Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia religii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykład (15g.) ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami stosowanymi w socjologii religii, oraz jej miejsce wśród innych subdyscyplin socjologii. Przybliża podstawowe teorie oraz koncepcje związane ze zjawiskiem religii.

Ćwiczenia (15g.) mają za zadanie analizę i dyskusję nad wynikami badań nad religijnością. Studenci zapoznają się ze wskaźnikami religijności i sposobami jej badania. Tematem będzie również przyszłość religii i jej przemiany w świecie współczesnym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawową terminologię z zakresu socjologii religii.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową obszarze socjologii religii.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w socjologii religii.

Posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach religijnych i ich elementach w wymiarze narodowym.

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska religijne.

Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk religijnych.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk religijnych.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżenie studentom socjologii o specjalności socjologia kultury, podstawowe zagadnienia dotyczące religii jako zjawiska społecznego, będącego przedmiotem socjologicznych analiz i badań.

Pełny opis:

Religia jako przedmiot badań nauk społecznych

Podstawowe dystynkcje definicyjne

Religijne a niereligijne badanie religii

Paradygmatyzacja badań nad religią

Religa jako fenomen społeczny

Religia a czas

Najwybitniejsi Polscy socjologowie religii

Literatura:

Adamski Fr. (red.): Socjologia religii. Wybór tekstów, Kraków 1984

Boguszewski R., Religia i religijność Polaków w zmieniającym się społeczeństwie, w: Zycie po zmianie (red. Zagórski K.), Warszawa 2009

Mariański J.: Religijność w procesie przemian, Warszawa 1991

Piwowarski W.: Socjologia religii, Lublin 1996

Piwowarski W. (red.): Socjologia religii. Antologia tekstów, Kraków 1998

Leksykon socjologii religii (red. M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański), Warszawa 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.