Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia religii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżenie studentom socjologii o specjalności socjologia kultury, podstawowe zagadnienia dotyczące religii jako zjawiska społecznego, będącego przedmiotem socjologicznych analiz i badań.

Pełny opis:

Wykład - 15 godzinny - skupi się na następujących zagadnieniach:

1. Definicje religii i funkcje religii

2. Typy religii i organizacji religijnych

3. Zaangażowanie religijne i jego wymiary

4. Religia we współczesnym społeczeństwie

5. Prywatyzacja religii

6. Religijność współczesnego społeczeństwa polskiego

7. Religijność poza kościołem

Literatura:

Adamski Fr. (red.): Socjologia religii. Wybór tekstów, Kraków 1984

Boguszewski R., Religia i religijność Polaków w zmieniającym się społeczeństwie, w: Zycie po zmianie (red. Zagórski K.), Warszawa 2009

Mariański J.: Religijność w procesie przemian, Warszawa 1991

Piwowarski W.: Socjologia religii, Lublin 1996

Piwowarski W. (red.): Socjologia religii. Antologia tekstów, Kraków 1998

Wójtowicz A.: Współczesna socjologia religii – założenia, idee, programy, Tyczyn 2004

Leksykon socjologii religii (red. M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański), Warszawa 2004

Efekty kształcenia:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie socjologii religii

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk religijnych w obrębie socjologii i nauk pokrewnych

Posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych oraz o ich zmianach

Posiada wiedzę o normach i regułach społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne

Prawidłowo posługuje się zasadami etyki zawodowej socjologa oraz normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania badawczego

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk religijnych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.