Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-WTS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie socjologiczne
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści programowe

1. Znaczenie teorii we współczesnej socjologii. Podstawowe paradygmaty.

2. Funkcjonalizm i teorie systemu społecznego.

3. Teorie zachowania i wymiany społecznej.

4. Teorie konfliktu.

5. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji.

6. Podejście dramaturgiczne.

7. Socjologia życia codziennego.Fenomenologia i etnometodologia.

8. Teoria strukturacji i strukturalistycznego konstruktywizmu: Giddens i Bourdieu

9. Społeczeństwo ryzyka (Beck) i płynnego lęku (Bauman).

10. Socjologiczne teorie emocji: Hochschild.

11. Socjologia historyczna: Elias.

12. Teorie globalizacji: ekonomiczne i kulturowe.

13. Teorie krytyczne: szkoła Frankfurcka, Habermas.

14. Dylematy tożsamości we współczesnym świecie.

15. Podsumowanie. Związki teorii z praktyką badań socjologicznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wie, jak analizować zjawiska społeczne z różnych perspektyw socjologicznych.

Rozumie wybrane dylematy współczesnej socjologii.

Dostrzega historyczne korzenie zmian społecznych.

Ma wiedzę z zakresu wybranych współczesnych teorii i szkół socjologicznych.

Umiejętności

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii i nauk pokrewnych.

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

1. Znaczenie teorii we współczesnej socjologii. Podstawowe paradygmaty.

2. Funkcjonalizm i teorie systemu społecznego.

3. Teorie zachowania i wymiany społecznej.

4. Teorie konfliktu.

5. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji.

6. Podejście dramaturgiczne.

7. Fenomenologia i etnometodologia.

8. Socjologia życia codziennego.

9. Teoria strukturacji i strukturalistycznego konstruktywizmu: Giddens i Bourdieu

10. Społeczeństwa ryzyka (Beck) i płynnego lęku (Bauman).

11. Socjologiczne teorie emocji.

12. Dylematy tożsamości we współczesnym świecie.

13. Socjologia historyczna

14. Problem porządku społecznego: globalizacja i społeczeństwo sieci.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Wybrane teksty z książki Współczesne Teorie Socjologiczne (wyb. i opr. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski; wyd. SCHOLAR, Warszawa 2006). Tom I, II (j. w. w ćwiczeniach)

J.H.Turner, Struktura Teorii Socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2006, rozdz.21,22.

Wybrane teksty z Socjologia. Lektury, red. P.Sztompka, M.Kucia, Znak, Kraków 2005 (j. w. w ćwiczeniach).

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Wypowiedź studenta na ćwiczeniach, jakość przygotowanego referatu i poziom jego zaprezentowania na zajęciach, obecność i aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w formie otwartych pytań obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz, Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny, wypowiedź studenta na ćwiczeniach, referat

Pełny opis:

Treści programowe

1. Znaczenie teorii we współczesnej socjologii. Podstawowe paradygmaty.

2. Funkcjonalizm i teorie systemu społecznego.

3. Teorie zachowania i wymiany społecznej.

4. Teorie konfliktu.

5. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji.

6. Podejście dramaturgiczne.

7. Socjologia życia codziennego.Fenomenologia i etnometodologia.

8. Teoria strukturacji i strukturalistycznego konstruktywizmu: Giddens i Bourdieu

9. Społeczeństwo ryzyka (Beck) i płynnego lęku (Bauman).

10. Socjologiczne teorie emocji: Hochschild.

11. Socjologia historyczna: Elias.

12. Teorie globalizacji: ekonomiczne i kulturowe.

13. Teorie krytyczne: szkoła Frankfurcka, Habermas.

14. Dylematy tożsamości we współczesnym świecie.

15. Podsumowanie. Związki teorii z praktyką badań socjologicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J.H.Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2006, rozdz.21,22.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane teksty z książki Współczesne Teorie Socjologiczne (wyb. i opr. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski; wyd. SCHOLAR, Warszawa 2006). Tom I, II (j. w. w ćwiczeniach)

Wybrane teksty z Socjologia. Lektury, red. P.Sztompka, M.Kucia, Znak, Kraków 2005 (j. w. w ćwiczeniach).

A. Elliot, Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie. 2011.

G. Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004.

Encyklopedia Socjologii, Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykłady w postaci prezentacji w Power Point z wykorzystaniem krótkich filmów edukacyjnych, krótkie dyskusje

ćwiczenia w formie pracy zaspołowej, mini-konferencja (prezentacje), dyskusje

Nakład pracy studenta:

udział w wykładach - 30 h

udział w ćwiczeniach - 30 h

czytanie lektur na ćwiczenia - 30 h

przygotowanie referatu - 15 h

przygotowanie się do egzaminu końcowego - 20 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.