Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Social Influence

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-SIL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Social Influence
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Aktywny udział w zajęciach

Kolokwium końcowe

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami wpływu społecznego, przybliżenie procesów zachodzących w grupie i w kontakcie z autorytetem oraz technik wpływu społecznego. Treści przedmiotu koncentrują się nie tylko na podstawach teoretycznych, ale również na technikach wpływu stosowanych w praktyce.

W programie przedmiotu są następujące zagadnienia: konformizm, posłuszeństwo autorytetom, procesy grupowe, metody perswazji, wpływ społeczny w sektach, metody propagandy w państwach totalitarnych, metody wpływu społecznego w reklamie, wpływ społeczny w mediach, promocja partii politycznych.

Literatura:

Cialdini R. B., Influence : science and practice, Allyn & Bacon, Boston 2001.

Pratkanis A. R., Aronson E., Age of Propaganda: the everyday use and abuse of persuasion,Henry Holt and Company, New York 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościami.

Umiejętności:

Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

Kompetencje:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywny udział w zajęciach

Kolokwium końcowe

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami wpływu społecznego, przybliżenie procesów zachodzących w grupie i w kontakcie z autorytetem oraz technik wpływu społecznego. Treści przedmiotu koncentrują się nie tylko na podstawach teoretycznych, ale również na technikach wpływu stosowanych w praktyce.

W programie przedmiotu są następujące zagadnienia: konformizm, posłuszeństwo autorytetom, procesy grupowe, metody perswazji, wpływ społeczny w sektach, metody propagandy w państwach totalitarnych, metody wpływu społecznego w reklamie, wpływ społeczny w mediach, promocja partii politycznych.

Literatura:

Cialdini R. B., Influence : science and practice, Allyn & Bacon, Boston 2001.

Pratkanis A. R., Aronson E., Age of Propaganda: the everyday use and abuse of persuasion,Henry Holt and Company, New York 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.