Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PE-LIC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka seminariów z pedagogiki i pedagogiki o profilu praktycznym dla studentów I roku (studia pierwszego stopnia): stacjonarnych;

niestacjonarnych

Efekty uczenia się:

PE1_W01

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

PE2_W17

zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego

PE1_W09

zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

PE1_W12

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

PE1_W18

ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

PE1_W21

zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego

PE1_U01

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

PE1_U04

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

PE1_U05

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań

PE1_U06

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

PE1_U08

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

PE1_K06

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

PE1_K08

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 336 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Ewa Dąbrowa, Marta Galewska-Kustra, Danuta Gielarowska-Sznajder, Jacek Gralewski, Dorota Jankowska, Aneta Jegier, Szymon Kawalla, Marta Krasuska-Betiuk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło, Anna Pawelec, Anna Perkowska-Klejman, Maria Pielichowska, Barbara Pietrzak, Franciszek Szlosek, Beata Szurowska, Maciej Tanaś, Danuta Uryga, Jolanta Wiśniewska, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 336 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Urszula Dernowska, Jacek Gralewski, Małgorzata Jabłonowska, Aneta Jegier, Jan Jelinek, Małgorzata Kierzkowska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Urszula Markowska-Manista, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Katarzyna Nawrocka, Mirosława Nerło, Renata Nguyen, Agnieszka Olechowska, Katarzyna Pardej, Anna Pawelec, Rafał Piwowarski, Jan Sikora, Elżbieta Strutyńska, Franciszek Szlosek, Beata Szurowska, Maciej Tanaś, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 176 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Baum, Józef Bednarek, Monika Czyżewska, Aneta Jegier, Marta Kotarba, Jarosława Lach, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Hanna Markiewicz, Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło, Mirosław Szymański, Maria Trzcińska-Król, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 323 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Monika Czyżewska, Przemysław Florczak, Sylwia Galanciak, Marta Galewska-Kustra, Janusz Gęsicki, Jacek Gralewski, Małgorzata Jabłonowska, Dorota Jankowska, Dorota Jankowska, Aneta Jegier, Marta Kotarba, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Renata Nguyen, Agnieszka Olechowska, Katarzyna Pardej, Franciszek Szlosek, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Monika Czajkowska, Monika Czyżewska, Ewa Dąbrowa, Aneta Jegier, Małgorzata Kierzkowska, Marta Kotarba, Jarosława Lach, Anna Mikler-Chwastek, Lucyna Milewska-Moneta, Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska, Jan Sikora, Karolina Skarbek, Mirosław Szymański, Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.