Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie kompetencji coachingowych w zawodzie pedagoga i animatora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-ZKC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie kompetencji coachingowych w zawodzie pedagoga i animatora
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla III r. pedagogiki, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ocena aktywności na ćwiczeniach i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym na nich

ocena zawartości merytorycznej jednostronicowych pigułek wiedzy dotyczących znaczenia kompetencji coachingowych w pracy pedagogicznej/animacyjnej

ocena zwartości merytorycznej przygotowanych w grupach prezentacji multimedialnych dotyczących obszarów wykorzystania kompetencji coachingowych w pracy pedagogicznej/animacyjnej

ocena zawartości merytorycznej raportu z realizacji krótkiego procesu coachingowego w obszarze pedagogiki/animacji

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie założeń i programu przedmiotu oraz kryteriów zaliczenia zajęć. Integracja grupy. Rozpoznanie doświadczeń coachingowych uczestników zajęć

2. Coaching jako proces edukacyjny i rozwojowy – idea i specyfika. Coaching a inne procesy rozwojowo-edukacyjne

3. Relacja coachingowa a relacja pedagogiczna/animacyjna. Specyfika, zasady, budowanie, podobieństwa i różnice

4. Sesja coachingowa jako spotkanie edukacyjne i rozwojowe – idea i przebieg. Modele GROW i CARE.

5. Praca pytaniami oraz wykorzystanie aktywnego słuchania. Zasady oraz wyzwania

6. Identyfikacja potrzeb rozwojowych i wyznaczenie celów - metody i narzędzia

7. Identyfikacja zasobów i potencjału coachee– metody i narzędzia

8. Motywacja – znaczenie w procesie coachingu w obszarze pedagogiki/animacji oraz zasady pracy z nią.

9. Stwarzanie coachee płaszczyzny do zmiany przekonań i przełamywania impasu – metody i narzędzia

10. Odzwierciedlanie i feedback w coachingu – znaczenie dla efektywności procesu edukacji/rozwoju, metody i narzędzia

11. Zastosowanie narzędzi twórczego myślenia w coachingu – znaczenie, przykłady narzędzi

12. Obszary wykorzystania kompetencji coachingowych w pracy pedagoga/animatora

13. Rola coacha. Kodeks deontologiczny pedagoga/animatora wykorzystującego coaching w działalności zawodowej

14. Omówienie raportów ze zrealizowanych procesów coachingowych – spotkania indywidualne

15. Podsumowanie zajęć. Wyzwania obecne w procesie wykorzystywania coachingu w pracy pedagogicznej/animacyjnej w świetle doświadczeń studentów ze zrealizowanych procesów coachingowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Atkinson, M., Chois R. (2010). Coaching. Krok po kroku. Warszawa: New Dawn

2. Bennewicz, M. (2018). Coaching: zestaw narzędzi. Gliwice: Wydawnictwo Helion

3. Bird, J. (2017). Sztuka coachingu: zbiór narzędzi i wskazówek. Łódź: Galaktyka

4. Carson, R. (2008). Poskramianie swojego gremlina. Katowice: KOS

5. Czarkowska, L.D. (2016). Coaching jako konstruktywny dialog. Warszawa: Poltext

6. Dilts, R. (2006). Od przewodnika do inspiratora, czyli coaching przed duże „C”. Warszawa: PINLP

7. Kukiełka-Pucher, D. (2009). Kompetencje profesjonalnego coacha. W: M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching: Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwers business

8. Kupaj, L. (2014). Kompetencje coachingowe nauczycieli: jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Warszawa: ABC a Wolters Kluwers business

9. Malinowski, J.A. (2015). Coaching i tutoring: w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

10. Marciniak, Ł.T., Rogala-Marciniak, S. (2013). Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business

11. Parsloe, E, Wray, M. (2002). Trener i mentor: udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się. Kraków: Oficyna Wydawnicza

12. Rogers, J. (2015). Coaching: podstawy umiejętności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

13. Sidor-Rządkowska, M. (2009). Etyka coachingu. W: M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching: Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwers business

14. Stoltzfus, T. (2012). Sztuka zadawania pytań w coachingu. Jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? Warszawa: Aetos Media

15. Wildflower, L., Brennan, D. (2018). Kompedium wiedzy coacha. Warszawa: Co&Me

Literatura uzupełniająca

1. Bachkirova, T., Spence, G., Drake, D. (red.) (2017). The SAGE Handbook of Coaching. Los Angeles: SAGE Publications

2. Bungay, S.M. (2017). Nawyk coachingu: mów mniej, pytaj więcej i stań się lepszym liderem. Łódź: Galaktyka

3. Czasopismo Coaching; numery w zależności od zainteresowań oraz potrzeb uczestników zajęć związanych z zadaniem zaliczeniowym

4. Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

5. Harris, J.O. (2008). Feedback czyli informacja zwrotna. Gliwice: Wydawnictwo Helion

6. Kordziński, J. (2013). Nauczyciel, trener, coach. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business

7. Kozłowski, R. (2016), Coaching drogi. Konin: Wydawnictwo Psychoskok

8. Kulesza, M. (2013) (red.). Coaching społeczny: w poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych. Warszawa: Difin.

9. Low, H., Ireland, S., Hussain Z. (2010). Psychologia coachingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Miskimin, D. (2011). Coaching rodzicielski. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”

11. Nowosielska, J., Bartnicka, D. (red.) (2016). Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku

12. Ozorkowski, M. (2015) (red.). Coaching rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

13. Parsloe, E. (2000). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit

14. Smółka, P. (2009). Coaching: inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Onepress

15. Starr, J. (2005). Coaching: procesy, zasady, umiejętności. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia

analiza przypadków, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, pokaz, praca w grupie, praca w parach, wykład problemowy, zadania praktyczne

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe, ćwiczenia: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie do egzaminu: 0

Przygotowanie prezentacji, pigułki wiedzy: 8

Inne formy: realizacja krótkiego procesu coachingowego, stworzenie raportu: 12

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta, z zachowaniem zasady, że średnio 25-30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS: 60

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Zawadzka
Prowadzący grup: Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.