Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pamięci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia pamięci
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone socjologicznej refleksji na temat pamięci. Ponieważ socjologia jest tylko jedną z dyscyplin interesujących się badaniami nad pamięcią, również inne podejścia, antropologiczne, historyczne, językoznawcze czy kulturoznawcze będą przywoływane na zajęciach. W trakcie zajęć studenci zostają wprowadzeni w tematykę teorii pamięci, poznają jakie są różnice między pamięcią indywidualną i społeczną, historią i pamięcią, pamięcią narodową i globalną. Czym są miejsca i krajobrazy pamięci, jakie występują nośniki pamięci społecznej: pomniki, muzea, rytuały komemoratywne, cmentarze, taniec, teatr, literatura. Jak przebiegają procesy zapominania, czym są domenty symboliczne i konflikty na tle symbolicznym. Na czym polega polityka pamięci i jakie niesie zagrożenia i szanse. Silny akcent położymy na badania poświęcone pamięci drugiej wojny światowej w Warszawie.

Literatura:

Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013.

Jan Annmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych.

Sławomir Kapralski, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej, w: S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa 2010.

Maria Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012.

Lech M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.

Pierre Nora, Między pamięcią i historią, les lieux de memoire, Archiwum 2, s. 4-12.

Małgorzata Praczyk, Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej, Sensus Historiae, 2012/1, s 133-150.

Barbara Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, część III, Druga wojna światowa. Pamięć i upamiętnianie.

Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci, Teksty Drugie, 2008/4, s. 11-20.

Robert Traba, Kraina tysiąca granic: szkice o historii pamięci, Olsztyn 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Bogumił
Prowadzący grup: Zuzanna Bogumił
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tematykę studiów nad pamięcią ze szczególnym uwzględnieniem socjologicznej perspektywy. Sposoby społecznego zapamiętywania, tworzenia społecznych ram pamięci, różnice między pamięcią społeczną i indywidualną, komunikatywną i kulturową, upamiętnianiem przeszłości i jej zapominaniem, rola i funkcje pamięci w życiu społecznym, sposoby manifestacji pamięci w życiu społecznym, problematyka wykluczenia czy narzucania określonej wizji przeszłości to tylko część tematów jakie zostaną omówione w trakcie zajęć. Ponieważ socjologia jest tylko jedną z dyscyplin interesujących się badaniami nad pamięcią, również inne podejścia, antropologiczne, historyczne, językoznawcze czy kulturoznawcze będą przywoływane na zajęciach.

W trakcie zajęć będziemy wykonywać szereg ćwiczeń warsztatowych, studenci będą mieli również zadane indywidualne zadania do wykonania i na ich podstawie dostaną zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formie egzaminu ustnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)