Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening zastępowania agresji i kształtowania umiejętności prospołecznych wg A. Goldsteina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-TZA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening zastępowania agresji i kształtowania umiejętności prospołecznych wg A. Goldsteina
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Efekty uczenia się:

PEP1_ W08 - Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, odnosi ją do wybranych obszrówdziałalności pedagogicznej.

PEP1_ W17 – Posiada wiedze na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w obszarze TZA i TUS.

PEP1_ Potrafi wykorzystywać podstawowa wiedzę teoretyczną z zakresu studiowanej dyscypliny oraz praktyki dla analizowania i interpretowania wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

PEP1_U04 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz wzbudzania motywacji u innych

PEP1_U08 Potrafi dokonać analizy własnych działań i dokonać modyfikacji w przyszłym działaniu.

PEP1_K03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne obszarze profilaktyki zaburzeń zachowania i agresji.

PEP1_K05 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z działalnością wychowawczą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

PEP1_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne w tym o obszarze przeciwdziałania agresji i zdolny do porozumiewania się z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina. Fundament aksjologiczny TZA i TUS . Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji. Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach.

Wykonanie prac domowych dotyczących wszystkich modułów TZA.

Znajomość metodyki TZA i TUS w pracy z dziećmi.

Pełny opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina

Fundament aksjologiczny TZA i TUS

Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapią i Treningiem Zastepowania Agresji

Tworzenie umowy grupowej, urealnienie oczekiwań uczestników treningu

Narzędzia pomiaru agresji indywidualnej, potrzeby szkoleniowe uczestników

Trening Zastępowania Agresji - ćwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Społecznych – Cwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Wychowawczych – ćwiczeniapraktyczne, warsztatowe.

TZA,TUS,TWM przystosowane do pracy z małymi dziećmi

Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Glick B., Gibbs J.A., Trening Zastępowania Agresji

Goldstein , ART.Program zastępowania agresji

McGinnis e.,Kształtowanie umiejętności małego dziecka

Mannix D., Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi

Goldstein A., Martens B.K., Trwała zmiana

Literatura uzupełniająca:

Bloomquist M.L., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi

Ellis A., Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie

Hammer H., Rozwój umiejętności społecznych

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20h

Wykonanie ćwiczeń domowych utrwalających efekt pracy warsztatowej 20

Inne formy 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina. Fundament aksjologiczny TZA i TUS . Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji. Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach.

Wykonanie prac domowych dotyczących wszystkich modułów TZA.

Znajomość metodyki TZA i TUS w pracy z dziećmi.

Pełny opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina

Fundament aksjologiczny TZA i TUS

Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji

Tworzenie umowy grupowej, urealnienie oczekiwań uczestników treningu

Narzędzia pomiaru agresji indywidualnej, potrzeby szkoleniowe uczestników

Trening Zastępowania Agresji - ćwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Społecznych – Cwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Wychowawczych – ćwiczeniapraktyczne, warsztatowe

TZA,TUS,TWM przystosowane do pracy z małymi dziećmi

Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Glick B., Gibbs J.A., Trening Zastępowania Agresji

Goldstein , ART.Program zastępowania agresji

McGinnis e.,Kształtowanie umiejętności małego dziecka

Mannix D., Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi

Goldstein A., Martens B.K., Trwała zmiana

Literatura uzupełniająca:

Bloomquist M.L., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi

Ellis A., Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie

Hammer H., Rozwój umiejętności społecznych

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20h

Wykonanie ćwiczeń domowych utrwalających efekt pracy warsztatowej 20

Inne formy 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina. Fundament aksjologiczny TZA i TUS . Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji. Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach.

Wykonanie prac domowych dotyczących wszystkich modułów TZA.

Znajomość metodyki TZA i TUS w pracy z dziećmi.

Pełny opis:

Założenia teoretyczne TZA i TUS wg A.Goldsteina

Fundament aksjologiczny TZA i TUS

Różnice pomiedzy psychoterapią, socjoterapia i Treningiem Zastepowania Agresji

Tworzenie umowy grupowej, urealnienie oczekiwań uczestników treningu

Narzędzia pomiaru agresji indywidualnej, potrzeby szkoleniowe uczestników

Trening Zastępowania Agresji - ćwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Społecznych – Cwiczenia praktyczne, warsztatowe

Trening Umiejetności Wychowawczych – ćwiczeniapraktyczne, warsztatowe

TZA,TUS,TWM przystosowane do pracy z małymi dziećmi

Przegląd technik i strategii behawioralnych stosowanych w praktyce pedagogicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Glick B., Gibbs J.A., Trening Zastępowania Agresji

Goldstein , ART.Program zastępowania agresji

McGinnis e.,Kształtowanie umiejętności małego dziecka

Mannix D., Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi

Goldstein A., Martens B.K., Trwała zmiana

Literatura uzupełniająca:

Bloomquist M.L., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi

Ellis A., Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie

Hammer H., Rozwój umiejętności społecznych

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20h

Wykonanie ćwiczeń domowych utrwalających efekt pracy warsztatowej 20

Inne formy 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.