Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-UPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna pojęcia obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu psychologicznego. Zna zasady przeprowadzenia rozmowy, wywiadu oraz obserwacji psychologicznej. Zna możliwości i ograniczenia swobodnych metod diagnostycznych.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, pozyskiwania i przetwarzania informacji werbalnych i niewerbalnych w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem lub grupą ludzi.

Ma pogłębione umiejętności racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Potrafi przeprowadzić rozmowę lub wywiad psychologiczny dopasowany do charakterystyki psychologicznej respondenta.

Kompetencje społeczne

Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Jest świadomy własnej mowy werbalnej i niewerbalnej, własnej ekspresji oraz predyspozycji osobowościowych koniecznych w kontakcie z drugim człowiekiem.

Podczas kontaktu psychologicznego z drugim człowiekiem postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, jest wrażliwy na reakcję drugiej osoby, dba o jej komfort psychiczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Hamerszmit, Ewa Odachowska, Filip Rola, Marta Rutkowska, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Hamerszmit, Katarzyna Kozicka, Anna Martyniuk-Białecka, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Rutkowska, Marcin Sękowski, Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Woźniak-Prus
Prowadzący grup: Filip Rola, Małgorzata Woźniak-Prus, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test jednokrotnego wyboru na każdych zajęciach, dotyczący przeczytanego materiału (min. 50% poprawnych odpowiedzi),

praca zaliczeniowa - przeprowadzenie rozmowy z wybraną osobą na dowolny temat z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych (rozmowa trwająca ok. 30-45min; nagranie wywiadu na dysk przenośny, transkrypcja ok. 30 min. wywiadu – dowolny fragment, notatki z obserwacji podczas rozmowy, sporządzenie karty samoobserwacji oraz próba analizy rozmowy)

Pełny opis:

Treści programowe

Podstawowe umiejętności komunikacyjne, z których składa się „warsztat” psychologa (zadawanie pytań, parafraza, odzwierciedlenie uczuć)

Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem

Umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego (kontakt asymetryczny psycholog – klient)

Różne techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej

Formułowanie hipotez i wnioskowania na podstawie treści zdobytych w rozmowie psychologicznej

Autoobserwacja i rozwój własnych kompetencji interpersonalnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca:

Stemplewska – Żakowicz, K. (2008). Umiejętności. Praktyczne i interpersonalne kompetencje w diagnozowaniu w: Diagnoza Psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP, str 177-193 i 199-209

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

dyskusje dydaktyczne, ćwiczenia w małych grupach, analiza przygotowanego materiału, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych na inne zadania 40

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Marta Rutkowska, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.