Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia psychiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-ZPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia psychiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z psychopatologią, etiologią i patogenezą zaburzeń psychicznych u dorosłych i dzieci, wybranymi zagadnieniami organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Diagnoza, psychopatologia

2. Osobowość paranoiczna, schizoidalna, schizotypowa

3. Osobowość antyspołeczna, pogranicza

4. Osobowość histrioniczna, narcystyczna

5. Osobowość unikająca, zależna, anankastyczna

6. Zaburzenia pod postacią lęku panicznego, zaburz. lękowe uogólnione, zaburz. obsesyjno-kompulsyjne, fobie

7. PTSD, somatyzacyjne, hipochondryczne

8. Zaburzenia psychiczne i zachowania wywołane substancjami psychoaktywnymi - marihuana, amfetamina, opiaty

9. Anoreksja, bulimia

10. Zaburzenia nastroju (afektywne) – depresja, mania

11. Paranoja, parafrenia

12. Schizofrenia

13. Choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, majaczenie

14. Diagnozowanie dzieci i młodzieży: depresja młodzieńcza, zaburzenia zachowania, ADHD

15. Niepełnosprawność intelektualna i autyzm

Literatura:

Podstawowa:

Seligman M., Walker E., Roseham D. Psychopatologia. Wydawnictwo ZYSK i S-KA

Bilikiewicz A. (red.) Psychiatria. PZWL 2011

Uzupełniająca:

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1, 2, 3 Elsevier Urban & Partner Wrocław 2012

Lieb K., Heblinger B., Jacob G. Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii. Elsevier. Urban & Partner. Wrocław 2007

Morrison J. Diagnoza psychiatryczna. Wydawnictwo UJ. Kraków 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot zna podstawowe zaburzenia psychiczne osób dorosłych, ich etiologię i patogenezę.

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot potrafi wyszukać potrzebne informacje z literatury przedmiotu i przekazać je w formie referatu.

Posiada umiejętność analizy krótkiego tekstu naukowego.

Potrafi poddać analizie specyfikę życia i funkcjonowania ludzi z zaburzeniami psychicznymi.

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot jest uwrażliwiony na potrzeby osób chorych psychicznie.

Współpracuje w grupie zadaniowej.

Sposób pomiaru

Egzamin pisemny w formie pytań testowych

Przygotowanie prezentacji, ocena wypowiedzi ustnej w czasie zajęć

Dyskusja z prowadzącym w czasie zajęć, ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej w czasie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Paweł Bronowski, Beata Hintze, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Paweł Bronowski, Katarzyna Prot-Klinger, Dominika Szkoda-Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Paweł Bronowski, Katarzyna Chotkowska, Beata Hintze, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Paweł Bronowski, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Paweł Bronowski, Beata Hintze, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Ewa Hamerszmit, Beata Hintze, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.