Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza gotowości szkolnej ucznia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3M-DGS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza gotowości szkolnej ucznia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Treści przedmiotu: omówienie zadań rozwojowych stojących przed dzieckiem u progu edukacji szkolnej oraz przegląd podejść teoretycznych i badań odnośnie aspektów gotowości szkolnej; poznanie inspiracji teoretycznych modeli diagnostycznych i stosowanych w praktyce szkolnej rozwiązań oraz zasad tworzenia i ocena przydatności; analizowanie oryginalnych materiałów dostarczonych przez prowadzącego oraz wykonanych samodzielnie przez studentów.

Pełny opis:

1. Zadania rozwojowe stojące przed dzieckiem u progu edukacji szkolnej – odwołanie się do aktualnej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka

2. Psychologiczne aspekty gotowości/ dojrzałości szkolnej - przegląd podejść teoretycznych i badań

-Funkcjonowanie ruchowe (rozwój fizyczny i sprawność motoryczna, orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni, lateralizacja)

-Poznawcze (ocena poziomu inteligencji i rozwoju mowy /sprawność komunikacyjna i świadomość językowa/; zdolności spostrzegania /tempo i poziom analizy i syntezy percepcji wzrokowej, słuchowo-językowej i integracji percepcyjno-motoryczne/; operacyjny poziom myślenia /stadium operacji konkretnych/, zdolność koncentracji uwagi dowolnej oraz zaangażowania pamięci dowolnej)

-Emocjonalno-społeczne (zdolność uczenia się i współpracy w grupie, wytrwałość /zdolność doprowadzania swoich działań do końca/, ciekawość poznawcza; samodzielność i zaradność w prostych sytuacjach codziennych, samokontrola i przejawiane kompetencje emocjonalne /rozwój rozumienia emocji i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie/, zachowanie się zgodnie z normami, zdolność do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów)

3. Badanie gotowości/ dojrzałości szkolnej ucznia – inspiracje teoretyczne modeli diagnostycznych i stosowane w praktyce szkolnej rozwiązania

4. Narzędzia diagnostyczne badające gotowość/ dojrzałość szkolną ucznia – zasady tworzenia i ocena przydatności

-Arkusz Oceny Dojrzałości Szkolnej (Janiszewska)

-Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej (Gruszczyk-Kolczyńska i Zielińska)

-Skala Gotowości Szkolnej (Frydrychowicz), najnowsza adaptacja Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (Koźniewska, Matuszewski i Zwierzyńska)

-Skala Ryzyka Dysleksji (Bogdanowicz)

-Test Dojrzałości Szkolnej (Wilgocka-Okoń)

5. Studium przypadku gotowości/ dojrzałości szkolnej dziecka – analiza oryginalnych materiałów dostarczonych oraz wykonanych samodzielnie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.