Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie placówką i kadrami w pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-ZPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie placówką i kadrami w pomocy społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta w formie pytań opisowych oraz zamkniętych w ramach kształcenia zdalnego na aplikacji Forms. Zalicza 50 % odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, czyli uzyskanie przez studenta 15 punktów z 30 możliwych.

Obecności na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Pozostałe nieobecności studenta, nawet usprawiedliwione podlegają zaliczeniu w formie ustnego odpowiadania z tematyki nieobecności studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej - obszar nauk o zarządzaniu oraz nauk o polityce publicznej.

Zarządzanie - pojęcie. Planowanie, organizowanie, kontrola na poziomie organizacji. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych. Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

Zabezpieczenie kadr socjalnych - rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej. Definicja kultury organizacyjnej. Rola pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej w placówce pomocy społecznej.

Sprawne działanie - koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania. Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych w kontekście sprawnego działania.

Jakość usług socjalnych. Rola pracowników organizacji pomocy społecznej w kształtowaniu poziomu jakości usług społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne - organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Jachowicz A.: Zarządzanie systemem pomocy społecznej. [w:] „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 9, rocznik 21, s. 33-39.

2. Brzozowska A., Postuła I., Kłobukowski P. (red.): Przedsiębiorczość: studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Skowrońska A. (red.): Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta w formie pytań opisowych i zamkniętych podczas kształcenia zdalnego w aplikacji Forms. Zalicza 50 % odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, czyli uzyskanie przez studenta 15 punktów z 30 możliwych.

Obecności na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Pozostałe nieobecności studenta, nawet usprawiedliwione podlegają zaliczeniu w formie ustnego odpowiadania z tematyki nieobecności studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej - obszar nauk o zarządzaniu oraz nauk o polityce publicznej.

Zarządzanie - pojęcie. Planowanie, organizowanie, kontrola na poziomie organizacji. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych. Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

Zabezpieczenie kadr socjalnych - rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej. Definicja kultury organizacyjnej. Rola pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej w placówce pomocy społecznej.

Sprawne działanie - koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania. Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych w kontekście sprawnego działania.

Jakość usług socjalnych. Rola pracowników organizacji pomocy społecznej w kształtowaniu poziomu jakości usług społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne - organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Jachowicz A.: Zarządzanie systemem pomocy społecznej. [w:] „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 9, rocznik 21, s. 33-39.

2. Brzozowska A., Postuła I., Kłobukowski P. (red.): Przedsiębiorczość: studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Skowrońska A. (red.): Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Uwagi:

Metoda podająca, dyskusja z udziałem studentów. Metody poszukujące: praca projektowa w zespołach zadaniowych, dyskusja, pogadanka na ćwiczeniach.

Przewiduje się nakład pracy studenta około 30 godzin, w tym przygotowanie się do egzaminu, czytanie literatury, przygotowywanie do prac projektowych na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej - obszar nauk o zarządzaniu oraz nauk o polityce publicznej.

Zarządzanie - pojęcie. Planowanie, organizowanie, kontrola na poziomie organizacji. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych. Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

Zabezpieczenie kadr socjalnych - rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej. Definicja kultury organizacyjnej. Rola pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej w placówce pomocy społecznej.

Sprawne działanie - koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania. Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych w kontekście sprawnego działania.

Jakość usług socjalnych. Rola pracowników organizacji pomocy społecznej w kształtowaniu poziomu jakości usług społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne - organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Jachowicz A.: Zarządzanie systemem pomocy społecznej. [w:] „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 9, rocznik 21, s. 33-39.

2. Brzozowska A., Postuła I., Kłobukowski P. (red.): Przedsiębiorczość: studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Skowrońska A. (red.): Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Uwagi:

metoda podająca, dyskusja z udziałem studentów

Metody poszukujące: praca projektowa w zespołach zadaniowych, dyskusja, pogadanka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej - obszar nauk o zarządzaniu oraz nauk o polityce publicznej.

Zarządzanie - pojęcie. Planowanie, organizowanie, kontrola na poziomie organizacji. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych. Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

Zabezpieczenie kadr socjalnych - rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej. Definicja kultury organizacyjnej. Rola pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej w placówce pomocy społecznej.

Sprawne działanie - koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania. Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych w kontekście sprawnego działania.

Jakość usług socjalnych. Rola pracowników organizacji pomocy społecznej w kształtowaniu poziomu jakości usług społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne - organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Jachowicz A.: Zarządzanie systemem pomocy społecznej. [w:] „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 9, rocznik 21, s. 33-39.

