Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia malarstwa w architekturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6S-ZMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia malarstwa w architekturze
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, specjalność artystyczna (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1.Wykłady inspirujące studenta do krytycznego i analitycznego odbioru sztuki dawnej i współczesnej funkcjonującej w przestrzeni publicznej, przestrzeni sakralnej oraz przestrzeni ekspozycyjnej.

2.Konwersatoria będące dyskusją dydaktyczną stwarzająca możliwość dialogu

3.Ćwiczenia tematyczne służące podsumowaniu doświadczeń i wyobrażeń o miejscu sztuki oraz rozumieniu zasad i zagrożeń związanych z brakiem profesjonalnej wiedzy w ciągle pozornie zmieniającym się świecie sztuki i architektury.

4. Ocena referatu, eseju, prezentacji

5. Ocena wypowiedzi, udział w dyskusji.

Pełny opis:

Treści, liczba godzin

Celowo przypominam, że malarstwo jest zajęciem czysto ludzkim i nie powstaje samorzutnie na murze jako plama lub zaciek ani tez nie wykwita na płótnie niczym wysypka. Malarstwo nie jest zarazem sposobem bycia ścian ani płócien, ale pewnych ludzi, którzy je praktykują. Ortega y Gasset, Velazquez i Goya, Warszawa 1993, s.79

1. Warsztat a wyobraźnia - 3

2. Malarstwo monumentalne - 3

3. Malarstwo w architekturze (Od fresku do muralu) - 3

4. Malarstwo w przestrzeni industrialnej

(Komunikat, znak, kontestacja) - 3

5.Skala i proporcje dzieła sztuki w przestrzeni architektonicznej (Od Bitwy pod Grunwaldem do bilbordu) - 5

6. Malarstwo w przestrzeni sacrum (Światło absydy) - 3

7. Techniki malarstwa monumentalnego - 3

8. Malarstwo w przestrzeni muzealnej - 3

9. Malarstwo w pejzażu - pejzaż w malarstwie - 4

10. Światło, iluzja, przestrzeń - 3

Literatura:

1. J. Ortega y Gsset, dehumanizacja sztuki i inne eseje, wyd. I: Warszawa 1980,; wyd. II ,Warszawa 1996

2. Biskupski Łukasz, Graffiti i street art: na pograniczu sztuki publicznej i ruchu alternatywnego, „Przegląd kulturoznawczy” 2008 nr 4.

4. Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, Graffiti w Polsce 1940-2010,Wydawnictwo: CARTA BLANCA, 2011

5. Krystyna Czerni: Nowosielski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2006

6. Krystyna Czerni: Rozmowy z Jerzym Nowosielskim: wokół ikony - Mój Chrystus - Mój Judasz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009

7. W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996

8. B. Jasiński, Estetyka po estetyce, Ethos, Warszawa 2008

9. Gierowski Stefan, Jakość, jasność, nasycenie, rozdział: Nudne uwagi i narzekania, Warszawa 2010

10. W. Ślesiński Techniki malarskie spoiwa mineralne, Arkady 1983

11. Paweł Giergoń, mozaika warszawska, Przewodnik po plastyce w architekturze stolicy 1945-1989 Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna zależności zachodzące pomiędzy sztuką i architekturą.

2. Student zna historię i współczesne zagadnienia malarstwa ściennego.

Umiejętności:

1. Student nabywa umiejętność analizy przestrzeni pod kątem wprowadzenia elementów plastycznych.

2. Student nabywa umiejętność wykorzystania malarstwa jako wartości dopełniającej i zmieniającej przestrzeń.

Kompetencje:

1. Student potrafi krytycznie i konstruktywnie ocenić wystrój plastyczny otoczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe uczestnictwo w wykładach. Dyskusje i wymiana myśli.

Ocena wypowiedzi studenta w trakcie zajęć.

Rozwijanie świadomości artystycznej i umiejętności doboru środków wyrazu, poprzez ćwiczenia związane z realizacją określonych zadań.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do kolokwium - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Wykłady inspirujące studenta do krytycznego i analitycznego odbioru sztuki dawnej i współczesnej funkcjonującej w przestrzeni publicznej, przestrzeni sakralnej oraz przestrzeni ekspozycyjnej.

2.Konwersatoria będące dyskusją dydaktyczną stwarzająca możliwość dialogu

3.Ćwiczenia tematyczne służące podsumowaniu doświadczeń i wyobrażeń o miejscu sztuki oraz rozumieniu zasad i zagrożeń związanych z brakiem profesjonalnej wiedzy w ciągle pozornie zmieniającym się świecie sztuki i architektury.

4. Ocena referatu, eseju, prezentacji

5. Ocena wypowiedzi, udział w dyskusji.

Pełny opis:

Celowo przypominam, że malarstwo jest zajęciem czysto ludzkim i nie powstaje samorzutnie na murze jako plama lub zaciek ani tez nie wykwita na płótnie niczym wysypka. Malarstwo nie jest zarazem sposobem bycia ścian ani płócien, ale pewnych ludzi, którzy je praktykują.

