Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o przedmiocie psychologii jako nauki.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu psychologii.

Posiada wiedzę o kierunkach psychologicznych i ich historycznych uwarunkowaniach.

Zna (na poziomie podstawowym) metody badań stosowanych w psychologii.

Umiejętności

Potrafi posługiwać się terminologią psychologiczną, charakteryzować podstawowe procesy psychiczne oraz posługiwać się wiedzą o zjawiskach psychicznych w wyjaśnianiu elementarnych zachowań (zjawisk) indywidualnych i społecznych.

Kompetencje społeczne

Ma pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy z zakresu psychologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Mowa i myślenie

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Psychopatologia-rodzaje zaburzeń psychicznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia Społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (271-299, 323-350)

Falkowski, A., Maruszewski, T. i Nęcka, E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 445-450). Gdańsk: GWP.

Gerrig, R.J. i Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (s. 2-7, 20-41, 92-139, 166-226, 280--381, 386-413)

Łukaszewski, W. (2003). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 67-92). Gdańsk: GWP.

Meyer, R., (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii. Gdańsk: GWP (21-37)

Rathus, S. A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP (371-408, 685-724).

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (25-66). Gdańsk: GWP.

Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (23-35)

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L. i McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 4. Warszawa: PWN (24-84)

Literatura uzupełniająca:

Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały).

Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak słowa (wybrane rozdziały)

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Psychopatologia-rodzaje zaburzeń psychicznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Falkowski, A., Maruszewski, T. i Nęcka, E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 445-450). Gdańsk: GWP.

Gerrig, R.J. i Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (s. 2-7, 20-41, 92-139, 166-226, 280-307, 352-381, 386-413)

Łukaszewski, W. (2003). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia.Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 67-92). Gdańsk: GWP.

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 25-66). Gdańsk: GWP.

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L. i McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 4. Warszawa: PWN (s. 24-84)

Literatura uzupełniająca:

Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały).

Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak słowa (wybrane rozdziały)

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 90

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach i indywidualnie

Pełny opis:

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Mowa i myślenie

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Psychopatologia-rodzaje zaburzeń psychicznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa - wykład

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN

• rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13,

• rozdział 4 (strony 128-137 oraz 160-185)

• rozdział 8 (strony 344-353)

• rozdział 12 (strony 508 -545)

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2012). Psychologia. Kluczowe koncepcje (tom 2). Warszawa: PWN (rozdziały 1.4, 1.5)

Literatura - ćwiczenia (szczegółowe informacje przekazane w sylabusie dla studentów)

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach i indywidualnie

Pełny opis:

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Mowa i myślenie

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Psychopatologia-rodzaje zaburzeń psychicznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa - wykład

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN

• rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13,

• rozdział 4 (strony 128-137 oraz 160-185)

• rozdział 8 (strony 344-353)

• rozdział 12 (strony 508 -545)

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

Literatura - ćwiczenia (szczegółowe informacje przekazane w sylabusie dla studentów)

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach i indywidualnie

Pełny opis:

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Mowa i myślenie

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Psychopatologia-rodzaje zaburzeń psychicznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa - wykład

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN

• rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13,

• rozdział 4 (strony 128-137 oraz 160-185)

• rozdział 8 (strony 344-353)

• rozdział 12 (strony 508 -545)

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach i indywidualnie

Pełny opis:

Psychologia jako nauka

Warsztat metodologiczny psychologa

Rozwój psychologii jako nauki

Spostrzeganie i uwaga

Uczenie się

Pamięć

Mowa i myślenie

Emocje i stres

Motywacje

Temperament i osobowość

Inteligencja

Perspektywa rozwojowa w psychologii

Społeczne uwarunkowania zachowania

Psychopatologia-rodzaje zaburzeń psychicznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa - wykład

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN

• rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13,

• rozdział 4 (strony 128-137 oraz 160-185)

• rozdział 8 (strony 344-353)

• rozdział 12 (strony 508 -545)

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.