Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna zaburzeń psychicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-DPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna zaburzeń psychicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rola diagnozy psychologicznej w procesie diagnostycznym.

Poszerzenie wiedzy z zakresu metod diagnozy klinicznej oraz ćwiczenie umiejętności samodzielnej interpretacji wyników testów i metod psychologicznych oraz sporządzenia na ich podstawie psychologicznej diagnozy klinicznej człowieka dorosłego wraz z zaleceniami terapeutycznymi.

Pełny opis:

1.Znaczenie diagnozy psychologicznej w diagnozie medycznej (psychiatrycznej, neurologicznej) i pedagogicznej

2.Diagnoza psychologiczna – tradycja a współczesność

3.Badanie psychologiczne jako interakcja społeczna

4.Rodzaje diagnoz klinicznych a cel badania

5.Formułowanie hipotez diagnostycznych i ich weryfikacja wybranymi narzędziami psychologicznymi

6.Podstawowe narzędzia diagnozy psychologa klinicznego: obserwacja, wywiad, kwestionariusze, techniki projekcyjne

7.Diagnoza poziomu funkcjonowania poznawczego: ocena poziomu intelektualnego, funkcji wzrokowo-przestrzennych, werbalnych, wykonawczych i pamięci operacyjnej, formalnych zaburzeń myślenia.

8. Wyniki diagnozy klinicznej - konsekwencje diagnozy dla osoby badanej i zespołów terapeutyczno-leczniczych

9. Przekazywanie wyników diagnozy różnym odbiorcom (osoba badana, rodzina, lekarz kierujący, pedagog)

10. Etyczna aspekty pracy psychologa w procesie diagnozy

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2.Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych

3. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

4. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

5. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Szustrowa T. (1991) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

3. Kucharska.-Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

4. Borkowska A (2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

5. Borkowska A. (2005). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Biblioteka Psychiatrii Polskiej Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

potrafi scharakteryzować zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i psychologicznego;

opisać rolę diagnozy psychologicznej w całościowym procesie diagnostycznym;

wymienić i objaśnić najważniejsze metody diagnostyczne psychologa klinicznego;

dobierać testy psychologiczne na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta, jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów;

Umiejętności

Oceniać/diagnozować funkcjonowanie poznawcze w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych;

Oceniać/diagnozować funkcjonowanie sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowania (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych;

Kompetencje społeczne

zdolny do zaproponowania odpowiednich metod i testów psychologicznych w diagnozie osoby z zaburzeniami psychicznymi;

Sposób pomiaru

kolokwium pisemne

praca indywidualna oraz w małych grupach podczas ćwiczeń

opracowanie surowych wyników, ich interpretacja, wnioski oraz zalecenia w formie pisemnej diagnozy

przygotowanie propozycji zastosowania wybranych metod i testów psychologicznych do oceny jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę w formie pytań testowych oraz otwartych.

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, testy psychologiczne, eksperyment

4. Wybór testów psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych.

7. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowania (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych

8. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2.Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych

3. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

4. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

5. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Szustrowa T. (1991) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

3. Kucharska.-Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

4. Borkowska A (2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

5. Borkowska A. (2005). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Biblioteka Psychiatrii Polskiej Kraków

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej oraz opracowanie interpretacji wyników, próby interpretacji wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę w formie pytań testowych oraz otwartych.

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, testy psychologiczne, eksperyment

4. Wybór testów psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych.

7. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowania (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych

8. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2.Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych

3. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

4. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

5. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Szustrowa T. (1991) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

3. Kucharska.-Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

4. Borkowska A (2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

5. Borkowska A. (2005). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Biblioteka Psychiatrii Polskiej Kraków

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej oraz opracowanie interpretacji wyników, próby interpretacji wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zaliczenie - test wiadomości

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, testy psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (funkcjonowanie intelektualne - test Wechslera WAIS-R; funkcje wzrokowo - przestrzenne – test Bentona, test Figury Złożonej Reya, podtesty z Baterii Wiedeńskiej; funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej - Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Test Łączenia Punktów część A i B, Test N-back, Próba/Test Fluencji Słownej; funkcje pamięci słownej i uczenia się - Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), próba 10-par skojarzeń)

7. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

7. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

8. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia.

Literatura:

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2. Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych

3. Sęk, H., Steuden, S (2016). Psychologiczne badania eksperymentalne w schizofrenii (s329-333) w R 16 Psychologia schizofrenii w Psychologia kliniczna red. Cierpiałkowska L., Sęk, H. Wydawnictwo PWN.

4. Soroko, E. (2016). R 12 Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej (s.233-261) w Psychologia kliniczna red. Cierpiałkowska L., Sęk, H. Wydawnictwo PWN.

5. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

6. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

7. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Szustrowa T. (1991) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

3. Kucharska.-Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

4. Borkowska A (2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

5. Borkowska A. (2012). Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

6. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej oraz opracowanie interpretacji wyników, próby interpretacji wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zaliczenie -test wiadomości

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, testy psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (funkcjonowanie intelektualne - test Wechslera WAIS-R; funkcje wzrokowo - przestrzenne – test Bentona, test Figury Złożonej Reya, podtesty z Baterii Wiedeńskiej; funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej - Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Test Łączenia Punktów część A i B, Test N-back, Próba/Test Fluencji Słownej; funkcje pamięci słownej i uczenia się - Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), próba 10-par skojarzeń)

7. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

7. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

8. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia.

