Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Multimedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-MUT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Multimedia
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student opisuje sposoby użycia multimediów do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych.

Student wie w jaki sposób rozszerzyć zakres wykonywanych przez siebie działań edukacyjnych o wykorzystanie multimediów.

Umiejętności

Potrafi obsługiwać na podstawowym poziomie narzędzia multimedialne.

Student potrafi zaprojektować warsztat edukacyjny lub terapeutyczny wykorzystujący multimedia.

Student potrafi zrealizować warsztat edukacyjny lub terapeutyczny wykorzystując multimedia.

Kompetencje społeczne

Student jest otwarty na wykorzystanie multimediów w działalności edukacyjnej.

Student prezentuje postawę autorefleksyjną wobec wykorzystania multimediów w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena na podstawie obserwacji.

Ocena wykonanej pracy pod kątem doboru adekwatnych środków wyrazu, przejrzystości koncepcji.

Ocena wykonanej pracy pod kątem skutecznej realizacji i właściwego sposobu prezentacji.

Pełny opis:

TREŚCI LICZBA GODZIN

Przedmiot skoncentrowany jest na użyciu technik multimedialnych w edukacji. zarówno w aspekcie kreacyjnym jak i dokumentacyjnym. Student poznaje narzędzia poprzez realizację ćwiczeń.

Dokumentacja i kreacja. 2

Posługiwanie się multimedialnymi narzędziami:

- aparat cyfrowy (malowanie światłem) 4

- rzutnik multimedialny i kamera wideo (wideomalarstwo) 4

- komputer - oprogramowanie graficzne i skaner (pejzaż, autoportret) 4

- skaner i komputer - montaż (animacja poklatkowa) 6

- kamera wideo - dokumentacja (flipbook) 4

Multimedia w sztuce (wystawy) 6

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kluszczyński R. (1999) Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Manovich L. (2005) Język nowych mediów, Warszawa.

"Wiedza i Edukacja. Świat wirtualnej nauki". Portal internetowy [ISSN 1898-9233]. Dostępny pod adresem: http://wiedzaiedukacja.eu/.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

indywidualna i grupowa praca nad zadaniami praktycznymi,

przegląd prac z korektą

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 55

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena na podstawie obserwacji.

Ocena wykonanej pracy pod kątem doboru adekwatnych środków wyrazu, przejrzystości koncepcji.

Ocena wykonanej pracy pod kątem skutecznej realizacji i właściwego sposobu prezentacji.

Pełny opis:

TREŚCI LICZBA GODZIN

Przedmiot skoncentrowany jest na użyciu technik multimedialnych w edukacji. zarówno w aspekcie kreacyjnym jak i dokumentacyjnym. Student poznaje narzędzia poprzez realizację ćwiczeń.

Dokumentacja i kreacja. 2

Posługiwanie się multimedialnymi narzędziami:

- aparat cyfrowy (malowanie światłem) 4

- rzutnik multimedialny i kamera wideo (wideomalarstwo) 4

- komputer - oprogramowanie graficzne i skaner (pejzaż, autoportret) 4

- skaner i komputer - montaż (animacja poklatkowa) 6

- kamera wideo - dokumentacja (flipbook) 4

Multimedia w sztuce (wystawy) 6

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kluszczyński R. (1999) Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Manovich L. (2005) Język nowych mediów, Warszawa.

"Wiedza i Edukacja. Świat wirtualnej nauki". Portal internetowy [ISSN 1898-9233]. Dostępny pod adresem: http://wiedzaiedukacja.eu/.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

indywidualna i grupowa praca nad zadaniami praktycznymi,

przegląd prac z korektą

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 55

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Monika Masłoń, Anna Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Marta Banaszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena na podstawie obserwacji.

Ocena wykonanej pracy pod kątem doboru adekwatnych środków wyrazu, przejrzystości koncepcji.

Ocena wykonanej pracy pod kątem skutecznej realizacji i właściwego sposobu prezentacji.

Pełny opis:

TREŚCI LICZBA GODZIN

Student uczy się myślenia obrazem, statycznym, a następnie wprawionym w ruch. Wykonuje ćwiczenia mające na celu pobudzenie i rozwój kreatywności oraz poznanie podstawowych technik animacji obrazu. Pracuje ze światłem, cieniem, kolorem i dźwiękiem (zespołowo i indywidualnie).Tworzy trójwymiarową scenerię do krótkiego autorskiego video, wprawia w ruch sekwencyjne obrazy własnego autorstwa.

