Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-PRC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Pomiar: test jednorodnego wyboru: 24 pytania

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka.

Rozwój w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa, średniego dzieciństwa, późnego dzieciństwa, rozwój i zaburzenia okresu dorastania, rozwój w okresie dorosłości

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka.t. 2. Charakterystyka okresów rozwojowych; t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau J. (red), (2000 i in.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 7 (fragment, s. 230-256) i 8.

Turner J, Delms D. (1999) Rozwój człowieka, Warszawa: WSiP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny, osobowości, społeczny.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Strelau J. (red), (2000 i in.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 7 (fragment, s. 230-256) i 8.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 60 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (25 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka.

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka.

Uwarunkowania prawidłowego i zaburzonego rozwoju człowieka.

Teorie rozwoju człowieka (psychodynamiczne, psychospołeczne, humanistyczne, neobehawiorystyczne).

Rozwój w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa, średniego dzieciństwa, późnego dzieciństwa, rozwój i zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania, rozwój w okresie dorosłości (wczesnej, średniej i późnej dorosłości)

Literatura:

Literatura podstawowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Warszawa: PWN.

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2014). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Jankowska M., (2017), Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 4(32)2017 s. 45-64

Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 5 godzin

Przygotowanie do zajęć - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Dubczak
Prowadzący grup: Halina Dubczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (25 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka.

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka.

Uwarunkowania prawidłowego i zaburzonego rozwoju człowieka.

Teorie rozwoju człowieka (psychodynamiczne, psychospołeczne, humanistyczne, neobehawiorystyczne).

Rozwój w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa, średniego dzieciństwa, późnego dzieciństwa, rozwój i zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania, rozwój w okresie dorosłości (wczesnej, średniej i późnej dorosłości)

Literatura:

Literatura podstawowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Warszawa: PWN.

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2014). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Jankowska M., (2017), Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 4(32)2017 s. 45-64

Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 5 godzin

Przygotowanie do zajęć - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (25 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka.

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka.

Uwarunkowania prawidłowego i zaburzonego rozwoju człowieka.

Teorie rozwoju człowieka (psychodynamiczne, psychospołeczne, humanistyczne, neobehawiorystyczne).

Rozwój w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa, średniego dzieciństwa, późnego dzieciństwa, rozwój i zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania, rozwój w okresie dorosłości (wczesnej, średniej i późnej dorosłości)

Literatura:

Literatura podstawowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Warszawa: PWN.

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2014). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Jankowska M., (2017), Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 4(32)2017 s. 45-64

Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 5 godzin

Przygotowanie do zajęć - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.