Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU:

1. Zarys dziejów psychiatrii

2. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych

3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych

a) organiczne zaburzenia psychiczne

b) zaburzenia afektywne (jedno i dwubiegunowe)

c) psychozy schizofreniczne

d) zaburzenia osobowości

4. Formy i metody stosowane w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi

5. Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej

6. Psychiatria środowiskowa

7. Zadania pracownika socjalnego w procesie rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. L. Rosenhan, M. E. P. Seligman, E. F. Walker: Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

K. Drat-Ruszczak, E. Drążkowska-Zielińska: Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2005.

A. Jarkiewicz: Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Literatura uzupełniająca:

D. Greenberger, Ch. A. Padesky: Umysł ponad nastrojem. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

S. Pużyński, J. Wciórka: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalis, Kraków 2000.

A. Suchańska: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

C. Sutton: Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.

I. D. Yalom: Dar terapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wybrane koncepcje człowieka – filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, kulturowe.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Posiada wiedzę i rozumie zróżnicowania społeczne, kulturowe i etniczne jako ryzyka społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Opracowuje diagnozę społeczną oraz plan działań w odniesieniu do jednostek, rodzin i społeczności lokalnych wykluczonych społecznie.

Posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami, w tym prawnymi, istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej.

Kompetencje

Dba o własny rozwój osobisty i zawodowy; dokonuje samooceny własnych kompetencji i efektów własnej pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji.

Docenia znaczenie nauk społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań w obszarze pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Dyskusja panelowa

3. Wymiana opinii w parach (TPS - think-pair-share)

4. Analiza swot

5. Studium przypadku

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach

1. aktywność na zajęciach

2. pisemny sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.