Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki o rodzinie w kontekście niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-NRN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki o rodzinie w kontekście niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wprowadzenie – definicje i funkcje rodziny. Podstawowe pojęcia

Fakty demograficzne o rodzinie w Polsce

Rodzina w ujęciu systemowym. Koncepcja solidarności rodzinnej

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie - funkcjonowanie rodziny i system wsparcia

Literatura:

R. Boguszewski, Rodzina, jej współczesne znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, BS/33/2013.

A. Kwak, Współczesna rodzina- czy tylko problem struktury zewnętrznej? [w:] I Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015, s. 11-26.

E. Marat, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] I Janicka, H. Liberska J, Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014, s. 437-458

B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 199-213

A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSIP, Warszawa 1991, s. 18-51.

Efekty uczenia się:

PN2_KK_W01

Ma podstawową wiedzę o dziedzinie akademickiej: nauki o rodzinie, wskazuje jej najważniejsze obszary teoretyczno-empiryczne i podejmowane zagadnienia związane z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W02

Zna podstawowe pojęcia: rodzina, style wychowania, postawy rodzicielskie, systemy rodzinne.

PN2_KK_W09

Ma wiedzę o środowisku rodzinnym osób z niepełnosprawnością, postawach rodzicielskich wobec osób z niepełnosprawnością, problemach rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, procesem umacniania rodzin (empowerment).

PN2_KK_W11

Ma wiedzę o systemach wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, zna indywidualną i społeczną sytuację tych rodzin.

PN2_KK_W11

Ma wiedzę, jak interpretować wpływ wydarzeń społecznych na funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W09

Posiada wiedzę o rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem i rozumie zróżnicowania społeczne, kulturowe i etniczne jako ryzyko społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin.

PN2_KK_U04

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk zachodzących w życiu rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U02

Potrafi interpretować zjawiska społeczne związane z niepełnosprawnością w kontekście życia rodzinnego.

PN2_KK_U02

Potrafi analizować funkcjonowanie rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością – postawy rodzicielskie, systemy rodzinne, style wychowania.

PN2_KK_U03

Ma umiejętność odkrywania i stawiania własnych tez, poszukiwania argumentów i polemizowania z różnymi stanowiskami.

PN2_KK_U03

Umie wyciągać właściwe wnioski z badań nad rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością i tekstów teoretycznych.

PN2_KK_U02

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

PN2_KK_K07

W dyskusjach i analizie tekstów używa argumentów świadczących o wrażliwości etycznej na problemy życia rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K04

Zachowuje obiektywizm w ocenie zdarzeń życia rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K02

Jest świadomy potrzeby stałego poszerzania wiedzy o rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością, jej problemach, możliwościach wsparcia, kształtowania postaw społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

metody: prezentacja multimedialna, dyskusja,

Metody oceniania- obecność, kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka zajęć związana jest z opisem zjawisk dotyczących rodziny, w której przebywa osoba z niepełnosprawnością. Rozważane są aspekty niepełnosprawności zarówno dziecka na każdym etapie jego rozwoju, jak i rodzica z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Wprowadzenie – definicje i funkcje rodziny.

Podstawowe pojęcia rodziny i niepełnosprawności

Fakty demograficzne o rodzinie w Polsce

Statystyki dotyczące niepełnosprawności w Polsce

Zaburzenia funkcjonowania wynikające z różnych z niepełnosprawności

Niepełnosprawni w rodzinie - dzieci, rodzice

Rodzina w ujęciu systemowym. Koncepcja solidarności rodzinnej

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie - funkcjonowanie rodziny i system wsparcia

Literatura:

1. Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSIP, Warszawa 1991,

2. Boguszewski R., Rodzina, jej współczesne znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, BS/33/2013.

3. Kwak A., Współczesna rodzina- czy tylko problem struktury zewnętrznej? [w:] I Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015, s. 11-26.

4. Marat E., Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] I Janicka, H. Liberska J, Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014, s. 437-458

5. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 199-213

6. Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSIP, Warszawa 1991, s. 18-51.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagadnienia poruszane w czasie wykładów to zjawiska występujące w rodzinie, w której przebywa osoba z niepełnosprawnością. Rozważane są aspekty niepełnosprawności zarówno dziecka na każdym etapie jego rozwoju, jak i rodzica z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Wprowadzenie – definicje i funkcje rodziny.

Podstawowe pojęcia rodziny i niepełnosprawności

Fakty demograficzne o rodzinie w Polsce

Statystyki dotyczące niepełnosprawności w Polsce

Zaburzenia funkcjonowania wynikające z różnych z niepełnosprawności

Niepełnosprawni w rodzinie - dzieci, rodzice

Rodzina w ujęciu systemowym. Koncepcja solidarności rodzinnej

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie - funkcjonowanie rodziny i system wsparcia

Literatura:

1. Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSIP, Warszawa 1991,

2. Boguszewski R., Rodzina, jej współczesne znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, BS/33/2013.

3. Kwak A., Współczesna rodzina- czy tylko problem struktury zewnętrznej? [w:] I Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015, s. 11-26.

4. Marat E., Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] I Janicka, H. Liberska J, Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014, s. 437-458

5. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 199-213

6. Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSIP, Warszawa 1991, s. 18-51.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.