Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PE-MGR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W04

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)

PE2_W17

- zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego

PE2_U01

- posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

PE2_U02

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

PE2_U04

- potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych, ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

PE2_U05

- posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

PE2_U06

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, w skazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki

PE2_K01

- ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

PE2_K02

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę

K-K05

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

PE2_K06

- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Ewa Dąbrowa, Jarosław Gara, Janusz Gęsicki, Danuta Gielarowska-Sznajder, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Urszula Jeruszka, Szymon Kawalla, Marta Kotarba, Marta Krasuska-Betiuk, Izabella Kucharczyk, Anna Kwak, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Ludwik Malinowski, Barbara Marcinkowska, Krystyna Marzec-Holka, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Anna Perkowska-Klejman, Grzegorz Pyszczek, Barbara Smolińska-Theiss, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Ligia Tuszyńska, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Ewa Dąbrowa, Danuta Gielarowska-Sznajder, Aneta Jegier, Maciej Karwowski, Szymon Kawalla, Marta Kotarba, Izabella Kucharczyk, Jacek Kulbaka, Anna Kwak, Izabela Lebuda, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Mirosława Nerło, Anna Pawelec, Agnieszka Pawlak, Barbara Smolińska-Theiss, Adam Solak, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Ligia Tuszyńska, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józefa Bałachowicz, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Ewa Dąbrowa, Jarosław Gara, Janusz Gęsicki, Marlena Grzelak-Klus, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Szymon Kawalla, Iwona Konieczna, Anna Kruk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Hanna Markiewicz, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Mirosława Nerło, Renata Nguyen, Anna Odrowąż-Coates, Marek Pawłowski, Barbara Pietrzak, Barbara Pilipczuk, Radosław Piotrowicz, Rafał Piwowarski, Błażej Przybylski, Grzegorz Pyszczek, Jan Sikora, Ireneusz Siudem, Barbara Smolińska-Theiss, Adam Solak, Maria Staworzyńska-Grządziel, Franciszek Szlosek, Beata Szurowska, Mirosław Szymański, Halina Szymerska, Danuta Uryga, Marta Wiatr, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Jarosław Gara, Janusz Gęsicki, Danuta Gielarowska-Sznajder, Aneta Jegier, Szymon Kawalla, Małgorzata Kierzkowska, Marta Kotarba, Marta Krasuska-Betiuk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Ludwik Malinowski, Jarosław Michalski, Mirosława Nerło, Rafał Piwowarski, Barbara Smolińska-Theiss, Adam Solak, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józefa Bałachowicz, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Zdzisław Czajka, Monika Czajkowska, Sylwia Galanciak, Jarosław Gara, Janusz Gęsicki, Marlena Grzelak-Klus, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Szymon Kawalla, Marta Kotarba, Jacek Kulbaka, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Hanna Markiewicz, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Mirosława Nerło, Marek Pawłowski, Barbara Pietrzak, Barbara Pilipczuk, Błażej Przybylski, Grzegorz Pyszczek, Jan Sikora, Adam Solak, Maria Staworzyńska-Grządziel, Franciszek Szlosek, Beata Szurowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Ligia Tuszyńska, Danuta Uryga, Jolanta Wiśniewska, Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Odrowąż-Coates
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.