Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualna i grupowa praca z uczniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-IGU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualna i grupowa praca z uczniem
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiować pojęcie profilaktycznych oddziaływań

Umiejętności

Przeprowadzić diagnozę całościową i/lub dotyczącą określonego aspektu funkcjonowania ucznia

Zanalizować przykładowe studium przypadku, w tym wyodrębnić przyczyny i mechanizmy utrwalające problem/ trudności w celu zaplanowania interwencji

Zanalizować i interpretować potrzeby rozwojowe ucznia, które mogą zostać zaspokojone na terenie szkoły w ramach oddziaływań promocyjnych i profilaktycznych

Wygenerować, przeanalizować i uzasadnić pomysły jak można pomóc uczniowi w konkretnej sytuacji

Opracować mini-warsztat dla uczniów

Kompetencje społeczne

Współpracuje zadaniowo w grupie

Docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

Dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

Jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań

Dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi w trakcie zajęć

Ocena zaplanowanej i przeprowadzonej przez studenta uczniowskiej diagnozy (zadanie domowe)

Dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego, dyskusja oceniana

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rajchert
Prowadzący grup: Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kozicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową składać się będą oceny z 3 prac zaliczeniowych oraz ocena z aktywności na zajęciach.

Prace zaliczeniowe:

1. Przygotowanie zaleceń do pracy dla szkoły i dla domu dziecka, na podstawie dostarczonej przez prowadzącego opinii psychologiczno – pedagogicznej

2. Stworzenie konspektu 90-minutowych zajęć warsztatowych dla grupy uczniów o wybranej tematyce

3. Wywiad diagnostyczny z uczniem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Indywidualne i grupowe metody i formy pracy z uczniem na terenie szkoły oraz wyzwania im towarzyszące. Formy działań profilaktycznych i interwencyjnych w szkole

2. Formy pomocy uczniom w szkole i w instytucjach zewnętrznych .

3. Modele pracy psychologa szkolnego w praktyce – analiza przypadków

4. Pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (analiza przypadków)

5. Analiza przypadku – opracowanie planu pomocy dziecku i zaplanowanie zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

6. Prowadzenie warsztatów psychologicznych na terenie szkoły.

7. Trening asertywności jako metoda pracy psychologa szkolnego.

8. Praca z rodzicem – analiza przypadków.

9. Kontrakt jako metoda pracy – szanse i zagrożenia.

10. Język w pracy psychologa - komunikaty typu „ja” vs komunikaty asertywne.

11. Praca z dzieckiem wycofanym społecznie – koncepcja cynicznej nieśmiałości Carducciego.

12. Diagnoza potrzeb uczniów na różnych etapach rozwoju.

Literatura:

Kołakowski, A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Jagieła, J. (2009). Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Rubikon.

Król-Fijewska, M. (2005). Stanowczo, Łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Kobiałka, A. (red.) (1994). Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej (na zlecenie MEN).

Babiuch, M. (2002). Jak pracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, napisanie prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową składać się będą oceny z 3 prac zaliczeniowych oraz ocena z aktywności na zajęciach.

Prace zaliczeniowe:

1. Przygotowanie zaleceń do pracy dla szkoły i dla domu dziecka, na podstawie dostarczonej przez prowadzącego opinii psychologiczno – pedagogicznej

2. Stworzenie konspektu 90-minutowych zajęć warsztatowych dla grupy uczniów o wybranej tematyce

3. Wywiad diagnostyczny z uczniem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Indywidualne i grupowe metody i formy pracy z uczniem na terenie szkoły oraz wyzwania im towarzyszące. Formy działań profilaktycznych i interwencyjnych w szkole

2. Formy pomocy uczniom w szkole i w instytucjach zewnętrznych .

3. Modele pracy psychologa szkolnego w praktyce – analiza przypadków

4. Pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (analiza przypadków)

5. Analiza przypadku – opracowanie planu pomocy dziecku i zaplanowanie zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

6. Prowadzenie warsztatów psychologicznych na terenie szkoły.

7. Trening asertywności jako metoda pracy psychologa szkolnego.

8. Praca z rodzicem – analiza przypadków.

9. Kontrakt jako metoda pracy – szanse i zagrożenia.

10. Język w pracy psychologa - komunikaty typu „ja” vs komunikaty asertywne.

11. Praca z dzieckiem wycofanym społecznie – koncepcja cynicznej nieśmiałości Carducciego.

12. Diagnoza potrzeb uczniów na różnych etapach rozwoju.

Literatura:

Kołakowski, A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Jagieła, J. (2009). Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Rubikon.