2. Brzozowska A., Postuła I., Kłobukowski P. (red.): Przedsiębiorczość: studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Skowrońska A. (red.): Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta w formie pytań opisowych. Zalicza 50 % odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, czyli uzyskanie przez studenta 15 punktów z 30 możliwych.

Obecności na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Pozostałe nieobecności studenta, nawet usprawiedliwione podlegają zaliczeniu w formie ustnego odpowiadania z tematyki nieobecności studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

W okresie kształcenia zdalnego od 16 marca 2020 r. dopuszczona jest wyłącznie zdalna, indywidualna oraz grupowa praca studentów.

Metody dydaktyczne przeszły z asynchronicznych w synchroniczne, czyli stosuję mieszane metody kształcenia.

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej - obszar nauk o zarządzaniu oraz nauk o polityce publicznej.

Zarządzanie - pojęcie. Planowanie, organizowanie, kontrola na poziomie organizacji. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych. Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

Zabezpieczenie kadr socjalnych - rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej. Definicja kultury organizacyjnej. Rola pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej w placówce pomocy społecznej.

Sprawne działanie - koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania. Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych w kontekście sprawnego działania.

Jakość usług socjalnych. Rola pracowników organizacji pomocy społecznej w kształtowaniu poziomu jakości usług społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne - organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Jachowicz A.: Zarządzanie systemem pomocy społecznej. [w:] „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 9, rocznik 21, s. 33-39.

2. Brzozowska A., Postuła I., Kłobukowski P. (red.): Przedsiębiorczość: studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Skowrońska A. (red.): Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Źródła dotyczące kształcenia zdalnego: w internecie są dostępne dokumenty organizacyjne istniejących placówek pomocy społecznej, źródłem mogą być strony internetowe placówek pomocy społecznej, materiały rządowe i samorządowe.

Uwagi:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta w formie pytań opisowych oraz zamkniętych. W ramach egzaminu zdalnego - test w aplikacji Forms, zawierający pytania otwarte i zamknięte. Zalicza 50 % odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, czyli uzyskanie przez studenta 15 punktów z 30 możliwych.

Obecności na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Pozostałe nieobecności studenta, nawet usprawiedliwione podlegają zaliczeniu w formie ustnego odpowiadania z tematyki nieobecności studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach zespołów zadaniowych na zajęciach, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Metody pracy zdalnej: w dniach od 16marca do odwołania epidemii - inna organizacja kształcenia - kształcenie zdalne, polegające na wysyłaniu materiałów studentom do samodzielnego opracowania na adres e-mailowy I roku studentów kierunku praca socjalna: pracasocjalna2018aps@gmail.com.

Zostało przygotowane narzędzie pracy zdalnej - dokumentacja indywidualnej pracy studenta zawierająca zestaw pytań i prośbę zastosowaną do studentów dotyczącą analizy podstawowych funkcji zarządzania, planowania, określenia różnic pomiędzy planem strategicznym i operacyjnym na przykładzie dowolnej placówki pomocy społecznej – praca projektowo - koncepcyjna (dotyczy zajęć z 17 marca 2020 r.):

W ramach zajęć z 24 marca studenci mają zapoznać się z istniejącymi statutami różnych organizacji z opracowaniem wniosków. Ponadto opracować statut dla dowolnie wybranej placówki pomocy społecznej (praca projektowo – koncepcyjna).

Biorąc pod uwagę kolejne tygodnie studenci realizują ćwiczenia zgodnie z rozkładem tematów w tej samej formie kształcenia zdalnego. W okresie do przerwy wielkanocnej problematyka ćwiczeń obejmuje regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy i wynagradzania. Od 31 marca 2020 r. studenci wykonują ćwiczenia w 2-3 osobowych zespołach. Prace studentów są na bieżąco kontrolowane, do opracowań wysyłam uwagi.

Studenci otrzymują prezentacje do zajęć z rozszerzonym komentarzem słownym. Od dnia 26 maja zajęcia wykładowe odbywają się w czasie rzeczywistym na aplikacji Teams. Studenci otrzymują prezentację do zajęć jeszcze przed wykładem. Mogą zadawać pytania przy pomocy różnych form komunikacji zdalnej: na aplikacji Teams, pocztę służbową pocztę e-mail zarówno w czasie rzeczywistym, jak i poza stałymi godzinami zajęć.

