Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PC-LIC2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy dyplomowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W13

Wymienia etapy procesu badawczego.

PC1_KK_W04

Zna zagadnienia teoretyczne i terminologie związaną z tematyką pracy.

PC1_KK_W13

Definiuje podstawowe pojęcia: przedmiot badań, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, techniki, narzędzia.

PC1_KK_U04

Potrafi opracować koncepcję badań.

PC1_KK_U05

Potrafi osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym.

PC1_KK_U05

Potrafi selekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

PC1_KK_K05

Odznacza się odpowiedzialnością w projektowaniu procedur badawczych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Agnieszka Dłużniewska, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Patrycja Jurkiewicz, Szymon Kawalla, Iwona Konieczna, Jacek Kulbaka, Ewa Kulesza, Dorota Lipiec, Grzegorz Majkowski, Barbara Marcinkowska, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Grażyna Walczak, Ewa Wapiennik-Kuczbajska, Katarzyna Wereszka, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Kornelia Czerwińska, Andrzej Giryński, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Agnieszka Konieczna, Agnieszka Lubowiedzka, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Katarzyna Nawrocka, Maria Pielichowska, Radosław Piotrowicz, Anna Prożych, Stefan Przybylski, Joanna Smogorzewska, Barbara Trochimiak, Magdalena Wałachowska, Ewa Wapiennik-Kuczbajska, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Wojewódzka, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi założeniami badań własnych.

Pełny opis:

Seminarium stanowi kontynuację Seminarium dyplomowego – 1. Celem Seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu licencjackiego.

Realizowane zagadnienia:

1. Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań pedagogicznych w oparciu o założenia koncepcyjne badań własnych.

2. Dokonanie analizy ilościowych lub jakościowych danych empirycznych oraz formułowanie wniosków z badań. Interpretacja wniosków z badań w odniesieniu do literatury przedmiotu.

3. Zasady prezentacji ilościowych lub jakościowych wyników badań własnych.

4. Redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi przyjętymi dla prac dyplomowych.

Poszczególne etapy realizowane będą w trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami w zależności od grupy seminaryjnej i kryteriów przyjętych przez prowadzącego grupę seminaryjną.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 60 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 45 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 10.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska, Tomasz Głowik, Iwona Konieczna, Tadeusz Kott, Izabella Kucharczyk, Dorota Lipiec, Agnieszka Lubowiedzka, Marianna Marek-Ruka, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Stefan Przybylski, Grażyna Walczak, Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi założeniami badań własnych.

Pełny opis:

Seminarium stanowi kontynuację Seminarium dyplomowego – 1. Celem Seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu licencjackiego.

Realizowane zagadnienia:

1. Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań pedagogicznych w oparciu o założenia koncepcyjne badań własnych.

2. Dokonanie analizy ilościowych lub jakościowych danych empirycznych oraz formułowanie wniosków z badań. Interpretacja wniosków z badań w odniesieniu do literatury przedmiotu.

3. Zasady prezentacji ilościowych lub jakościowych wyników badań własnych.

4. Redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi przyjętymi dla prac dyplomowych.

Poszczególne etapy realizowane będą w trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami w zależności od grupy seminaryjnej i kryteriów przyjętych przez prowadzącego grupę seminaryjną.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 60 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 45 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 10.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Agnieszka Dłużniewska, Andrzej Giryński, Tomasz Głowik, Wanda Hajnicz, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jedlińska, Iwona Konieczna, Izabella Kucharczyk, Małgorzata Kupisiewicz, Dorota Lipiec, Barbara Marcinkowska, Kamil Miszewski, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Stefan Przybylski, Grzegorz Szumski, Barbara Trochimiak, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi założeniami badań własnych.

Pełny opis:

Seminarium stanowi kontynuację Seminarium dyplomowego – 1. Celem Seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu licencjackiego.

Realizowane zagadnienia:

1. Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań pedagogicznych w oparciu o założenia koncepcyjne badań własnych.

2. Dokonanie analizy ilościowych lub jakościowych danych empirycznych oraz formułowanie wniosków z badań. Interpretacja wniosków z badań w odniesieniu do literatury przedmiotu.

