Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalności psychologiczne w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-SPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalności psychologiczne w praktyce
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zarówno przedstawienie specjalności realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jak również obszarów działalności psychologicznej, jakie absolwent może podejmować po ukończeniu danej specjalności.

Pełny opis:

Rodzaje i charakterystyka specjalności w psychologii. Wybrane regulacje prawne dotyczące pracy psychologa. Psycholog praktyk czy teoretyk? Badania naukowe w obszarze psychologii.

Psycholog klinicysta i terapeuta. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka

dorosłego. Diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna.

Psycholog interwent – rola psychologa w radzeniu sobie z kryzysem i jego skutkami. Psycholog w obszarze uzależnień, prowadzenie grup wsparcia.

Psycholog w obszarze rodziny. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży. Rola psycholog we wsparciu systemu rodzinnego. Rozwód i kryzys w rodzinie, mediacje psychologiczne.

Psycholog w szkole. Wspieranie rozwoju i edukacji w środowisku szkolnym. Współpraca z nauczycielami i placówkami oświatowymi.

Psychologia transportu i medycyna pracy. Psycholog w służbach mundurowych (pozwolenia na broń, elementy psychologii sądowej i śledczej)

Psychologia pracy i doradztwa zawodowego. Psycholog w biznesie, reklamie, rekrutacji, trener, szkoleniowiec, couch.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

2. Stemplewska Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.

3. Badura-Madej, W. (red.) (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kraków: Interart.

4. Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

5. Strelau, J., Zawadzki, B, Kaczmarek, M. (red)(2009). Konsekwencje psychiczne traumy. Warszawa: Scholar (rozdz. 2, 7 i 11)

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Czabała, J. C.(1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

2. Skwarek,B., Wulbach, E., Lewicka, I. (2014). Patologie i uzależnienia. Warszawa, Łódź: Wyd. AGH

3. Goszczyńska M, Studenski R. (red.) (2006). Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa, Żak.

4. Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN,

5. Gierowski J.K, Heitzman J., Szymusik A.: Psychiatria sądowa. W:. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.(red.) (2003).Psychiatria, Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner, tom 3.

6. Gierowski, J. K. , Szymusik, A. (red.)(1996). Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Kraków: Wyd. Collegium Medicum UJ.

7. Odachowska, E. (red.)(2015). Badania kwestionariuszowe w psychologii transportu. Warszawa: Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego

8. Sęk H (red). (2004). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.

9. Wallerstein, J.S., Blakeslee, S., (2005). Rozwód, a co z dziećmi? Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, Rozdz. 1 (20,35); Rozdz. 2 (s. 36,48), Rozdz. 23 (257,265).

Kożusznik, B. (2010). Zastosowania psychologii w zarządzaniu. Katowice: Wyd. Uniw. Śląskiego

Efekty kształcenia:

Wiedza

Posiada rozszerzoną wiedzę o psychologii w jej miejscu w systemie nauk, zna jej powiązania z innymi naukami oraz sferami życia społecznego.

Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniach umiejętności psychologicznych w praktyce klinicznej, działaniach profilaktycznych i interwencyjnych.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizy możliwości jej zastosowania w praktyce;

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania w dziedzinach praktycznych;

Potrafi zastosować zasady etyki zawodu psychologa w praktyce.

Kompetencje społeczne

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów społecznych.

Odznacza się odpowiedzialnością i zna zasady związane z kierowaniem się dobrem osób korzystających z usług psychologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Paweł Bronowski, Anna Zajenkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Ewa Odachowska, Anna Zajenkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.