Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godzin; realizacja projektu badawczego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2P-SKP2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godzin; realizacja projektu badawczego)
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC spec.: socjologia komunikacji i procesów społecznych, (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. SC spec.: socjologia komunikacji i procesów społecznych, (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii i nauk pokrewnych.

Posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i medycznych) i ich elementach w wymiarze regionu lub w skali lokalnej.

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne i dotyczące zdrowia) w zakresie socjologii.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne w celu rozwiązania konkretnego zadania.

Analizuje proponowane rozwiązania problemów społecznych i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie.

Posiada umiejętność przygotowania spełniających przyjęte w socjologii standardy prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem różnych źródeł.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Potrafi współpracować w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich, kulturowych), uwzględniając ich aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Danuta Duch-Krzystoszek, Robert Pawlak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Marcin Grudzień, Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

"Produkty" będące wynikiem realizacji przez studentów i studentki badania terenowego w ramach problematyki wybranej w danej grupie ćwiczeniowej.

- nagrania i transkrypcje przeprowadzonych wywiadów

- notatki terenowe

- "ankiety dla ankietera", zbierające wrażenia i refleksje z realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych (atmosfera wywiadu, ewentualne trudne pytania, obecność osób trzecich i ich wpływ na rozmowę, itp.)

Uwagi:

Nawiązywanie kontaktu z rozmówcami i rozmówczyniami, umawianie wywiadów, wyjazd w teren i realizacja badania, opracowanie "produktów" badania terenowego (archiwizowanie nagrań, spisanie transkrypcji nagrań zgodnie z wytycznymi, uzupełnienie i uporządkowanie notatek terenowych, wypełnienie "ankiety dla ankietera").

Nakład pracy studenta/studentki:

Tworzenie listy rozmówców, umawianie wywiadów - 15 h

Wyjazd w teren, realizacja badania - 25 h

Opracowanie "produktów" badania - 40 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Marcin Grudzień, Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.