Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Superwizja w zawodach pomocowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-SWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Superwizja w zawodach pomocowych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

5. Kwestie etyczne superwizji

6. Formy organizacji superwizji

Pełny opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach społecznych?

– Ustalanie znaczeń pojęcia superwizja

– Europejski kontekst rozwoju superwizji

– Definiowanie superwizji pracy socjalnej

– Początki rozwoju superwizji pracy socjalnej

– Stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

– Komu służy superwizja?

– Podobieństwa superwizji do pracy socjalnej

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

– Co to jest problem?

– Procedura rozwiązywania problemów

– Heurystyki rozwiązywania problemów

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

– Definicja pojęcia

– Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

– Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

– Rozumienie pojęcia konfliktu

– Plusy i minusy konfliktów

– Konflikty interpersonalne

– Superwizja w sytuacjach konfliktowych

5. Kwestie etyczne w superwizji

6. Formy organizacji superwizji

– Sesja superwizyjna

– Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

Literatura:

L. obowiążkowa:

- Henderson P. i in., Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych nakierowanych na wspieranie i pomaganie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

- Henzler M., doświadczenia z superwizji. Proces wsparcia i rozwoju, w: B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), Aktywizacja czy integracja?, CAL, Warszawa 2011

- Łuczyńska M., Olech A., Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

- Szmagalski J. (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005, 2009, 2011..

- Wódz K., Leśniak- Berek E., Superwizja w pomocy społecznej, [w:] S. Pawlak-Czyż (red.) Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT Toruń 2007..

L. uzupełniająca:

- Gilbert M. C., Evans K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

- Goldsmith J., Clone K., Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

- Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Umiejętności

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim.

Kompetencje

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Dba o własny rozwój osobisty i zawodowy; dokonuje samooceny własnych kompetencji i efektów własnej pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: Test pisemny rozumienia operacyjnych pojęć superwizji

Kryterium: poprawność rozumienia powyższych pojęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Aneta Jesionek-Khadka, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Treści programowe:

Definiowanie i określanie relacji w terapii superwizyjnej.

Specyfika kontaktu w superwizji.

Przykłady pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Terapia rodzinna i miejsce konstruktywnej pomocy profesjonalnej dla rodziny.

Metody i zasady pracy superwizyjnej.

Aspekty prawne i etyczne.

Literatura:

1.Barbaro de B., Superwizja w terapii rodzin. Podejście konstrukcjonistyczne. W: Psychoterapia, 4/1998.

2.Becelewska D., Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

3.Bernard H. S., Mackenzi K. R., Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk 2000.

4.Cecchin G., Mediolańska Szkoła Terapii Rodzin, Collegium Medicum UJ, Kraków 1995.

5.Chmielewska-Długosz A., Koleżeńskie doradztwo, czyli o sztuce uczenia się od siebie nawzajem, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Rafał Maciąg, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Danuta Książek, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

5. Kwestie etyczne superwizji

6. Formy organizacji superwizji

Pełny opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach społecznych?

– Ustalanie znaczeń pojęcia superwizja

– Europejski kontekst rozwoju superewizji

– Definiowanie superwizji pracy socjalnej

– Początki rozwoju superwizji pracy socjalnej

– Stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

– Komu służy superwizja?

– Podobieństwa superwizji do pracy socjalnej

– Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji.

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

– Co to jest problem?

– Procedura rozwiązywania problemów

– Heurystyki rozwiązywania problemów

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

– Definicja pojęcia

– Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

– Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

– Rozumienie pojęcia konfliktu

– Plusy i minusy konfliktów

– Konflikty interpersonalne

– Superwizja w sytuacjach konfliktowych

5. Kwestie etyczne w superwizji

6. Formy organizacji superwizji

– Sesja superwizyjna

– Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

– W stronę standardów superwizji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

- Henderson P. i in., Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych nakierowanych na wspieranie i pomaganie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

http://crzl.gov.pl/images/01 Biblioteka/Publikacje/Projekty_Pomocy_Spolecznej/Szkolenia_e-learningowe_z_nowatorskich_metod_pracy/28_Superwizja.pdf

- Henzler M., Doświadczenia z superwizji. Proces wsparcia i rozwoju, w: B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), Aktywizacja czy integracja?, CAL, Warszawa 2011

- Łuczyńska M., Olech A., Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf

- Szmagalski J. (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005, 2009, 2011..

- Wódz K., Leśniak- Berek E., Superwizja w pomocy społecznej, [w:] S. Pawlak-Czyż (red.) Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT Toruń 2007..

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Gilbert M. C., Evans K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

- Goldsmith J., Clone K., Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

- Leśniak-Berek E., Superwizja szansą na poprawę wizerunku pracowników socjalnych, (w:) J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

5. Kwestie etyczne

6. Formy organizacji superwizji

Pełny opis:

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach społecznych?

– Ustalanie znaczeń pojęcia superwizja

– Europejski kontekst rozwoju superewizji

– Definiowanie superwizji pracy socjalnej

– Początki rozwoju superwizji pracy socjalnej

– Stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

– Komu służy superwizja?

– Podobieństwa superwizji do pracy socjalnej

– Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji.

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

– Co to jest problem?

– Procedura rozwiązywania problemów

– Heurystyki rozwiązywania problemów

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

– Definicja pojęcia

– Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

– Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

– Rozumienie pojęcia konfliktu

– Plusy i minusy konfliktów

– Konflikty interpersonalne

– Superwizja w sytuacjach konfliktowych

5. Kwestie etyczne w superwizji

6. Formy organizacji superwizji

– Sesja superwizyjna

– Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

– W stronę standardów superwizji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

- Henderson P. i in., Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych nakierowanych na wspieranie i pomaganie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

http://crzl.gov.pl/images/01 Biblioteka/Publikacje/Projekty_Pomocy_Spolecznej/Szkolenia_e-learningowe_z_nowatorskich_metod_pracy/28_Superwizja.pdf

- Henzler M., Doświadczenia z superwizji. Proces wsparcia i rozwoju, w: B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.), Aktywizacja czy integracja?, CAL, Warszawa 2011

- Łuczyńska M., Olech A., Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf

- Szmagalski J. (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005, 2009, 2011..

- Wódz K., Leśniak- Berek E., Superwizja w pomocy społecznej, [w:] S. Pawlak-Czyż (red.) Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT Toruń 2007..

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Gilbert M. C., Evans K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

- Goldsmith J., Clone K., Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

- Leśniak-Berek E., Superwizja szansą na poprawę wizerunku pracowników socjalnych, (w:) J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.