Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki uczenia się i pracy umysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-TUS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki uczenia się i pracy umysłowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

K_W04

Zna historię mnemotechnik, zasady stosowania mnemotechnik teorię dotyczącą funkcjonowania pamięci.

K_W18

Ma krytyczną postawę w stosunku do zastosowań technik efektywnego zapamiętywania w nauce.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06

Umie prawidłowo wykorzystywać poznane na zajęciach metody szybkiego zapamiętywania.

K_U09

Umie przygotować pracę pisemną z uwzględnieniem prawidłowej budowy bibliografii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. TEST wiadomości teoretycznych

2. KRÓTKIE TESTY praktycznych umiejętności zastosowania poznanej techniki szybkiego zapamiętywania

Pełny opis:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

- jak zapamiętujemy; historia wiedzy o pamięci; jak funkcjonuje pamięć, główne elementy dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy; patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie; wyobraźnia a wizualizacja

2. Mnemotechniki – zalety/wady

- sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci; Łańcuchowa metoda zapamiętywania

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

- praktyczne wykorzystanie; test pamięci

4. System zaczepiania

- wprowadzenie teoretyczne metody, rysunkowy system cyfr

5. System zaczepiania cd.

- rymowany system cyfr; test na posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr

6. System umieszczania

- metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe); metoda drogi do celu

zaczepiania i umieszczania (wystąpienia 5 minutowe)

7. Notowanie linearne i nielinearne – zalety/wady

- historia mowy i druku linearnego; notowanie linearne, słowa – klucze; plusy notowania nielinearnego; mapy myśli – wprowadzenie; zasady konstruowania

Literatura:

Literatura obowiązkowa 

1. Brześkiewicz, Z. W. (1998). Doskonalenie pamięci. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa, Comes

2. Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!

3. Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi

Literatura uzupełniająca

4. Buzan, T. (2007). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

5. Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

6. Mechło, P. i Grzelak, J. (2012). Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 5h

Przygotowanie eseju - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 30h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOŃCOWY TEST wiadomości teoretycznych

2. KRÓTKIE TESTY praktycznych umiejętności zastosowania poznanej techniki szybkiego zapamiętywania

Pełny opis:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

- jak zapamiętujemy; historia wiedzy o pamięci; jak funkcjonuje pamięć, główne elementy dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy; patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie; wyobraźnia a wizualizacja

2. Mnemotechniki – zalety/wady

- sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci; Łańcuchowa metoda zapamiętywania

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

- praktyczne wykorzystanie; test pamięci

4. Akronimy (PKO, NBP), akrostychy, rymonimy

- wprowadzenie, zasady konstruowania; wykorzystanie w praktyce

5. System zaczepiania

- wprowadzenie teoretyczne metody, rysunkowy system cyfr

6. System zaczepiania cd.

- rymowany system cyfr; test na posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr

7. System umieszczania

- metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe); metoda drogi do celu

9. Praktyczne wykorzystanie systemu umieszczania – analiza tekstu

10. Notowanie linearne i nielinearne – zalety/wady

- historia mowy i druku linearnego; notowanie linearne, słowa – klucze; plusy notowania nielinearnego; mapy myśli – wprowadzenie; zasady konstruowania

11. Praktyczne zastosowanie map myśli - sprawdzian umiejętności; zaliczenie

12. Podsumowanie zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Bibliografia podstawowa:

Baddeley, A. (1998). Pamięć. Poradnik użytkownika. Warszawa: Prószyński- Ska.

Bąbel, P., Baran, A. (2011). Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia. Warszwa: Dyfin.

Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!

Bibliografia uzupełniająca:

Brześkiewicz, Z. W. (1998). Superpamięć. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa: Comes.

Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi.

Lorayne, H. (2007). Superpamięć dla uczących się. Łódź: Aha!

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 7h

Przygotowanie się do egzaminu - 8h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 30h

Liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. TEST wiadomości teoretycznych

2. SPRAWDZIANY praktycznych umiejętności zastosowania poznanych technik efektywnego zapamiętywania

Pełny opis:

1. Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

- jak zapamiętujemy; historia wiedzy o pamięci; jak funkcjonuje pamięć, główne elementy dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy; patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie; wyobraźnia a wizualizacja

2. Mnemotechniki – zalety/wady

- sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci; Łańcuchowa metoda zapamiętywania

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

- praktyczne wykorzystanie; test pamięci

4. System zaczepiania

- wprowadzenie teoretyczne metody, rysunkowy system cyfr

5. System zaczepiania cd.

- rymowany system cyfr; test na posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr

6. System umieszczania

- metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe); metoda drogi do celu

7. Notowanie linearne i nielinearne – zalety/wady

- historia mowy i druku linearnego; notowanie linearne, słowa – klucze; plusy notowania nielinearnego; mapy myśli – wprowadzenie; zasady konstruowania

Literatura:

Literatura obowiązkowa 

1. Brześkiewicz, Z. W. (1998). Doskonalenie pamięci. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa, Comes

2. Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!

3. Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi

Literatura uzupełniająca

1. Buzan, T. (2007). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

2. Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

3. Łukasiewicz, M. (2011). Jak uczyć się dwa- trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę. Chorzów: Videograf Edukacja.

4. Maruszewski, T. (2004). Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, (red.) J. Strelau, Gdańsk: GWP.

5. Mechło, P. i Grzelak, J. (2012). Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

6. Szyszkowa- Butryn, A. (2011). Jak szybko opanować język obcy? Wybierz metodę najlepszą dla siebie. Warszawa: Samo Sedno.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do zaluczeń - 5h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 30h

Liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.