Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna i międzykulturowa - w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-PMT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna i międzykulturowa - w teorii i praktyce
Jednostka: Studium Edukacji Nauczycielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Aktywność na zajęciach, dyskusja

Ocena poziomu i jakości wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć.

Praca na zaliczenie - przygotowanie warsztatów

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej i międzykulturowej

2. Postrzeganie innych ludzi

3. Konformizm i posłuszeństwo autorytetom

4. Procesy grupowe

5. Mechanizmy i techniki wpływu społecznego

6. Wiarygodność nadawcy

7. Wpływ społeczny w mediach

8. Metody wpływu stosowane w reklamie

9. Dysonans poznawczy

10. Prospołeczność i pomaganie

11. Agresja – przyczyny i zapobieganie

12. Stereotypy i uprzedzenia - przyczyny i przeciwdziałanie

13. Wprowadzenie do psychologii międzykulturowej, różnice kulturowe

14. Akulturacja, problemy emigrantów

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R. (2004). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brown, R. (2006). Procesy grupowe, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ciążela-Kleniewska A. (2012), Konformizm w perspektywie psychologii społecznej – słabość charakteru czy element życia społecznego?, „Szkice Humanistyczne”, tom XII, nr 4 (vol. 30).

Doliński D. (2005), Techniki wpływu społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujacych z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Branka, M., Cieślikowska, D., (2010). Edukacja Antydyskryminacyjna. Podręcznik Trenerski. Kraków: Wydawnictwo Villa Decius.

Pratkanis, A., Aronson, E. (2003), Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

PEP1_W06 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w obszarze związanym z działalnością edukacyjną.

PEP1_W08 Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, odnosi ją do wybranych

obszarów działalności pedagogicznej.

PEP1_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z działalnością pedagogiczną w ramach studiowanej specjalności.

PEP1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego

rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje multimedialne

Filmy dokumentalne

Dyskusja

Praca w grupach

30 godzin kontaktowych

30 godzin przygotowanie do zajęć

2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.