Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-TEI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W15

- Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U13

- Korzysta z zaawansowanych metod wyszukiwania informacji w sieci Internet, tworzy i przetwarza informacje w programach biurowych i aplikacjach internetowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

- Szanuje cudzą własność intelektualną.

K_K10

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie TI.

- Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie technologii informacyjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Alicja Baum, Sergo Kuruliszwili, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- kolokwia,

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Wprowadzenie do technologii informacyjnej (BHP, korzystnie z uczelnianej poczty internetowej, regulamin pracowni)

2. Program do tworzenia publikacji (wybór szablonu do publikacji, praca na szablonach, drukowanie i zapisywanie)

3. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- tworzenie tabel, wykresów, umieszczanie grafiki i in.

- korespondencja seryjna

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

- zaliczenie

3. Arkusz kalkulacyjny:

- wprowadzanie i formatowanie danych (kodowanie danych)

- tworzenie formuł (opracowanie danych)

- projektowanie i formatowanie wykresów (prezentacja wyników)

- zaliczenie

4. Prezentacja multimedialna:

- podstawowe pojęcia i operacje

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

5. Internet:

- korzystanie z aplikacji internetowych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej

- zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Grover, Ch. (2007). Word 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Jaronicki, A. (2008). ABC MS Office 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Rajca, P. (2000). Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska-Adamarek, A. (2007). ABC PowerPoint 2007 PL, , Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Walkenbach, J. (2007). Excel 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Zimek, R. (2008). Microsoft Publisher 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia:

- 30 h zajęć

2. Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia:

- 10 h

3. Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji:

- 10 h

4. Przygotowanie się do zajęć:

- 10 h

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena prac studenta.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Wprowadzenie do technologii informacyjnej

2. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- tworzenie tabel, wykresów, umieszczanie grafiki i in.

- korespondencja seryjna

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

3. Arkusz kalkulacyjny:

- wprowadzanie i formatowanie danych

- tworzenie formuł

- projektowanie i formatowanie wykresów

4. Program do tworzenia publikacji:

- wybór szablonu do publikacji,

- praca na szablonach,

- drukowanie i zapisywanie

5. Prezentacja multimedialna:

- podstawowe pojęcia i operacje

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

6. Internet:

- korzystanie z wyszukiwarek, poczty internetowej, a także portali tematycznych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej

- zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

Literatura:

Kowalczyk G. (2013). Word 2007 PL Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Jaronicki, A. (2013). ABC MS Office 2010 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Sokół M., Rajca, P. (2014). Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska-Adamarek, A. (2013). ABC PowerPoint 2010 PL, , Gliwice: Wyd. Helion.

Walkenbach, J. (2013). Excel 2010 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 4

Przygotowanie prezentacji - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Katarzyna Korbecka, Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- kolokwia,

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Wprowadzenie do technologii informacyjnej

2. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- tworzenie tabel, wykresów, umieszczanie grafiki i in.

- korespondencja seryjna

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

3. Arkusz kalkulacyjny:

- wprowadzanie i formatowanie danych

- tworzenie formuł

- projektowanie i formatowanie wykresów

4. Program do tworzenia publikacji:

- wybór szablonu do publikacji,

- praca na szablonach,

- drukowanie i zapisywanie

5. Prezentacja multimedialna:

- podstawowe pojęcia i operacje

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

6. Internet:

- korzystanie z wyszukiwarek, poczty internetowej, a także portali tematycznych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej

- zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu

-poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Conner, N. MacDonald, M. (2011). Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. Warszawa: Helion.

Murray, K. (2011). Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście (ebook). Warszawa: Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 4

Przygotowanie prezentacji - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 0 lub 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili, Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- kolokwia,

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Wprowadzenie do technologii informacyjnej

2. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- tworzenie tabel, wykresów, umieszczanie grafiki i in.

- korespondencja seryjna

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

3. Arkusz kalkulacyjny:

- wprowadzanie i formatowanie danych

- tworzenie formuł

- projektowanie i formatowanie wykresów

4. Program do tworzenia publikacji:

- wybór szablonu do publikacji,

- praca na szablonach,

- drukowanie i zapisywanie

5. Prezentacja multimedialna:

- podstawowe pojęcia i operacje

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

6. Internet:

- korzystanie z wyszukiwarek, poczty internetowej, a także portali tematycznych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej

- zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Hojnacki, L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu

-poradnik dla edukatorów. https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf. dostęp: 10.09.2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Conner, N. MacDonald, M. (2011). Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. Warszawa: Helion.

Murray, K. (2011). Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście (ebook). Warszawa: Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 4

Przygotowanie prezentacji - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 0 lub 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena prac studenta.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Wprowadzenie do technologii informacyjnej

2. Edytor tekstów:

- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych

- tworzenie tabel, wykresów, umieszczanie grafiki i in.

- korespondencja seryjna

- tworzenie formularzy drukowanych i elektronicznych

3. Arkusz kalkulacyjny:

- wprowadzanie i formatowanie danych

- tworzenie formuł

- projektowanie i formatowanie wykresów

4. Program do tworzenia publikacji:

- praca na szablonach

5. Prezentacja multimedialna:

- podstawowe pojęcia i operacje

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji

6. Internet:

- korzystanie z wyszukiwarek, poczty internetowej, a także portali tematycznych ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w pracy zawodowej

- zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Jaronicki, A. (2013). ABC MS Office 2010 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalczyk G. (2013). Word 2007 PL Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Sokół M., Rajca, P. (2014). Internet. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska-Adamarek, A. (2013). ABC PowerPoint 2010 PL, , Gliwice: Wyd. Helion.

Walkenbach, J. (2013). Excel 2010 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 4

Przygotowanie prezentacji - 10

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.