Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty twórczego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3M-WTR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty twórczego rozwoju
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowy dla V r. PY, zajęcia poszerzające wiedzę społeczną (SPO)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium/warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warsztat ma na celu ukazanie wartości twórczego myślenia w życiu codziennym oraz pobudzanie i rozwijanie kreatywności uczestników.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- PROJEKT zaliczeniowy [projekt twórczej aktywizacji wybranej grupy społecznej, prezentacja na forum grupy].

- OBSERWACJA studenta/tki podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Kreatywność jako istotny składnik kompetencji.

2. Wieloperspektywiczność - umiejętność przyjmowania różnych punktów widzenia w procesie twórczym.

3. Innowacyjność i wynalazczość. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów, poszukiwania sprzeczności i udoskonalanie rozwiązań z życia codziennego.

4. Ciekawości poznawcza i umiejętność zadawania pytań. Scenariusze przyszłości.

5. Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

6. Stymulowanie operacji myślenia twórczego i wyobraźni.

7. Twórcze rozwiązywanie problemów społecznych.

8. Prezentacja projektów zaliczeniowych.

Literatura:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wiedza:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

Umiejętności:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

Kompetencje społeczne:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej i zadań domowych - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 20h

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.