Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SSI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo sieci
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC spec.: socjologia komunikacji i procesów społecznych, (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. SC spec.: socjologia komunikacji i procesów społecznych, (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Warsztat socjologicznej pracy z mediami, z elementami internetoznawstwa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę o różnych sposobach definiowania społeczeństwa sieci i różnych nurtach interpretacji tych zjawisk.

Ma podstawowa wiedzę o procesach społecznych zachodzących w obrębie tych zjawisk., o nowych formach wspólnotowości i nowych formach komunikacji a także o ich społecznych skutkach .

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska związane z siecią .

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów różnych autorów, oraz formułowania wniosków .

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Toczyski
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Toczyski
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Toczyski
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz, Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Dyskusja na ćwiczeniach na podstawie lektur; kolokwium zaliczeniowe; egzamin końcowy - zaliczenie wykładu

Jest w stanie wymienić definicje i koncepcje społeczeństwa sieci. Jest w stanie omówić procesy powstawania i przemian nowych mediów i ich społecznych konsekwencji.

Dyskusja na ćwiczeniach na podstawie lektur; kolokwium zaliczeniowe; egzamin końcowy– zaliczenie wykładu

Umie pokazać i zinterpretować główne zjawiska zachodzące w społeczeństwie sieci.

Dyskusja i praca w grupach na ćwiczeniach., kolokwium zaliczeniowe; egzamin końcowy– zaliczenie wykładu

Umie wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach do interpretacji zjawisk znanych z życia codziennego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: społeczeństwo informacyjne.

2. Teoria społeczeństwa sieci.

3. Kultura rzeczywistej wirtualności.

4. Zmiany w sferze zatrudnienia i pracy.

5. Konsumowanie życia i czas wolny.

6. Czas, przestrzeń i społeczeństwo.

7. Problemy przekazów w społeczeństwie sieci.

8. Zagrożenia w społeczeństwie sieci.

9. Problem tożsamości.

10. Więzi wirtualne.

11. Ruchy społeczne.

12. Emocje i obrazy.

13. Władza w społeczeństwie sieci.

14. Krytyka teorii społeczeństwa sieci.

15. Podsumowanie.

Literatura:

D. Barney, Społeczeństwo Sieci. Warszawa, 2008.

M. Golka, Bariery w komunikowaniu. Społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa, 2008.

M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. Kamila Pawluś, Mirosława Marody, Janusz Stawiński, Sebastian Szymański; Warszawa, 2007.

M. Castells, Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań, 2003.

M. Castells, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa, 2013.

M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, współaut. Pekka Himanen, przeł. Michał Sutowski i Michał Penkala,Warszawa, 2009.

M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, przeł. Olga Siara, Warszawa, 2013.

P. Baert, F. C. da Silva, Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, tłum. S. Burdziej, Kraków, 2013, rozdz. VIII „Nowy wspaniały świat? Zwrot empiryczny w teorii społecznej”.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład (prezentacja, elementy dyskusji), ćwiczenia (referat, dyskusja)

Nakład pracy studenta:

Wykłady, ćwiczenia

Przygotowanie referatu

Przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Toczyski
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Toczyski
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student przedstawia portfolio własnych prac wykonywanych w toku zajęć oraz, do wyboru przez studenta, przeprowadzany jest egzamin ustny bądź pisemny w formie eseju.

Pełny opis:

Poprzez uczenie oparte na doświadczeniu dostosowane do wyjściowego poziomu uczestników ćwiczenie w zastosowaniu teorii i koncepcji socjologicznych do zrozumienia wszelkich procesów społecznych związanych z mediami na poziomie podstawowym.

Internetoznawstwo.

Globalne procesy społeczne związane z internetem.

Kultury cyfrowe.

Literatura:

Wybrane, odnoszące się do bieżących spraw, artykuły z miesięcznika Press. Wybrane rozdziały z podręcznika: Maigret E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Oficyna Naukowa

Uwagi:

Nakład pracy studenta to 125-150h. Zgodnie z zaleceniami pilotażowego programu MNiSW pn. Mistrzowie Dydaktyki realizowanego przez prowadzących w University College London stosowane są metody czynne, oparte na tutoringu małych grup i uczeniu przez doświadczenie. Wykład stosowany jest w powiązaniu z innymi formami i jego rolą jest prowadzić do refleksji nad uprzednim doświadczeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.