tradycyjnych i internetowych; ma wiedzę o różnych nurtach interpretacji zjawisk występujących w sieci.

Ma wiedzę o procesach społecznych zachodzących w obrębie tych zjawisk, o nowych formach komunikacji a także o ich społecznych skutkach.

Umiejętności

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk oraz przekazów medialnych.

Potrafi interpretować historyczne przekazy medialne w kontekście przemian form komunikacji.

Opanował umiejętność wnioskowania o współczesnych przemianach mediów przez analogię do zjawisk historycznych.

Potrafi samodzielnie rozpoznawać i wstępnie diagnozować zachodzące współcześnie przemiany w komunikacji społecznej.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość, dlaczego warto wnikliwie obserwować nowe media informacyjne i komunikacyjne jako przestrzeń interakcji psychospołecznych.

Potrafi w sposób analityczny odbierać przekazy medialne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: portfolio własnych prac wykonywanych w toku zajęć oraz, do wyboru przez studenta, przeprowadzany jest egzamin ustny bądź pisemny w formie eseju.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Warsztat pracy psychologa z mediami, z elementami internetoznawstwa.

Nowe media, media publiczne, media prywatne, mediatyzacja.

Migracja treści i konwergencja mediów.

Media społecznościowe.

Branża medialna.

Cotygodniowe zadania oparte na bieżącej lekturze prasy i literatury faktu.

Poprzez uczenie oparte na doświadczeniu praktyczne zetknięcie z mediami w sposób wyrabiający trwały nawyk stałej lektury prasy.

Uwrażliwienie na rozłożone w czasie zjawiska związane ze społecznym aspektem tematów realizowanych w mediach i internecie.

Samodzielne analizy wybranych mechanizmów ujawnianych w przestrzeni mediów, marketingu i public relations.

Długoterminowe obserwacje przekazów medialnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wybrane, odnoszące się do bieżących spraw, artykuły z miesięcznika Press. Wybrane rozdziały z podręcznika: Maigret E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Oficyna Naukowa

Uwagi:

UWAGA. Spotkania odbywają się co tydzień na platformie Zoom w terminie przewidzianym planem, a kiedy wszyscy zainteresowani uczestnicy będą mieli aktywowane konta w domenie APS, możliwe jest przeniesienie zajęć na Microsoft Teams. Po każdych zajęciach każdy uczestnik sporządza odpowiedzi na zadania i wysyła emailem do prowadzącego, w ten sposób powstaje portfolio będące dokumentacją zajęć oraz materiałem do rozmowy zaliczeniowej.

METODY KSZTAŁCENIA. Zgodnie z zaleceniami pilotażowego programu MNiSW pn. Mistrzowie Dydaktyki realizowanego przez prowadzących w University College London stosowane są metody czynne, oparte na tutoringu małych grup i uczeniu przez doświadczenie. Wykład stosowany jest w powiązaniu z innymi formami i jego rolą jest prowadzić do refleksji nad uprzednim doświadczeniem.

Nakład pracy studenta

15 h - godziny kontaktowe

45 h - przygotowanie do egzaminu, prace domowe

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: portfolio własnych prac wykonywanych w toku zajęć oraz, do wyboru przez studenta, przeprowadzany jest egzamin ustny bądź pisemny w formie eseju.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Warsztat pracy psychologa z mediami, z elementami internetoznawstwa.

Nowe media, media publiczne, media prywatne, mediatyzacja.

Migracja treści i konwergencja mediów.

Media społecznościowe.

Branża medialna.

Cotygodniowe zadania oparte na bieżącej lekturze prasy i literatury faktu.

Poprzez uczenie oparte na doświadczeniu praktyczne zetknięcie z mediami w sposób wyrabiający trwały nawyk stałej lektury prasy.

Uwrażliwienie na rozłożone w czasie zjawiska związane ze społecznym aspektem tematów realizowanych w mediach i internecie.

Samodzielne analizy wybranych mechanizmów ujawnianych w przestrzeni mediów, marketingu i public relations.

Długoterminowe obserwacje przekazów medialnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wybrane, odnoszące się do bieżących spraw, artykuły z miesięcznika Press. Wybrane rozdziały z podręcznika: Maigret E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Oficyna Naukowa

Uwagi:

UWAGA. Spotkania będą odbywać się na platformie Zoom w terminie przewidzianym planem, a kiedy wszyscy zainteresowani uczestnicy będą mieli aktywowane konta w domenie APS, możliwe jest przeniesienie zajęć na Microsoft Teams. Po każdych zajęciach każdy uczestnik sporządza odpowiedzi na zadania i wysyła emailem do prowadzącego, w ten sposób powstaje portfolio będące dokumentacją zajęć oraz materiałem do rozmowy zaliczeniowej.

METODY KSZTAŁCENIA. Zgodnie z zaleceniami pilotażowego programu MNiSW pn. Mistrzowie Dydaktyki realizowanego przez prowadzących w University College London stosowane są metody czynne, oparte na tutoringu małych grup i uczeniu przez doświadczenie. Wykład stosowany jest w powiązaniu z innymi formami i jego rolą jest prowadzić do refleksji nad uprzednim doświadczeniem.

Nakład pracy studenta

15 h - godziny kontaktowe

45 h - przygotowanie do egzaminu, prace domowe

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.