Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywne zjawiska edukacyjne na obrzeżach systemu oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-AZE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternatywne zjawiska edukacyjne na obrzeżach systemu oświaty
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla II r. pedagogiki specjalnej, 3-l niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena pracy pisemnej (esej problemowy), tworzonej zespołowo (3-osobowe zespoły) w oparciu o treści wykładu, lektury i wyszukiwane samodzielnie informacje.

Kryteria oceny: poprawność językowa, trafność tematyczna, oryginalność.

Pełny opis:

Tematyka wykładu dotyczy zjawiska alternatywności w edukacji, rozumianego jako różnego rodzaju przedsięwzięcia odmienne od dominujących wzorów kształcenia i wychowania, inicjowane oddolnie i ukierunkowane na tworzenie środowisk sprzyjających wartościowemu uczeniu się dzieci i młodzieży.

1. Czym jest alternatywność w edukacji?

2. Dwa sposoby myślenia o szkole - od Herbarta do Deweya.

3. Inna szkoła - polskie przykłady.

4. Edukacja bez szkoły: edukacja domowa, wolne szkoły.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Śliwerski B. Istota i cechy edukacji alternatywnej, W: Pedagogika t. 4. GWP.Holt J.C. Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie , Impuls 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Figiel M. Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Impuls 2001

Gribble D. Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Impuls 2005.

Okoń W. Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP 1999.

Rudnicki P. Pedagogika małych działań, Wydawnictwo DSW 2016.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: konwersatorium.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 12 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej: 20 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.