Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening zastępowania agresji i kształtowania umiejętności prospołecznych wg A. Goldsteina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-TZA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening zastępowania agresji i kształtowania umiejętności prospołecznych wg A. Goldsteina
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina. Fundament aksjologiczny TZA i TUS . Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji. Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywny udział w zajęciach.

- wykonanie prac domowych dotyczących wszystkich modułów TZA.

- znajomość metodyki TZA i TUS w pracy z dziećmi.

Pełny opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina

Fundament aksjologiczny TZA i TUS

Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji

Tworzenie umowy grupowej, urealnienie oczekiwań uczestników treningu

Narzędzia pomiaru agresji indywidualnej, potrzeby szkoleniowe uczestników

Trening Zastępowania Agresji - ćwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Społecznych – Cwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Wychowawczych – ćwiczeniapraktyczne, warsztatowe

TZA,TUS,TWM przystosowane do pracy z małymi dziećmi

Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Glick B., Gibbs J.A., Trening Zastępowania Agresji

Goldstein , ART. Program zastępowania agresji

Mannix D., Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi

McGinnis e., Kształtowanie umiejętności małego dziecka

Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabaw i emocji dla dzieci z autyzmem

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bloomquist M.L., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi

Ellis A., Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie

Goldstein A., Martens B.K., Trwała zmiana

Hammer H., Rozwój umiejętności społecznych

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ćwiczenia/warsztaty 30h stacjonarne/15h niestacjonarne

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10h

Inne formy 10h stacjonarne/15h niestacjonarne

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina. Fundament aksjologiczny TZA i TUS . Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji. Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywny udział w zajęciach.

- wykonanie prac domowych dotyczących wszystkich modułów TZA.

- znajomość metodyki TZA i TUS w pracy z dziećmi.

Zaliczenie przedmiotu przewidziane jest na koniec semestru, w związku ze zdalnym sposobem kształcenia nie zmienia się sposób zaliczenia zawarty w sylabusie przedmiotu przed rozpoczęciem zdalnego kształcenia, pozostaje nim

udział w zajęciach - obserwacja uczestnicząca w Treningu Zastępowania Agresji prowadzonego dla uczestników HARP, wypełnienie kart pracy powiązanych z modułami TZA, znajomość metodyki TZA i TUS w pracy z dziećmi.

Po dniu 13.03 (rozpoczęcie realizacji zdalnej procesu kształcenia); zmienia się forma dostarczenia zadań zaliczeniowych, zostaną one przesłane pocztą w domenie aps w terminie do 10.06.2020

Pełny opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina

Fundament aksjologiczny TZA i TUS

Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji

Tworzenie umowy grupowej, urealnienie oczekiwań uczestników treningu

Narzędzia pomiaru agresji indywidualnej, potrzeby szkoleniowe uczestników

Trening Zastępowania Agresji - ćwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Społecznych – Cwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Wychowawczych – ćwiczeniapraktyczne, warsztatowe

TZA,TUS,TWM przystosowane do pracy z małymi dziećmi

Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Glick B., Gibbs J.A., Trening Zastępowania Agresji

Goldstein , ART. Program zastępowania agresji

Mannix D., Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi

McGinnis e., Kształtowanie umiejętności małego dziecka

Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabaw i emocji dla dzieci z autyzmem

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bloomquist M.L., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi

Ellis A., Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie

Goldstein A., Martens B.K., Trwała zmiana

Hammer H., Rozwój umiejętności społecznych

Po 20.03.2020 Na czas edukacji zdalnej poleca się korzystanie z następujących źródeł dostępnych zdalnie:

https://www.researchgate.net/publication/286448848_Rozwijanie_kompetencji_spolecznych_dzieci_przedszkolnych_Teoria-Metodyka-Efekty (Smogorzewska J., Szumski G.)

http://www.parpa.pl/download/trening1.pdf

https://epedagogika.pl/dzialania-interwencyjne/trening-zastepowania-agresji-art-prezentacja-metody-cz.-1-1877.html#

http://www.kp.kalisz.pl/bibliografia/pdf/profilaktyka_agresji_i_przemocy_w_szkole.pdf

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ćwiczenia/warsztaty 30h stacjonarne/15h niestacjonarne

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10h

Inne formy 10h stacjonarne/15h niestacjonarne

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 ECTS

Kryteria zaliczenia przedmiotu nie ulegają zmianie po 20.03.2020

Realizacja niektórych zajęć w trybie zdalnym z uwagi na warunkowe zaliczenie przedmiotu w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.