3. Zasady prezentacji ilościowych lub jakościowych wyników badań własnych.

4. Redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi przyjętymi dla prac dyplomowych.

Poszczególne etapy realizowane będą w trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami w zależności od grupy seminaryjnej i kryteriów przyjętych przez prowadzącego grupę seminaryjną.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 60 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 45 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 10.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Agnieszka Dłużniewska, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Aneta Jegier, Iwona Konieczna, Izabella Kucharczyk, Agnieszka Lubowiedzka, Ludwik Malinowski, Marianna Marek-Ruka, Joanna Moleda, Anna Nowicka-Skóra, Radosław Piotrowicz, Stefan Przybylski, Grażyna Walczak, Elżbieta Wojtasiak, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi założeniami badań własnych.

Pełny opis:

Seminarium stanowi kontynuację Seminarium dyplomowego – 1. Celem Seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu licencjackiego.

Realizowane zagadnienia:

1. Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań pedagogicznych w oparciu o założenia koncepcyjne badań własnych.

2. Dokonanie analizy ilościowych lub jakościowych danych empirycznych oraz formułowanie wniosków z badań. Interpretacja wniosków z badań w odniesieniu do literatury przedmiotu.

3. Zasady prezentacji ilościowych lub jakościowych wyników badań własnych.

4. Redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi przyjętymi dla prac dyplomowych.

Poszczególne etapy realizowane będą w trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami w zależności od grupy seminaryjnej i kryteriów przyjętych przez prowadzącego grupę seminaryjną.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 60 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 45 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 10.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Katarzyna Bieńkowska, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Agnieszka Dłużniewska, Andrzej Giryński, Tomasz Głowik, Wanda Hajnicz, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Izabella Kucharczyk, Małgorzata Kupisiewicz, Dorota Lipiec, Ludwik Malinowski, Barbara Marcinkowska, Milena Miałkowska-Kozaryna, Kamil Miszewski, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Stefan Przybylski, Katarzyna Smolińska, Barbara Trochimiak, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Katarzyna Wereszka, Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Wojewódzka, Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi założeniami badań własnych.

Pełny opis:

Seminarium stanowi kontynuację Seminarium dyplomowego – 1. Celem Seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu licencjackiego.

Realizowane zagadnienia:

1. Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań pedagogicznych w oparciu o założenia koncepcyjne badań własnych.

2. Dokonanie analizy ilościowych lub jakościowych danych empirycznych oraz formułowanie wniosków z badań. Interpretacja wniosków z badań w odniesieniu do literatury przedmiotu.

3. Zasady prezentacji ilościowych lub jakościowych wyników badań własnych.

4. Redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi przyjętymi dla prac dyplomowych.

Poszczególne etapy realizowane będą w trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami w zależności od grupy seminaryjnej i kryteriów przyjętych przez prowadzącego grupę seminaryjną.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 60 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 45 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 10.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Al-Khamisy, Justyna Gasik, Tomasz Głowik, Urszula Gosk, Hubert Iwanicki, Marlena Kurowska, Dorota Lipiec, Agnieszka Lubowiedzka, Marianna Marek-Ruka, Kamil Miszewski, Joanna Moleda, Radosław Piotrowicz, Stefan Przybylski, Katarzyna Smolińska, Grażyna Walczak, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi założeniami badań własnych.

Pełny opis:

Seminarium stanowi kontynuację Seminarium dyplomowego – 1. Celem Seminarium dyplomowego – 2 jest przygotowanie studenta do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu licencjackiego.

Realizowane zagadnienia:

1. Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań pedagogicznych w oparciu o założenia koncepcyjne badań własnych.

2. Dokonanie analizy ilościowych lub jakościowych danych empirycznych oraz formułowanie wniosków z badań. Interpretacja wniosków z badań w odniesieniu do literatury przedmiotu.

3. Zasady prezentacji ilościowych lub jakościowych wyników badań własnych.

4. Redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi przyjętymi dla prac dyplomowych.

Poszczególne etapy realizowane będą w trakcie grupowych lub indywidualnych spotkań promotora z seminarzystami w zależności od grupy seminaryjnej i kryteriów przyjętych przez prowadzącego grupę seminaryjną.

Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania, metoda problemowa.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: seminarium – 60 godz.

Studiowanie literatury metodologicznej oraz literatury z zakresu problematyki badań własnych – 60 godz.

Realizacja badań własnych – 45 godz.

Analiza danych empirycznych – 60 godz.

Redagowanie pracy dyplomowej – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego – 30 godz.

Liczba punktów ECTS – 10.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.