Link do zajęć jest następujący:

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Og%C3%B3lny?threadId=19%3A8b1f4d88aea24b299a76d7c4989adb3c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252Fwiczenia-Zarzdzanieplacwkikadramiwpomocyspoecznej20-1S-ZPK%252FShared%2520Documents%252FGeneral

Metody dydaktyczne przeszły z asynchronicznych w synchroniczne od 26 maja 2020 r., czyli stosuję mieszane metody kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie pytań opisowych oraz zamkniętych w aplikacji Forms w czasie kształcenia zdalnego. Zalicza 50 % odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, czyli uzyskanie przez studenta 15 punktów z 30 możliwych.

Obecności na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Pozostałe nieobecności studenta, nawet usprawiedliwione podlegają zaliczeniu w formie ustnego odpowiadania z tematyki nieobecności studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Od dni: 22.03 oraz 05 kwietnia (biorąc pod uwagę plan zajęć dla studiów niestacjonarnych), zgodnie z decyzjami władz państwowych i APS odbywa się praca zdalna w ramach dydaktyki z przedmiotu.

Weryfikacja efektów kształcenia dla pracy zdalnej dotyczącej ćwiczeń:

Studenci indywidualnie, a potem grupowo wypełniają dokumentację pracy studenta (studentów), wykonują ćwiczenia i odpowiadają na pytania. Jest ona odsyłana przez studentów na adres e-mailowy akruk@aps.edu.pl (służbowy), następnie archiwizowana. Wykonana przez studentów praca podlega sprawdzeniu, po którym przekazuję studentom uwagi dotyczące nadesłanych opracowań. Wykonywanie przez studentów prac w domu w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych jest równoważne z aktywnym uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych.

W ramach wykładu nastąpiło sukcesywne przesłanie prezentacji z rozszerzonym komentarzem słownym, a także zwrócenie większej uwagi na korzystanie z podanej literatury przedmiotu.

Od 06 czerwca 2020 roku zajęcia zarówno wykładowe, jak i ćwiczeniowe odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie Teams. Dotyczy to zajęć z dni 06-07 oraz 20 czerwca (po 9 godzin wykładu i ćwiczeń).

Link do platformy jest następujący:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab7d9ab33c5614278a71409a2f80b63bf%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=acf4999a-7826-499c-b0ce-82a62a86d134&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej - obszar nauk o zarządzaniu oraz nauk o polityce publicznej.

Zarządzanie - pojęcie. Planowanie, organizowanie, kontrola na poziomie organizacji. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych. Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

Zabezpieczenie kadr socjalnych - rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej. Definicja kultury organizacyjnej. Rola pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej w placówce pomocy społecznej.

Sprawne działanie - koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania. Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych w kontekście sprawnego działania.

Jakość usług socjalnych. Rola pracowników organizacji pomocy społecznej w kształtowaniu poziomu jakości usług społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne - organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Jachowicz A.: Zarządzanie systemem pomocy społecznej. [w:] „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 9, rocznik 21, s. 33-39.

2. Brzozowska A., Postuła I., Kłobukowski P. (red.): Przedsiębiorczość: studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Skowrońska A. (red.): Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Opcjonalnie: źródła internetowe, możliwe do uzyskania przez studentów ;

Uwagi:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta w formie pytań opisowych i zamkniętych w ramach aplikacji Forms. Zalicza 50 % odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, czyli uzyskanie przez studenta 15 punktów z 30 możliwych.

Obecności na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Pozostałe nieobecności studenta, nawet usprawiedliwione podlegają zaliczeniu w formie ustnego odpowiadania z tematyki nieobecności studenta.

Ocena umiejętności w zakresie wykorzystania podstaw wiedzy organizatorskiej i zastosowania jej w wybranych typach organizacji socjalnych w ramach case studies.

Ocena udziału studenta w pracach indywidualnych oraz w ramach zespołów zadaniowych na zajęciach oraz w formie zdalnej, wykonujących ćwiczenia dotyczące organizatorskich problemów pracy socjalnej;

Weryfikacja efektów kształcenia dla pracy zdalnej (ćwiczenia):

Studenci indywidualnie, a od 05 kwietnia grupowo wypełniają dokumentację pracy studenta (studentów), wykonują ćwiczenia i odpowiadają na pytania. Jest ona odsyłana przez studentów na adres e-mailowy akruk@aps.edu.pl (służbowy), następnie archiwizowana. Wykonana przez studentów praca podlega sprawdzeniu, po którym przekazuję studentom uwagi dotyczące nadesłanych opracowań. Wykonywanie przez studentów prac w domu w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych jest równoważne z aktywnym uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych.

W przypadku wykładu - materiał z wykładów i ćwiczeń jest przedmiotem egzaminu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.