Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-MNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin pisemny - test wiadomości

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu metodologii badań socjologicznych. Kurs przygotowuje studentów do realizacji na II roku studiów przedmiotu metody i techniki badań.

Treści zajęć:

1. Wiedza potoczna a wiedza naukowa

2. Paradygmaty teoretyczne w badaniach socjologicznych

3. Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania

4. Paradygmaty jakościowych badań terenowych

5. Definiowanie pojęć. Dobór wskaźników i definicje operacyjne pojęć

6. Pomiar zjawisk społecznych: zmienne/skale ze względu na moc pomiaru, najpopularniejsze skale, indeksy

7. Klasyfikacje i typologie

8. Proces badawczy: etapy badania (głównie konceptualizacji)

Literatura:

- Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

- Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz specyfikę przedmiotowej i metodologiczną

Student/ka zna elementarną terminologię z zakresu metodologii nauk społecznych.

Student/ka ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w metodologii nauk społecznych

Student/ka zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii i nauk pokrewnych

Student/ka zna metody pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych

Umiejętności

Student/ka potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii

Student/ka prawidłowo posługuje się zasadami etyki zawodowej socjologa oraz normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania

Student/ka rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny – test wiadomości.

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie sumy wyników 2 pisemnych kolokwiów (połówkowe i końcowe).

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny odpowiada liczbie zdobytych punktów.

Pełny opis:

Kurs przygotowuje studentów do realizacji na II roku studiów przedmiotu metody i techniki badań.

Treści zajęć:

Wiedza potoczna o społeczeństwie i jej charakterystyki. Źródła wiedzy potocznej i sposób jej pozyskiwania. Stereotypy.

Filozoficzna refleksja przedsocjologiczna o społeczeństwie. Myśl oświeceniowa i warunki historyczne powstania socjologii.

Powstanie socjologii i wiedza naukowa – jej charakterystyki. Koncepcja poznania socjologicznego Augusta Comte’a. Socjologia jako nauka empiryczna. Uznane reguły poznania naukowego. Teoria socjologiczna i badania empiryczne – wzajemne relacje.

Paradygmaty teoretyczne i ich znaczenie w poznaniu. Paradygmat teorii funkcjonalizmu strukturalnego, konfliktu, symbolicznego interakcjonizmu, racjonalnego wyboru i feministyczny.

Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania (różnice). Paradygmaty jakościowych badań terenowych.

Definiowanie pojęć w socjologii. Definicje operacyjne. Pomiar: zmienne, skale, indeksy.

Struktura procesu badawczego. Konceptualizacja badań empirycznych.

Etyka badań socjologicznych.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Barbara Szacka. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

- Teresa Hołówka. 1982. Wstęp. W: Teresa Hołówka (red.) Nikt nie rodzi się kobietą. Warszawa: Czytelnik.

- Jonathan Turner. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Dariusz Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 89-115.

- Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

- Babiński Grzegorz. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

- Kodeks Etyki Socjologa znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Literatura dodatkowa:

- Krzysztof Konecki. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Kathy Charmaz. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny – test wiadomości.

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie sumy wyników 2 pisemnych kolokwiów (połówkowe i końcowe).

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny odpowiada liczbie zdobytych punktów.

Pełny opis:

Kurs przygotowuje studentów do realizacji na II roku studiów przedmiotu metody i techniki badań.

Treści zajęć:

Wiedza potoczna o społeczeństwie i jej charakterystyki. Źródła wiedzy potocznej i sposób jej pozyskiwania. Stereotypy.

Filozoficzna refleksja przedsocjologiczna o społeczeństwie. Myśl oświeceniowa i warunki historyczne powstania socjologii.

Powstanie socjologii i wiedza naukowa – jej charakterystyki. Koncepcja poznania socjologicznego Augusta Comte’a. Socjologia jako nauka empiryczna. Uznane reguły poznania naukowego. Teoria socjologiczna i badania empiryczne – wzajemne relacje.

Paradygmaty teoretyczne i ich znaczenie w poznaniu. Paradygmat teorii funkcjonalizmu strukturalnego, konfliktu, symbolicznego interakcjonizmu, racjonalnego wyboru i feministyczny.

Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania (różnice). Paradygmaty jakościowych badań terenowych.

Definiowanie pojęć w socjologii. Definicje operacyjne. Pomiar: zmienne, skale, indeksy.

Struktura procesu badawczego. Konceptualizacja badań empirycznych.

Etyka badań socjologicznych.

Literatura:

- Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Barbara Szacka. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

- Teresa Hołówka. 1982. Wstęp. W: Teresa Hołówka (red.) Nikt nie rodzi się kobietą. Warszawa: Czytelnik.

- Jonathan Turner. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Dariusz Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 89-115.

- Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

- Babiński Grzegorz. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

- Kodeks Etyki Socjologa znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Literatura dodatkowa:

- Krzysztof Konecki. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Kathy Charmaz. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny – test wiadomości.

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie sumy wyników 2 pisemnych kolokwiów (połówkowe i końcowe).

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny odpowiada liczbie zdobytych punktów.

Pełny opis:

Kurs przygotowuje studentów do realizacji na II roku studiów przedmiotu metody i techniki badań.

Treści zajęć:

Wiedza potoczna o społeczeństwie i jej charakterystyki. Źródła wiedzy potocznej i sposób jej pozyskiwania. Stereotypy.

Filozoficzna refleksja przedsocjologiczna o społeczeństwie. Myśl oświeceniowa i warunki historyczne powstania socjologii.

Powstanie socjologii i wiedza naukowa – jej charakterystyki. Koncepcja poznania socjologicznego Augusta Comte’a. Socjologia jako nauka empiryczna. Uznane reguły poznania naukowego. Teoria socjologiczna i badania empiryczne – wzajemne relacje.

Paradygmaty teoretyczne i ich znaczenie w poznaniu. Paradygmat teorii funkcjonalizmu strukturalnego, konfliktu, symbolicznego interakcjonizmu, racjonalnego wyboru i feministyczny.

Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania (różnice). Paradygmaty jakościowych badań terenowych.

Definiowanie pojęć w socjologii. Definicje operacyjne. Pomiar: zmienne, skale, indeksy.

Struktura procesu badawczego. Konceptualizacja badań empirycznych.

Etyka badań socjologicznych.

Literatura:

- Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

- Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Barbara Szacka. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

- Teresa Hołówka. 1982. Wstęp. W: Teresa Hołówka (red.) Nikt nie rodzi się kobietą. Warszawa: Czytelnik.

- Jonathan Turner. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Dariusz Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 89-115.

- Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

- Babiński Grzegorz. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

- Kodeks Etyki Socjologa znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Literatura dodatkowa:

- Krzysztof Konecki. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Kathy Charmaz. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.