Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-SOC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład: Egzamin

Ćwiczenia: Zaliczenie

Pełny opis:

Wykład

Socjologia jako nauka: historyczne warunki powstania socjologii, socjologia i inne nauki społeczne, charakterystyka wiedzy socjologicznej i sposobów jej pozyskiwania, zróznicowania w obrębie socjologii, główne kierunki w socjologii i ich przedstawiciele.

Kultura: definicje, normy, wartości i wzory, systemy symboli kulturowych, zróżnicowania kulturowe, globalizacja, konflikt kultur, etnocentryzm vs relatywizm kulturowy.

Socjalizacja: typy i reguły procesu socjalizacji, osobowość, tożsamość.

Konformizm, dewiacje i kontrola społeczna.

Role społeczne: ujęcie funkcjonalo-strukturalne i interakcjonostyczne.

Rodzina, jako podstawowa instytucja społeczna: funkcje rodziny, typy rodziny, fazy rodziny, kulturowy wymiar małzeństwa i rodziny, nowe formy związków, przemoc w związkach

Struktura społeczna: definicje, ujęcia struktury, podstawowe segmenty struktury, teorie stratyfikacji społecznej, badania struktury, płeć/wiek jako nowe wymiary struktury, ruchliwość i nierówności społeczne

Ćwiczenia

Komplementarne w stosunku do wykładu zagadnienia, takie jak:

socjologiczne wizje rzeczywistości: człowiek w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku,

Kultura i jej wzory.

Socjalizacja, kontrola społeczna.

Elementy tworzące społeczeństwo: grupy społeczne, zbiorowości społeczne, organizacje społeczne.

Struktura społeczna: klasy społeczne, warstwy społeczne, pozycje społeczne.

Konflikt ról społecznych.

Wartości i normy społeczne.

Działania społeczne, interakcje społeczne.

Stosunki społeczne, zmiana społeczna, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię używaną w socjologii oraz jej zastosowanie;

Posiada wiedzę na temat źródeł i miejsca socjologii w systemie nauk społecznych;

Posiada wiedzę na temat więzi społecznych i ich znaczeniu w funkcjonowaniu grup i instytucji społecznych;

Posiada wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań zjawisk społecznych.

Umiejętności

Nabył umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk społecznych.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia socjologii w samopoznaniu i samorozwoju;

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne oraz o liczne przykłady obrazujące podejmowany temat

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi: mini wykład, praca z tekstem, omawianie wyników badań, dyskusja, quizy, praca w grupach, referaty

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: Egzamin

Ćwiczenia: Zaliczenie

Pełny opis:

Wykład

Socjologia jako nauka: historyczne warunki powstania socjologii, socjologia i inne nauki społeczne, charakterystyka wiedzy socjologicznej i sposobów jej pozyskiwania, zróznicowania w obrębie socjologii, główne kierunki w socjologii i ich przedstawiciele.

Kultura: definicje, normy, wartości i wzory, systemy symboli kulturowych, zróżnicowania kulturowe, globalizacja, konflikt kultur, etnocentryzm vs relatywizm kulturowy.

Socjalizacja: typy i reguły procesu socjalizacji, osobowość, tożsamość.

Konformizm, dewiacje i kontrola społeczna.

Role społeczne: ujęcie funkcjonalo-strukturalne i interakcjonostyczne.

Rodzina, jako podstawowa instytucja społeczna: funkcje rodziny, typy rodziny, fazy rodziny, kulturowy wymiar małzeństwa i rodziny, nowe formy związków, przemoc w związkach

Struktura społeczna: definicje, ujęcia struktury, podstawowe segmenty struktury, teorie stratyfikacji społecznej, badania struktury, płeć/wiek jako nowe wymiary struktury, ruchliwość i nierówności społeczne

Ćwiczenia

Komplementarne w stosunku do wykładu zagadnienia, takie jak:

socjologiczne wizje rzeczywistości: człowiek w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku,

Kultura i jej wzory.

Socjalizacja, kontrola społeczna.

Elementy tworzące społeczeństwo: grupy społeczne, zbiorowości społeczne, organizacje społeczne.

Struktura społeczna: klasy społeczne, warstwy społeczne, pozycje społeczne.

Konflikt ról społecznych.

Wartości i normy społeczne.

Działania społeczne, interakcje społeczne.

Stosunki społeczne, zmiana społeczna, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Uwagi:

Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne oraz o liczne przykłady obrazujące podejmowany temat

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi: mini wykład, praca z tekstem, omawianie wyników badań, dyskusja, quizy, praca w grupach, referaty

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Adam Buczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Mateusz Grodecki, Konrad Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.