Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PE-LIC2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W01

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,

PE1_W09

- zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów,

PE1_W12

- ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody,

PE1_W17

- zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego,

PE1_W18

- ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju,

PE1_W21

- zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej,

PE1_U04

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT),

PE1_U05

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań,

PE1_U06

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin,

PE1_U08

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,

PE1_K06

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych,

PE1_K08

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Ewa Dąbrowa, Urszula Dernowska, Marta Galewska-Kustra, Jacek Gralewski, Dorota Jankowska, Sylwia Jaronowska, Aneta Jegier, Szymon Kawalla, Marta Krasuska-Betiuk, Izabela Lebuda, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło, Agnieszka Olechowska, Anna Pawelec, Anna Perkowska-Klejman, Barbara Pietrzak, Franciszek Szlosek, Beata Szurowska, Maciej Tanaś, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Jolanta Wiśniewska, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Sylwia Galanciak, Dorota Jankowska, Sylwia Jaronowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Szymon Kawalla, Marta Kotarba, Marta Krasuska-Betiuk, Anna Kruk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Mirosława Nerło, Renata Nguyen, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Anna Pawelec, Barbara Pilipczuk, Jan Sikora, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Monika Czajkowska, Ewa Dąbrowa, Urszula Dernowska, Aleksandra Gajda, Jarosław Gara, Jacek Gralewski, Małgorzata Jabłonowska, Dorota Jankowska, Sylwia Jaronowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Małgorzata Kierzkowska, Marta Krasuska-Betiuk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Urszula Markowska-Manista, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Katarzyna Nawrocka, Mirosława Nerło, Renata Nguyen, Agnieszka Olechowska, Katarzyna Pardej, Anna Pawelec, Agnieszka Pawlak, Anna Perkowska-Klejman, Barbara Pietrzak, Rafał Piwowarski, Edyta Roszyńska, Jan Sikora, Elżbieta Strutyńska, Franciszek Szlosek, Beata Szurowska, Maciej Tanaś, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Jolanta Wiśniewska, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kotarba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Baum, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Monika Czajkowska, Monika Czyżewska, Przemysław Florczak, Sylwia Galanciak, Janusz Gęsicki, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Szymon Kawalla, Małgorzata Kierzkowska, Marta Kotarba, Jarosława Lach, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Hanna Markiewicz, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Mirosława Nerło, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Kasper Sipowicz, Elżbieta Strutyńska, Beata Szurowska, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Maria Trzcińska-Król, Danuta Uryga, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Monika Czyżewska, Ewa Dąbrowa, Urszula Dernowska, Przemysław Florczak, Aleksandra Gajda, Sylwia Galanciak, Marta Galewska-Kustra, Janusz Gęsicki, Jacek Gralewski, Marlena Grzelak-Klus, Małgorzata Jabłonowska, Dorota Jankowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Szymon Kawalla, Małgorzata Kierzkowska, Marta Kotarba, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Agnieszka Olechowska, Katarzyna Pardej, Piotr Rosół, Edyta Roszyńska, Jan Sikora, Marek Siwicki, Elżbieta Strutyńska, Franciszek Szlosek, Maciej Tanaś, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Alicja Baum, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Monika Czajkowska, Ewa Dąbrowa, Przemysław Florczak, Janusz Gęsicki, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Szymon Kawalla, Małgorzata Kierzkowska, Marta Kotarba, Jarosława Lach, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Edyta Roszyńska, Jan Sikora, Karolina Skarbek, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.