Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-STA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wie, jak połączyć wiedzę metodologiczną ze statystyczną w ramach stosowania miar i testów statystycznych adekwatnych do postawionych hipotez oraz do zastosowanych operacjonalizacji tych hipotez (skal pomiarowych badanych zmiennych).

Zna pojęcia rozkładu wyników jednej zmiennej oraz rozumieć jego postać tabelaryczną i graficzną.

Zna pojęcia parametrów (miar opisowych) rozkładów jednej zmiennej (parametry tendencji centralnej, rozrzutu, kształtu) adekwatnych do stosowanych skal pomiarowych.

Zna pojęcia rozkładu wielu zmiennych oraz rozumieć jego postać tabelaryczną i graficzną.

Zna pojęcia parametrów (miar opisowych) zależności stochastycznej i statystycznej (parametry zależności modalnych, median, średnich, zależności liniowych), adekwatnych do postawionych hipotez i stosowanych skal pomiarowych.

Rozumie różnicę pomiędzy statystyką opisową i indukcyjną (wnioskowaniem statystycznym) w kontekście estymacji wartości zmiennych oraz weryfikowania hipotez.

Zna podstawowe estymacje parametrów rozkładu jednej zmiennej adekwatnych do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Zna podstawowe estymacje parametrów zależności, adekwatne do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby;

Zna podstawowe testy sprawdzające istotność parametrów zależności, adekwatne do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Umiejętności

Umie analizować doniesienia badawcze w kontekście analizy danych, użytych miar i ich testowania.

Umie w swojej własnej pracy badawczej dopasować odpowiednią procedurę statystyczną do konkretnego problemu badawczego i konkretnego sposobu operacjonalizacji tych hipotez.

Umie zawrzeć wnioski ze statystycznej analizy danych w ramach raportu badawczego.

Kompetencje społeczne

Ma naukowy (krytyczny) stosunek do lektury doniesień badawczych i sposobu wykorzystania statystyki w naukach społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wprowadzanie danych i podstawy pracy z programem IBM SPSS Statistics

Edycja i przekształcanie danych

Opis i prezentacja danych: tabele, wykresy i statystyki opisowe

Miary związku między zmiennymi – współczynniki korelacji

Testy t-Studenta

Literatura:

Bedyńska, S., Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii.

Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.