Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika użytkowa. Wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-GUW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika użytkowa. Wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Fakultatywne dla II r. pedagogiki specjalnej, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Efekty uczenia się:

Wiedza

dostrzega przedmiotowe oraz metodologiczne związki miedzy pedagogiką specjalną a sztukami wizualnymi. Zauważa możliwość oraz wartość zastosowania edukacji artystycznej w pracy z osobami niepełnosprawnymi

posiada elementarną wiedzę z zakresu komunikacji w sztukach plastycznych

dostrzega możliwość rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo w kulturze. Zna sposoby wykorzystania sztuk wizualnych we własnym rozwoju i pracy z innymi.

Umiejętności

samodzielnie prezentuje własne projekty w kontekście rozwiązań i założeń teoretycznych innych autorów

posługuje się nowoczesnymi technologiami, sprzętem i oprogramowaniem przy zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki użytkowej

umie współpracować z grupą, skutecznie działa w zespole przy realizacji zadań projektowych.

Kompetencje społeczne

ma samoświadomość oraz potrzebę ciągłego rozwoju i poszerzania kompetencji w zakresie projektowania graficznego, komunikacji wizualnej i innych działań z zakresu szeroko rozumianej grafiki użytkowej

widzi sens działań w dziedzinie grafiki projektowej, jest aktywny twórczo o organizacyjnie, odznacza się wytrwałością w realizacji zadań projektowych z zakresu grafiki użytkowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena wypowiedzi podczas zajęć

udziału w dyskusji

ocena osiągnięć podczas realizacji ćwiczeń

Pełny opis:

wprowadzenie w treści przedmiotowe, prezentacja przykładów

realizacja i prezentacja własnych fotografii wybranych obiektów architektonicznych

przygotowanie szkiców projektowych przedmiotu - stopniowe upraszczanie form, analiza prac, doskonalenie projektów, prace projektowe z wykorzystaniem komputerów

znak graficzny jako nośnik informacji

projekt znaku firmowego jako podstawowego komunikatu wizualnego.

pismo, jego budowa i pochodzenie.

forma liternicza – projekt logotypu w nawiązaniu do wcześniej przygotowanych znaków graficznych

realizacja projektów własnego znaku graficznego, logotypu oraz papieru firmowego w programie graficznym

inne formy projektowe-prezentacja i analiza przykładów

zastosowania praktyczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Rypson P. (2011) Nie gęsi, Polskie projektowanie graficzne 1919-1949. Kraków

2. Felici J. (2005) Kompletny przewodnik po Typografii. Gdańsk

3. Bringhurst R. (2007) Elementarz stylu w typografii. Wyd. Design Plus. Kraków

4. Rypson P. (2000) Książki i strony. Warszawa

5. Lenk K. (2011) Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk

6. Sabner D.,Stewart S.,Zempol E. (2015) Szkoła Projektowania Graficznego, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Lenk K. (2011) Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk

2. Francuz P. [red] (2012) Komunikacja wizualna. Warszawa

3.Tkaczyk P. (2011) Zakamarki marki.Gliwice

4. Mrowczyk J. (2008) Niewielki słownik typograficzny. Gdańsk

5.Frutiger A. (2003) Człowiek i jego znaki. Kraków

6. Wheeler S.,G. (2000) Typografia komputerowa. Warszawa

7. Zakrzewski P. (2009) Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Gliwice

8. Arnheim R. (2013) Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Łódź

9. Arnheim R. (2011) Myślenie wzrokowe. Gdańsk

10. Sarzyńska-Putowska J. (2002) Komunikacja wizualna. Kraków

11. Drew J., Meyer S. A., (2013) Zarządzanie kolorem. Warszawa

12. Fiell C. i P., Design. (2015) Historia projektowania. Warszawa

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia prowadzone z metodami oglądowymi (pokazy multimedialne i publikacje). Prezentacja utworów wizualnych wykonanych przez studenta, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje nt. prezentowanego materiału.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Foder
Prowadzący grup: Bożena Foder, Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena wypowiedzi podczas zajęć

udziału w dyskusji

ocena osiągnięć podczas realizacji ćwiczeń

Pełny opis:

wprowadzenie w treści przedmiotowe, prezentacja przykładów

realizacja i prezentacja własnych fotografii wybranych obiektów architektonicznych

przygotowanie szkiców projektowych przedmiotu - stopniowe upraszczanie form, analiza prac, doskonalenie projektów, prace projektowe z wykorzystaniem komputerów

znak graficzny jako nośnik informacji

projekt znaku firmowego jako podstawowego komunikatu wizualnego.

pismo, jego budowa i pochodzenie.

forma liternicza – projekt logotypu w nawiązaniu do wcześniej przygotowanych znaków graficznych

realizacja projektów własnego znaku graficznego, logotypu oraz papieru firmowego w programie graficznym

inne formy projektowe-prezentacja i analiza przykładów

zastosowania praktyczne

ilustracja: prezentacja przykładów, analiza tekstu, realizacja własnej ilustracji

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Rypson P. (2011) Nie gęsi, Polskie projektowanie graficzne 1919-1949. Kraków

2. Felici J. (2005) Kompletny przewodnik po Typografii. Gdańsk

3. Bringhurst R. (2007) Elementarz stylu w typografii. Wyd. Design Plus. Kraków

4. Rypson P. (2000) Książki i strony. Warszawa

5. Lenk K. (2011) Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk

6. Sabner D.,Stewart S.,Zempol E. (2015) Szkoła Projektowania Graficznego, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Lenk K. (2011) Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk

2. Francuz P. [red] (2012) Komunikacja wizualna. Warszawa

3.Tkaczyk P. (2011) Zakamarki marki.Gliwice

4. Mrowczyk J. (2008) Niewielki słownik typograficzny. Gdańsk

5.Frutiger A. (2003) Człowiek i jego znaki. Kraków

6. Wheeler S.,G. (2000) Typografia komputerowa. Warszawa

7. Zakrzewski P. (2009) Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Gliwice

8. Arnheim R. (2013) Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Łódź

9. Arnheim R. (2011) Myślenie wzrokowe. Gdańsk

10. Sarzyńska-Putowska J. (2002) Komunikacja wizualna. Kraków

11. Drew J., Meyer S. A., (2013) Zarządzanie kolorem. Warszawa

12. Fiell C. i P., Design. (2015) Historia projektowania. Warszawa

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia prowadzone z metodami oglądowymi (pokazy multimedialne i publikacje). Prezentacja utworów wizualnych wykonanych przez studenta, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje nt. prezentowanego materiału.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.