Król-Fijewska, M. (2005). Stanowczo, Łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Kobiałka, A. (red.) (1994). Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej (na zlecenie MEN).

Babiuch, M. (2002). Jak pracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, napisanie prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową składać się będą oceny z 3 prac zaliczeniowych oraz ocena z aktywności na zajęciach.

Prace zaliczeniowe:

1. Przygotowanie zaleceń do pracy dla szkoły i dla domu dziecka, na podstawie dostarczonej przez prowadzącego opinii psychologiczno – pedagogicznej

2. Stworzenie konspektu 90-minutowych zajęć warsztatowych dla grupy uczniów o wybranej tematyce

3. Wywiad diagnostyczny z uczniem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Indywidualne i grupowe metody i formy pracy z uczniem na terenie szkoły oraz wyzwania im towarzyszące. Formy działań profilaktycznych i interwencyjnych w szkole

2. Formy pomocy uczniom w szkole i w instytucjach zewnętrznych .

3. Modele pracy psychologa szkolnego w praktyce – analiza przypadków

4. Pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (analiza przypadków)

5. Analiza przypadku – opracowanie planu pomocy dziecku i zaplanowanie zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

6. Prowadzenie warsztatów psychologicznych na terenie szkoły.

7. Trening asertywności jako metoda pracy psychologa szkolnego.

8. Praca z rodzicem – analiza przypadków.

9. Kontrakt jako metoda pracy – szanse i zagrożenia.

10. Język w pracy psychologa - komunikaty typu „ja” vs komunikaty asertywne.

11. Praca z dzieckiem wycofanym społecznie – koncepcja cynicznej nieśmiałości Carducciego.

12. Diagnoza potrzeb uczniów na różnych etapach rozwoju.

Literatura:

Kołakowski, A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Jagieła, J. (2009). Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Rubikon.

Król-Fijewska, M. (2005). Stanowczo, Łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Kobiałka, A. (red.) (1994). Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej (na zlecenie MEN).

Babiuch, M. (2002). Jak pracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, napisanie prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową składać się będą oceny z 3 prac zaliczeniowych oraz ocena z aktywności na zajęciach.

Prace zaliczeniowe:

1. Przygotowanie zaleceń do pracy dla szkoły i dla domu dziecka, na podstawie dostarczonej przez prowadzącego opinii psychologiczno – pedagogicznej

2. Stworzenie konspektu 90-minutowych zajęć warsztatowych dla grupy uczniów o wybranej tematyce

3. Wywiad diagnostyczny z uczniem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Indywidualne i grupowe metody i formy pracy z uczniem na terenie szkoły oraz wyzwania im towarzyszące. Formy działań profilaktycznych i interwencyjnych w szkole

2. Formy pomocy uczniom w szkole i w instytucjach zewnętrznych .

3. Modele pracy psychologa szkolnego w praktyce – analiza przypadków

4. Pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (analiza przypadków)

5. Analiza przypadku – opracowanie planu pomocy dziecku i zaplanowanie zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

6. Prowadzenie warsztatów psychologicznych na terenie szkoły.

7. Trening asertywności jako metoda pracy psychologa szkolnego.

8. Praca z rodzicem – analiza przypadków.

9. Kontrakt jako metoda pracy – szanse i zagrożenia.

10. Język w pracy psychologa - komunikaty typu „ja” vs komunikaty asertywne.

11. Praca z dzieckiem wycofanym społecznie – koncepcja cynicznej nieśmiałości Carducciego.

12. Diagnoza potrzeb uczniów na różnych etapach rozwoju.

Literatura:

Kołakowski, A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Jagieła, J. (2009). Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Rubikon.

Król-Fijewska, M. (2005). Stanowczo, Łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Kobiałka, A. (red.) (1994). Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej (na zlecenie MEN).

Babiuch, M. (2002). Jak pracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, napisanie prac zaliczeniowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.