Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PC-MR3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 3
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W07 Zna procedurę prowadzenia badań w pedagogice specjalnej

Umiejętności

PC2_KK_U04 Realizuje projekt badawczy w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne

PC2_KK_U03 PC2_KK_U04 Analizuje i interpretuje wyniki badań zgodnie z przyjętym schematem i w świetle literatury przedmiotu

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K04 Kieruje się dobrem badanych podczas prowadzenia badania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Kornelia Czerwińska, Danuta Emiluta-Rozya, Jarosław Gara, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Wanda Hajnicz, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Małgorzata Kupisiewicz, Ludwik Malinowski, Barbara Marcinkowska, Krystyna Marzec-Holka, Jarosław Michalski, Kamil Miszewski, Rafał Piwowarski, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Sławomir Śniatkowski, Maciej Tanaś, Barbara Trochimiak, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego -3 w semestrze na II roku studiów II stopnia jest przeprowadzenie badań w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne badań własnych oraz wstępna analiza materiału badawczego. Kryteria zaliczenia seminarium dyplomowego - 3 mogą różnić się w zależności od wytycznych przedstawionych przez promotora w grupie seminaryjnej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 3 jest przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań własnych zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Realizacja projektu badawczego zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz zgodnie z zasadami etyki badań.

2. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 60 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 6 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Justyna Bluszcz, Andrzej Ciążela, Kornelia Czerwińska, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Urszula Gosk, Wanda Hajnicz, Hubert Iwanicki, Aneta Jegier, Iwona Konieczna, Jarosław Korczak, Agnieszka Lubowiedzka, Marianna Marek-Ruka, Jarosław Michalski, Kamil Miszewski, Joanna Moleda, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Elżbieta Paradowska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Anna Prożych, Błażej Przybylski, Stefan Przybylski, Kasper Sipowicz, Joanna Smogorzewska, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Dorota Wojewódzka, Agnieszka Wołowicz, Dorota Zawadzka, Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego -3 w semestrze na II roku studiów II stopnia jest przeprowadzenie badań w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne badań własnych oraz wstępna analiza materiału badawczego. Kryteria zaliczenia seminarium dyplomowego - 3 mogą różnić się w zależności od wytycznych przedstawionych przez promotora w grupie seminaryjnej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 3 jest przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań własnych zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Realizacja projektu badawczego zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz zgodnie z zasadami etyki badań.

2. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 60 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 6 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Kornelia Czerwińska, Justyna Gasik, Kamil Miszewski, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Joanna Smogorzewska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Ciążela, Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Jarosław Michalski, Katarzyna Nawrocka, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Mirosław Szymański, Sławomir Śniatkowski, Izabela Więcek-Poborczyk, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego -3 w semestrze na II roku studiów II stopnia jest przeprowadzenie badań w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne badań własnych oraz wstępna analiza materiału badawczego. Kryteria zaliczenia seminarium dyplomowego - 3 mogą różnić się w zależności od wytycznych przedstawionych przez promotora w grupie seminaryjnej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 3 jest przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań własnych zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Realizacja projektu badawczego zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz zgodnie z zasadami etyki badań.

2. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 60 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 6 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Justyna Bluszcz, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Urszula Gosk, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Aneta Jegier, Joanna Kirsten, Jarosław Korczak, Tadeusz Kott, Jacek Kulbaka, Kamil Kuracki, Agnieszka Lubowiedzka, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Bernadeta Szczupał, Mirosław Szymański, Mirosław Szymański, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego -3 w semestrze na II roku studiów II stopnia jest przeprowadzenie badań w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne badań własnych oraz wstępna analiza materiału badawczego. Kryteria zaliczenia seminarium dyplomowego - 3 mogą różnić się w zależności od wytycznych przedstawionych przez promotora w grupie seminaryjnej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego – 3 jest przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań własnych zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi. Seminarium realizowane jest w formie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami.

Realizowana problematyka seminarium:

1. Realizacja projektu badawczego zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz zgodnie z zasadami etyki badań.

2. Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 30 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 60 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Sumaryczna liczba punktów - 6 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Joanna Głodkowska, Joanna Kirsten, Tadeusz Kott, Kamil Kuracki, Katarzyna Nawrocka, Dorota Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Ewa Bilska, Danuta Emiluta-Rozya, Jarosław Gara, Andrzej Giryński, Ewa Grudziewska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Jabłonowska, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Ludwik Malinowski, Barbara Marcinkowska, Katarzyna Nawrocka, Rafał Piwowarski, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Mirosław Szymański, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Szymański, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Ewa Dąbrowa, Agnieszka Dłużniewska, Justyna Gasik, Joanna Głodkowska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Aneta Jegier, Szymon Kawalla, Joanna Kirsten, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Anna Mikler-Chwastek, Kamil Miszewski, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Marta Pągowska, Anna Perkowska-Klejman, Radosław Piotrowicz, Irena Pospiszyl, Stefan Przybylski, Grażyna Walczak, Magdalena Wałachowska, Jolanta Wiśniewska, Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.