Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-WDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do specjalności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie charakterystyki i wymagań specjalności proponowanych na kierunku Psychologia.

Pełny opis:

Podczas zajęć prezentowane są specjalności psychologiczne oferowane przez Akademię (ściezka kliniczna, społeczności oraz wspierania rozwoju i kształcenia), a także zagadnienia dotyczące pracy psychologa praktyka z uwzględnieniem zawodów i dziedzin, w jakich znajdują zatrudnienie psychologowie po ukończeniu poszczególnych specjalności.

Literatura:

Specjalność Psychologia Kliniczna: Sęk H. (red.) (2005 i późniejsze). Psychologia kliniczna. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - Rozdziały 1, 2, 3, 4.

Specjalność Psychologia Społeczności: Kaniasty K. (2003). Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Gdańsk: GWP. - Prolog, rozdz.1,2,3,4.

Specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia: Sokołowska E. (red.) (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wyd. APS. - Cała książka.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię, metodologię i zastosowania praktyczne;

ma uporządkowaną wiedzę o możliwościach działań psychologa w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, pomocowych, terapeutycznych, penitencjarnych i społecznych;

Umiejętności

potrafi wykorzystać i integrować wiedzę z zakresu psychologii w celu podjęcia świadomej decyzji o wyborze specjalności studiów;

Kompetencje społeczne

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie;

Sposób pomiaru

rejestracja na wybraną specjalność

rozmowa z kierownikiem specjalności, jeśli zajdzie taka potrzeba

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru:

rejestracja na wybraną specjalność;

sprawdzian wiadomości lub rozmowa z kierownikiem specjalności (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Halina Dubczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie charakterystyki i wymagań specjalności proponowanych na kierunku Psychologia.

Pełny opis:

Podczas zajęć prezentowane są specjalności psychologiczne oferowane przez Akademię (ściezka kliniczna, społeczności oraz wspierania rozwoju i kształcenia), a także zagadnienia dotyczące pracy psychologa praktyka z uwzględnieniem zawodów i dziedzin, w jakich znajdują zatrudnienie psychologowie po ukończeniu poszczególnych specjalności.

Literatura:

Specjalność Psychologia Kliniczna: Sęk H. (red.) (2005 i późniejsze). Psychologia kliniczna. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - Rozdziały 1, 2, 3, 4.

Specjalność Psychologia Społeczności: Kaniasty K. (2003). Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Gdańsk: GWP. - Prolog, rozdz.1,2,3,4.

Specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia: Sokołowska E. (red.) (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wyd. APS. - Cała książka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie charakterystyki i wymagań specjalności proponowanych na kierunku Psychologia.

Pełny opis:

Podczas zajęć prezentowane są specjalności psychologiczne oferowane przez Akademię (ściezka kliniczna, społeczności oraz wspierania rozwoju i kształcenia), a także zagadnienia dotyczące pracy psychologa praktyka z uwzględnieniem zawodów i dziedzin, w jakich znajdują zatrudnienie psychologowie po ukończeniu poszczególnych specjalności.

Literatura:

Specjalność Psychologia Kliniczna: Sęk H. (red.) (2005 i późniejsze). Psychologia kliniczna. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - Rozdziały 1, 2, 3, 4.

Specjalność Psychologia Społeczności: Kaniasty K. (2003). Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Gdańsk: GWP. - Prolog, rozdz.1,2,3,4.

Specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia: Sokołowska E. (red.) (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wyd. APS. - Cała książka.

Uwagi:

Sposób pomiaru:

rejestracja na wybraną specjalność;

sprawdzian wiadomości lub rozmowa z kierownikiem specjalności (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.