Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WPY1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin- test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia – przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w wersji prezentacji multimedialnej; test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

*Definicja, przedmiot psychologii, opis najważniejszych dyscyplin psychologicznych. Metody badawcze w psychologii.

*Koncepcje psychologiczne człowieka.

*Biologiczne podstawy zachowania. Odbiór wrażeń zmysłowych, organizowanie, identyfikowanie i rozpoznawanie. Charakterystyka eksteroreceptorów i interoreceptorów. Przedstawienie procesów organizujących percepcję. Funkcjonowanie wyższych procesów poznawczych (uczenie się, pamięć, wyobrażenia, język, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów).

*Procesy emocjonalno-motywacyjych w aspekcie ich struktury i regulowania stosunków człowieka z otoczeniem.

*Różnice indywidualne: opis determinanty i aspekt społeczny. Inteligencja. Temperament.

*Teorie osobowości

*Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jankowska, M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Kalat G.W. (2006) Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa, PWN

Kosslyn S.M. &Rosenberg R.S. (2006) Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Kraków: Znak

Mietzel, G. (2011. Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Strelau J.& Doliński D. (red) (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Górska T. , Grabowska A, Zagrodzka J. (red), (2011) Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Robin M. Akert , Elliot Aronson , Timothy D. Wilson (2006), Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe – wykład, ćwiczenia : 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do egzaminu: 35h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Dubczak
Prowadzący grup: Halina Dubczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Dubczak
Prowadzący grup: Halina Dubczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin- test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia – przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w wersji prezentacji multimedialnej

Pełny opis:

Definicja, przedmiot psychologii, opis najważniejszych dyscyplin psychologicznych. Metody badawcze w psychologii.

Koncepcje psychologiczne człowieka.

Biologiczne podstawy zachowania. Odbiór wrażeń zmysłowych, organizowanie, identyfikowanie i rozpoznawanie. Charakterystyka eksteroreceptorów i interoreceptorów. Przedstawienie procesów organizujących percepcję. Funkcjonowanie wyższych procesów poznawczych (uczenie się, pamięć, wyobrażenia, język, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów).

Procesy emocjonalno-motywacyjych w aspekcie ich struktury i regulowania stosunków człowieka z otoczeniem.

Różnice indywidualne: opis determinanty i aspekt społeczny. Inteligencja. Temperament.

Teorie osobowości

Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jankowska, M. (2008), Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Mietzel, G. (2011. Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Strelau J.& Doliński D. (red) (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kalat G.W. (2006) Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa, PWN

Robin M. Akert , Elliot Aronson , Timothy D. Wilson (2006), Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe – wykład, ćwiczenia : 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do egzaminu: 35h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.