Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-PUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna w UE
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski, Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

wykład aktywizujący studentów z uwzględnieniem wykresów, map, planszy itp.

Pełny opis:

Co należy rozumieć przez politykę społeczną zagadnienia polityczne, praktyczne i socjalne. Krótka historia Unii Europejskiej, współczesne dylematy, rozwiązania w zakresie realizacji polityki społecznej, różnice i podobieństwa w poszczególnych państwach, porównania z Polska. Problemy wspólne dla wszystkich państw i specyficzne dla niektórych. Emigracja zarobkowa - skutki społeczne, eurosieroctwo. Uchodźcy z Azji i Afryki, zamykać się czy otwierać, kontrowersje. Polski punkt widzenia.

Literatura:

1. Ludwik Malinowski, Polska w Europie, Warszawa 2011

2. Polska zamknięta czy otwarta. Praca zbiorowa, Łomża, 2016

3. Marek Nadolski. Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004

4. Czasopismo ,,Polityka Społeczna", za lata 2016-2018

5. Czasopismo ,,Praca Socjalna" za lata 2016-2018

6. Kazimierz Tarnowski, Wielkość i nędza religii, ,,Znak" styczeń 2002

Uwagi:

Polityka społeczna w UE

Prof. Ludwik Malinowski

1. Podstawowe informacje o UE

2. Geneza i współczesność polityki społecznej w UE

3. Przykładowe rozwiązania w ramach polityki społecznej

4. Różnice i podobieństwa

Na podstawie dotychczasowych zajęć i podanej literatury. W miarę możliwości zapoznać się z tymi zagadnieniami, ale powrócimy jeszcze do nich na zajęciach. Zachęcam Państwa do zapoznania się z Europejskim Funduszem Społecznym, życzę pomyślności, spotkamy się na zajęciach.

Do kontaktu podaję adres e-mail: lmalinowski@aps.edu.pl

Studenci pracy socjalnej studia stacjonarne i niestacjonarne, do zaliczenia przedmiotu: Polityka społeczna w Unii Europejskiej, można napisać pracę do wyboru dwa tematy:

1. ,,Istota polityki społecznej w Unii Europejskiej”

2. ,,Europejski Fundusz Społeczny”

Objętość pracy 5-9 stron wymiar A4 . Prace przysyłać na adres email: lmalinowski@aps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Akademii Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa z dopiskiem: dla prof. Ludwika Malinowskiego

Mam nadzieję że jeszcze się spotkamy i wszystko wyjaśnimy bezpośrednio. W razie konieczności można kontaktować się telefonicznie: 501 764 046

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski, Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W uzyskaniu oceny uwzględniana będzie aktywność studentów. W zależności od grupy (duża- test krótki, mała- krótkie pytania ustne.

Mogą też być uwzględniane indywidualne prace studentów.

Pełny opis:

Co należy rozumieć przez politykę społeczną zagadnienia polityczne, praktyczne i socjalne. Polityka społeczna jako dyscyplina naukowa. Krótka historia Unii Europejskiej,

współczesne dylematy, rozwiązania w zakresie realizacji polityki społecznej, różnice i podobieństwa w poszczególnych państwach,

porównania z Polska. Problemy wspólne dla wszystkich państw i specyficzne dla niektórych. Emigracja zarobkowa - skutki społeczne,

eurosieroctwo. Uchodźcy z Azji i Afryki, zamykać się czy otwierać, kontrowersje. Polski punkt widzenia.

Literatura:

1. Grażyna Firlit-Fesnak, Maciej Męcina (red.) Polityka społeczna, Warszawa PWN, 2018.

2.Wojciech Stefan Zgliczyński, Polityka społeczna w państwach Unii Europejskiej, INFOS 14 września 2017.

3.Ludwik Malinowski, Polska w Europie, Warszawa 2011

4. Polska zamknięta czy otwarta. Praca zbiorowa, Łomża, 2016

5.Czasopismo ,,Polityka Społeczna", za lata 2016-2018

6. Kazimierz Tarnowski, Wielkość i nędza religii, ,,Znak" styczeń 2002

Uwagi:

15 godzin, wykład aktywizujący studentów z uwzględnieniem wykresów, map, planszy itp

Polityka społeczna w UE

Prof. Ludwik Malinowski

1. Podstawowe informacje o UE

2. Geneza i współczesność polityki społecznej w UE

3. Przykładowe rozwiązania w ramach polityki społecznej

4. Różnice i podobieństwa

Na podstawie dotychczasowych zajęć i podanej literatury. W miarę możliwości zapoznać się z tymi zagadnieniami, ale powrócimy jeszcze do nich na zajęciach. Zachęcam Państwa do zapoznania się z Europejskim Funduszem Społecznym, życzę pomyślności, spotkamy się na zajęciach.

Do kontaktu podaję adres e-mail: lmalinowski@aps.edu.pl

Studenci pracy socjalnej studia stacjonarne i niestacjonarne, do zaliczenia przedmiotu: Polityka społeczna w Unii Europejskiej, można napisać pracę do wyboru dwa tematy:

1. ,,Istota polityki społecznej w Unii Europejskiej”

2. ,,Europejski Fundusz Społeczny”

Objętość pracy 5-9 stron wymiar A4 . Prace przysyłać na adres email: lmalinowski@aps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Akademii Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa z dopiskiem: dla prof. Ludwika Malinowskiego

Mam nadzieję że jeszcze się spotkamy i wszystko wyjaśnimy bezpośrednio. W razie konieczności można kontaktować się telefonicznie: 501 764 046

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.