Literatura:

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2. Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych

3. Sęk, H., Steuden, S (2016). Psychologiczne badania eksperymentalne w schizofrenii (s329-333) w R 16 Psychologia schizofrenii w Psychologia kliniczna red. Cierpiałkowska L., Sęk, H. Wydawnictwo PWN.

4. Soroko, E. (2016). R 12 Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej (s.233-261) w Psychologia kliniczna red. Cierpiałkowska L., Sęk, H. Wydawnictwo PWN.

5. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

6. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

7. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Szustrowa T. (1991) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

3. Kucharska.-Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

4. Borkowska A (2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

5. Borkowska A. (2012). Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

6. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej oraz opracowanie interpretacji wyników, próby interpretacji wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykonanie wybranych testów i metod psychologicznych - omówienie wyników w czasie zajęć.

Test wiadomości - jednokrotnego wyboru (26 pytań) zalicza 50%

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, testy psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (funkcjonowanie intelektualne - test Wechslera WAIS-R; funkcje wzrokowo - przestrzenne – test Bentona, test Figury Złożonej Reya, podtesty z Baterii Wiedeńskiej; funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej - Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Test Łączenia Punktów część A i B, Test N-back, Próba/Test Fluencji Słownej; funkcje pamięci słownej i uczenia się - Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), próba 10-par skojarzeń)

7. Diagnoza zespołów otępiennych, zastosowanie testów neuropsychologicznych w diagnozie różnicowej chorób neurodegeneracyjnych

8. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

9. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

10. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2.Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych.. rozdział VI. Diagnoza funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

4. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

5. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Hintze B. (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo APS. Rozdział 3 Zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych – kluczowe deficyty w schizofrenii i z rozdziału 5 podrozdział 5.2.6 Ocena funkcjonowania poznawczego.

7. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

8. Barczak A.(2013). Jak rozpoznać otępienie? Wskazówki neuropsychologa. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny.2 (49), 4-7.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

2. Kucharska.- Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

3. Borkowska A (2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

4. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej , interpretacja wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Punkty ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykonanie wybranych testów i metod psychologicznych - omówienie wyników w czasie zajęć.

Test wiadomości - jednokrotnego wyboru (26 pytań) zalicza 50%

Pełny opis:

1. Zadania psychologa klinicznego jako jednego z członków zespołu medycznego i terapeutycznego.

2. Rola diagnozy psychologicznej w całym procesie diagnostycznym. Rola diagnozy klinicznej jako jednej z ważniejszych podstaw do kierowania osób na psychoterapię, rehabilitację psychiatryczną, rehabilitację neuropsychologiczną w zależności od specyfiki zaburzeń.

3. Metody diagnostyczne w ocenie jakościowej i ilościowej zaburzeń psychicznych obserwacja, pogłębiony wywiad kliniczny, testy psychologiczne, eksperyment kliniczny.

4. Wybór testów psychologicznych na podstawie uzyskanych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny oraz pytań stawianych przez lekarzy psychiatrów.

5. Specyfika sporządzania diagnozy klinicznej w zależności od celu diagnozy i rodzaju zaburzenia.

6. Ocena funkcjonowania poznawczego w chorobach psychicznych – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (funkcjonowanie intelektualne - test Wechslera WAIS-R; funkcje wzrokowo - przestrzenne – test Bentona, test Figury Złożonej Reya, podtesty z Baterii Wiedeńskiej; funkcje wykonawcze, w tym pamięci operacyjnej - Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Test Łączenia Punktów część A i B, Test N-back, Próba/Test Fluencji Słownej; funkcje pamięci słownej i uczenia się - Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego Reya (AVLT), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), próba 10-par skojarzeń)

7. Diagnoza zespołów otępiennych, zastosowanie testów neuropsychologicznych w diagnozie różnicowej chorób neurodegeneracyjnych

8. Ocena zaburzeń myślenia w schizofrenii – wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (próby kliniczne: Piktogram, Test wykluczeń, Klasyfikacje)

9. Ocena funkcjonowania sfery uczuciowo-dążeniowej w różnych zaburzeniach psychicznych i zachowaniach (cechy osobowości, funkcjonowanie społeczne) - wybór metod, wnioski z uzyskanych danych (testy projekcyjne i kwestionariuszowe np. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

10. Ocena zasobów pacjenta. Sporządzanie klinicznej diagnozy psychologicznej - integracja uzyskanych danych w procesie diagnostycznym, interpretacja, wnioski i zalecenia

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Paluchowski W.J. (2006) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar

2.Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Rozdział 6. Diagnoza funkcji wykonawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

4. Stęplewska-Żakowicz K (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. GWP Gdańsk.

5. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Hintze B. (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo APS. Rozdział 3 Zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych – kluczowe deficyty w schizofrenii i z rozdziału 5 podrozdział 5.2.6 Ocena funkcjonowania poznawczego.

7. Hornowska, E. (2005). Skale inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAISR-R oraz WAIS-III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

8. Barczak A.(2013). Jak rozpoznać otępienie? Wskazówki neuropsychologa. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny.2 (49), 4-7.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa

2. Kucharska.-Pietura K. (2008). Zaburzenia procesów społecznego poznania w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

3. Borkowska A .(2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa

4. Wilczek-Rużyczka E. (2007). Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ Lublin.

Uwagi:

Prezentacja i omówienie zastosowania wybranych testów i metod psychologicznych w diagnozie zaburzeń psychicznych, prezentacja wyników i diagnoz psychologicznych na przykładach pacjentów, indywidualne przeprowadzenie wybranych testów przez studentów na osobie zdrowej , interpretacja wyników testów w małych grupach.

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia 50

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie testów 25

Opracowaniem wyników testowych 25

Punkty ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.