Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-WPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Kolokwium zaliczeniowe

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię z zakresu psychologii i jej zastosowania

Posiada wiedzę o miejscu psychologii i jej powiązaniu z innymi naukami

Posiada wiedzę o kierunkach psychologicznych i ich historycznych uwarunkowaniach

Posiada wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów psychicznych

Umiejętności

Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy psychiczne

Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu psychologii

Potrafi odróżnić podejścia w ramach podstawowych kierunków psychologicznych

Potrafi scharakteryzować problem z uwzględnieniem różnych kierunków psychologicznych

Kompetencje społeczne

Potrafi posługiwać się wiedzą o zjawiskach psychicznych w wyjaśnianiu elementarnych zachowań i zjawisk indywidualnych i społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium zaliczeniowe - test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

Definicja, przedmiot psychologii, opis najważniejszych dyscyplin psychologicznych. Metody badawcze w psychologii. Przedstawienie procesu badawczego, metod korelacyjnych. Koncepcje psychologiczne człowieka. Biologiczne podstawy zachowania. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości. Odbiór wrażeń zmysłowych, organizowanie, identyfikowanie i rozpoznawanie. Charakterystyka eksteroreceptorów i interoreceptorów. Przedstawienie procesów organizujących percepcję. Funkcjonowanie wyższych procesów poznawczych (uczenie się, pamięć, wyobrażenia, język, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów). Procesy emocjonalno-motywacyjych w aspekcie ich struktury i regulowania stosunków człowieka z otoczeniem. Różnice indywidualne: opis determinanty i aspekt społeczny. Inteligencja. Temperament. Osobowość – teorie typów i cech. Teorie społecznego uczenia się. Badanie osobowości. temperament i inteligencja Człowiek jako istota społeczna. Poznanie społeczne i relacje społeczne. Główne typy zaburzeń psychicznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jankowska, M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Materska M. (2004), Wstęp do psychologii z elementami historii psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mietzel, G. (2011. Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Robin M. Akert , Elliot Aronson , Timothy D. Wilson (2006), Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Parot F., Richelle M. (2008), Wprowadzenie do psychologii. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Sternberg R. J. (1999), Wprowadzenie do psychologii Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Godziny kontaktowe - wykład:30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury:10h

Przygotowanie się do egzaminu: 45h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Kolokwium zaliczeniowe - test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

Definicja, przedmiot psychologii, opis najważniejszych dyscyplin psychologicznych. Metody badawcze w psychologii. Przedstawienie procesu badawczego, metod korelacyjnych. Koncepcje psychologiczne człowieka. Biologiczne podstawy zachowania. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości. Odbiór wrażeń zmysłowych, organizowanie, identyfikowanie i rozpoznawanie. Charakterystyka eksteroreceptorów i interoreceptorów. Przedstawienie procesów organizujących percepcję. Funkcjonowanie wyższych procesów poznawczych (uczenie się, pamięć, wyobrażenia, język, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów). Procesy emocjonalno-motywacyjych w aspekcie ich struktury i regulowania stosunków człowieka z otoczeniem. Różnice indywidualne: opis determinanty i aspekt społeczny. Inteligencja. Temperament. Osobowość – teorie typów i cech. Teorie społecznego uczenia się. Badanie osobowości. temperament i inteligencja Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jankowska, M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Mietzel, G. (2011. Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Materska M. (2004), Wstęp do psychologii z elementami historii psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Parot F., Richelle M. (2008), Wprowadzenie do psychologii. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Robin M. Akert , Elliot Aronson , Timothy D. Wilson (2006), Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Sternberg R. J. (1999), Wprowadzenie do psychologii Warszawa: WSiP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - wykład:30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury:10h

Przygotowanie się do egzaminu: 45h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.