Odkrywa zależności pomiędzy sztukami wizualnymi a rozwojem techniki (wykłady i prezentacje), oraz specyfikę obrazu figuratywnego i abstrakcyjnego.

Dokumentacja i kreacja. 2

Posługiwanie się multimedialnymi narzędziami:

- aparat cyfrowy (malowanie światłem) 4

- rzutnik multimedialny i kamera wideo (wideomalarstwo) 4

- komputer - oprogramowanie graficzne i skaner (pejzaż, autoportret) 4

- skaner i komputer - montaż (animacja poklatkowa) 6

- kamera wideo - dokumentacja (flipbook) 4

Multimedia w sztuce (wystawy) 6

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kluszczyński R. (1999) Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Hopfinger M. (2003) Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa.

Manovich L. (2005) Język nowych mediów, Warszawa.

"Wiedza i Edukacja. Świat wirtualnej nauki". Portal internetowy [ISSN 1898-9233]. Dostępny pod adresem: http://wiedzaiedukacja.eu/.

Literatura uzupełniająca:

Catmull E. (2014) „Kreatywność S.A. Pixar Animation- Disney Animation”

Kelley T., Kelley D. (2013) „Twórcza odwaga”

Block B. (2010) „Opowiadanie obrazem”

Wellins M. (2015) „Myśleć animacją”

Hunter F. (2007) „Światło w fotografii. Magia i nauka”

Gabrielle Jennings (2015) „Abstract video”

Zinman G. handmadecinema.com

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

indywidualna i grupowa praca nad zadaniami praktycznymi,

przegląd prac z korektą

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykłady, ćwiczenia 30

Przygotowanie koncepcyjne do ćwiczeń 10

Zapoznanie się z materiałami multimedialnymi i literaturą przedmiotu 5

Przygotowanie do zaliczenia 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 55

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Masłoń
Prowadzący grup: Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć: dyskusji grupowej, korekty indywidualnej.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena na podstawie obserwacji.

Ocena wykonanej pracy pod kątem doboru adekwatnych środków wyrazu, przejrzystości koncepcji.

Ocena wykonanej pracy pod kątem skutecznej realizacji i właściwego sposobu prezentacji.

Pełny opis:

TREŚCI LICZBA GODZIN

Przedmiot skoncentrowany jest na użyciu technik multimedialnych w edukacji i dokumentacji. Student poznaje narzędzia poprzez realizację zadanych ćwiczeń indywidualnie i w zespole.

Dokumentacja i kreacja. 2

Posługiwanie się multimedialnymi narzędziami:

- aparat cyfrowy 4

- komputer:

oprogramowanie graficzne do edycji zdjęć: https://pixlr.com

aplikacja do grafiki wektorowej: Inkscape

aplikacja do tworzenia filmów: poklatkowych: Time lapse

aplikacja do konwertowania plików: https://www.cleverpdf.com/pl

Ćwiczenie 1: „Miasto- przyroda” „Statyczność - Ruch”

zadanie polega na interpretacji 4 haseł,

student przygotowuje fotografie na dany temat w trakcie wyjścia plenerowego,

poddaje prace obróbce graficznej,

przygotowuje prezentacje w formie PDF porównania fotografii „przed” i „po” ingerencji graficznej.

Student składa całość w formie atrakcyjne wizualnie prezentacji. 6

Ćwiczenie 2: „Autoportret”-collage

Student przygotowuje za pomocą programu pixlr collage z kilku fotografii, edytuje fotografie, praca na warstwach 4

ćwiczenie 3: praca z tekstem

Student pracuje z tekstem, edytuje go w taki sposób, by był czytelny i estetycznie złożony 4

ćwiczenie 4: Warsztat

Studenci w grupach projektują warsztat multimedialny zgodny ze swoją specjalizacją 4

ćwiczenie 5:

Student tworzy animacje poklatkową 4

wykład:

podstawowe zagadnienia poruszane w trakcie wykładu/prezentacji:

-z DTP

-użycie multimediów w sztuce i edukacji

wykład ma formę prezentacji i dyskusji 2

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką ćwiczeń,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

indywidualna i grupowa praca nad zadaniami praktycznymi,

przegląd prac z korektą indywidualna i zbiorową

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykłady, ćwiczenia 30

Przygotowanie koncepcyjne do ćwiczeń 10

Zapoznanie się z materiałami multimedialnymi i literaturą przedmiotu 5

Przygotowanie do zaliczenia 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 55

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.