Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencja w system szkolny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-IWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja w system szkolny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na ocenę końcową składać się będą oceny z 4 wejściówek, ocena za aktywność na zajęciach oraz ocena z pracy zaliczeniowej dotyczącej:

1. Analizy opisu sytuacji kryzysowej w szkole (dostarczonego przez prowadzącego)

2. Opracowania planu interwencji dla w. w. sytuacji wg. omówionego na zajęciach modelu.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje wybrane rodzaje sytuacji kryzysowych, z którymi styka się psycholog pracujący w szkole. Na zajęciach omówione zostaną:

1. Wstęp do interwencji kryzysowej – modele kryzysu psychologicznego (zachwianie równowagi, utrata zasobów, moment zwrotny, utrata sensu i wartości), etapy, przykłady (2h).

2. Tematyka agresji – diagnoza, profilaktyka (omówienie podstawowych zasad treningu zastępowania agresji Goldsteina) , metody interwencji (3h).

3. Żałoba po stracie – etapy przezywania żałoby, konsekwencje zablokowanej żałoby, wspieranie dziecka w przeżywaniu żałoby, analizy przypadków (3h).

4. Samobójstwa – czynniki ryzyka, rodzaje motywacji, ocena ryzyka, planowanie rozmowy i interwencji (3h)

5. Sytuacje okołorozwodowe – wsparcie dziecka w odwołaniu, analiza przypadków (3h).

Literatura:

iteratura obowiązkowa:

Janusz, B., Drożdżowicz, L. (2013). Wpływ nieprzeżytej żałoby w rodzinie na funkcjonowanie i rozwój dziecka. Psychiatria Polska, 47(5), 865-873.

Korlak-Łukasiewicz, A. (2013). Przeżywanie żałoby przez dzieci. Rocznik Lubuski, 39(2), 119-130.

Araszkiewicz A., Pilecka, E. (2006). Samobójstwa rozszerzone na tle ogólnej liczby samobójstw w Polsce w latach 1991-2005. Suicydologia 2(1), 69-75.

Makara-Studzińska, M. (2001). Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 26(17), 119-131.

Węgrzynowska J. (2016). Dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1), 9-26.

Sikora, R. (2006). Opieka naprzemienna – w kontekście rozwodu rodziców i kosztów psychicznych ponoszonych przez dzieci. Kwartalnik naukowy, 25(1), 288-298.

Milewska, E. (2017). Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami. Warszawa: Kancelaria Senatu.

Literatura uzupełniająca:

Kubacka-Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo akademickie i profesjonalne.

Koszewska, K., Ochinowska, H. (2009). Kryzys. Szybkie reagowanie. Poradnik dla pedagogów i psychologów szkolnych. Warszawa: Biuro edukacji m. st. Warszawy.

James, R. K., Gilliland, B. E. (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umiejętności

Zebrać informacje konieczne do analizy funkcjonowania systemu

Przeanalizować system szkolny i mechanizmy go regulujące z uwzględnieniem znaczenia kluczowych jednostek dla funkcjonowania systemu

Opracować i zaprezentować (z uzasadnieniem) plan działań praktycznych, ukierunkowanych na zmiany w systemie.

Kompetencje społeczne

- współpracuje zadaniowo w grupie

- docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

- dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

- jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań

- dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Do czasy trwania ograniczeń w pracy uczelni zajęcia prowadzone są w godzinach i terminach wynikających z planu zajęć, w formie wideokonferencji na platformie MS Teams. Dodatkowo część zadań dotyczących realizacji ćwiczeń i prac pisemnych jest zlecana do samodzielnego wykonania w domu a następnie konsultowana i oceniana poprzez korespondencje elektroniczną pocztą służbową. Istnieje także możliwość bezpośredniego i niezwłocznego omawiania indywidualnych kwestii i załatwiania spraw w godzinach konsultacji poprzez pocztę służbową.

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: przygotowanie się do wejściówek, aktywny udział w zajęciach, napisanie pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.