Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-PB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

zaliczenie:

wykład – frekwencja, kolokwium pisemne (test wiadomości).

ćwiczenia - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych prac.

Pełny opis:

Nabyte podczas zajęć wiedza i umiejętności mają służyć rozwojowi kompetencji studenta/ki w zakresie realizacji socjologicznego projektu badawczego. Zajęcia mają też przygotować studentów/ki do realizacji badania terenowego w ramach Praktyki specjalistycznej.

Podczas wykładów studenci/tki nabywają wiedzę w zakresie wszystkich wątków badania realizowanego przez zespół badawczy prowadzący zajęcia Projekt badawczy_1.

Na ćwiczeniach studenci pogłębiają wiedzę w zakresie wątku badawczego realizowanego przez osoby prowadzące grupę i przygotowują się do realizacji badania w terenie: współtworzą zespół narzędzi badawczych, omawiają potencjalne trudności jakie mogą pojawić się w czasie terenowej realizacji badania i wypracowują strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Literatura:

Podstawowa literatura z zakresu metodologii i metod badań socjologicznych:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin Norman K. Yvonna S. Lincoln. 2010. Metody badań jakościowych. T. 1 i 2 Warszawa: PWN.

Kanash Tatsiana. 2011. Jak skonstruować i zrealizować projekt badawczy. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa:APS.

Flick Uwe. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: PWN.

Wyka Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Martyn Hammersley i Paul Atkinson. 2000. Metody badan terenowych. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Michael Angrosio. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kvale Steinar. 2004. InterVews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Kvale Steinar. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Literatura przedmiotu odpowiednia dla opracowywanych w danym roku i w danej grupie ćwiczeniowej wątków badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Danuta Duch-Krzystoszek, Robert Pawlak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie

Wykład – frekwencja, kolokwium pisemne (test wiadomości).

Ćwiczenia - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych prac.

Pełny opis:

Studenci/ki realizujący zajęcia z przedmiotu Projekt badawczy_1 w roku akademickim 2017/2018 wezmą udział w projekcie badawczym realizowanym w powiecie wołomińskim przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej w składzie: prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr. Dominika Walczak, dr. Jowita Bartczak i dr Robert Pawlak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Ilona Matysiak, Dominika Walczak, Marta Zahorska-Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładu:

frekwencja, kolokwium pisemne (test wiadomości).

Zaliczenie ćwiczeń - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych prac przygotowujących studentki/ów do podjęcia badań w terenie.

Pełny opis:

Studenci/ki realizujący/e zajęcia z przedmiotu Projekt badawczy_1 w roku akademickim 2018/2019 wezmą udział w projekcie badawczym realizowanym w powiecie wołomińskim przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej w składzie: dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek i dr. Dominika Walczak oraz dr hab. Marta Zahorska i dr. Ilona Matysiak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Marcin Grudzień, Ilona Matysiak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.