J. Ortega y Gasset, Velazquez i Goya, Warszawa 1993, s.79

1. Warsztat a wyobraźnia - 3

2. Malarstwo monumentalne - 3

3. Malarstwo w architekturze (Od fresku do muralu) - 3

4. Malarstwo w przestrzeni industrialnej

(Komunikat, znak, kontestacja) - 3

5.Skala i proporcje dzieła sztuki w przestrzeni architektonicznej (Od Bitwy pod Grunwaldem do bilbordu) - 5

6. Malarstwo w przestrzeni sacrum (Światło absydy) - 3

7. Techniki malarstwa monumentalnego - 3

8. Malarstwo w przestrzeni muzealnej - 3

9. Malarstwo w pejzażu - pejzaż w malarstwie - 4

10. Światło, iluzja, przestrzeń - 3

Literatura:

1. J. Ortega y Gsset, dehumanizacja sztuki i inne eseje, wyd. I: Warszawa 1980,; wyd. II ,Warszawa 1996

2. Biskupski Łukasz, Graffiti i street art: na pograniczu sztuki publicznej i ruchu alternatywnego, „Przegląd kulturoznawczy” 2008 nr 4.

4. Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, Graffiti w Polsce 1940-2010,Wydawnictwo: CARTA BLANCA, 2011

5. Krystyna Czerni: Nowosielski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2006

6. Krystyna Czerni: Rozmowy z Jerzym Nowosielskim: wokół ikony - Mój Chrystus - Mój Judasz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009

7. W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996

8. B. Jasiński, Estetyka po estetyce, Ethos, Warszawa 2008

9. Gierowski Stefan, Jakość, jasność, nasycenie, rozdział: Nudne uwagi i narzekania, Warszawa 2010

10. W. Ślesiński Techniki malarskie spoiwa mineralne, Arkady 1983

11. Paweł Giergoń, mozaika warszawska, Przewodnik po plastyce w architekturze stolicy 1945-1989 Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Uwagi:

Obowiązkowe uczestnictwo w wykładach. Dyskusje i wymiana myśli.

Ocena wypowiedzi studenta w trakcie zajęć.

Rozwijanie świadomości artystycznej i umiejętności doboru środków wyrazu, poprzez ćwiczenia związane z realizacją określonych zadań.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do kolokwium - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Wykłady inspirujące studenta do krytycznego i analitycznego odbioru sztuki dawnej i współczesnej funkcjonującej w przestrzeni publicznej, przestrzeni sakralnej oraz przestrzeni ekspozycyjnej.

2.Konwersatoria będące dyskusją dydaktyczną stwarzająca możliwość dialogu

3.Ćwiczenia tematyczne służące podsumowaniu doświadczeń i wyobrażeń o miejscu sztuki oraz rozumieniu zasad i zagrożeń związanych z brakiem profesjonalnej wiedzy w ciągle pozornie zmieniającym się świecie sztuki i architektury.

3. Ocena referatu, eseju, prezentacji

4. Ocena wypowiedzi, udział w dyskusji.

Pełny opis:

Celowo przypominam, że malarstwo jest zajęciem czysto ludzkim i nie powstaje samorzutnie na murze jako plama lub zaciek ani tez nie wykwita na płótnie niczym wysypka. Malarstwo nie jest zarazem sposobem bycia ścian ani płócien, ale pewnych ludzi, którzy je praktykują.

J. Ortega y Gasset, Velazquez i Goya, Warszawa 1993, s.79

1. Warsztat a wyobraźnia - 3

2. Malarstwo monumentalne - 3

3. Malarstwo w architekturze (Od fresku do muralu) - 3

4. Malarstwo w przestrzeni industrialnej

(Komunikat, znak, kontestacja) - 3

5.Skala i proporcje dzieła sztuki w przestrzeni architektonicznej (Od Bitwy pod Grunwaldem do bilbordu) - 5

6. Malarstwo w przestrzeni sacrum (Światło absydy) - 3

7. Techniki malarstwa monumentalnego - 3

8. Malarstwo w przestrzeni muzealnej - 3

9. Malarstwo w pejzażu - pejzaż w malarstwie - 4

10. Światło, iluzja, przestrzeń - 3

Literatura:

1. J. Ortega y Gsset, dehumanizacja sztuki i inne eseje, wyd. I: Warszawa 1980,; wyd. II ,Warszawa 1996

2. Biskupski Łukasz, Graffiti i street art: na pograniczu sztuki publicznej i ruchu alternatywnego, „Przegląd kulturoznawczy” 2008 nr 4.

4. Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, Graffiti w Polsce 1940-2010,Wydawnictwo: CARTA BLANCA, 2011

5. Krystyna Czerni: Nowosielski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2006

6. Krystyna Czerni: Rozmowy z Jerzym Nowosielskim: wokół ikony - Mój Chrystus - Mój Judasz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009

7. W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996

8. B. Jasiński, Estetyka po estetyce, Ethos, Warszawa 2008

9. Gierowski Stefan, Jakość, jasność, nasycenie, rozdział: Nudne uwagi i narzekania, Warszawa 2010

10. W. Ślesiński Techniki malarskie spoiwa mineralne, Arkady 1983

11. Paweł Giergoń, mozaika warszawska, Przewodnik po plastyce w architekturze stolicy 1945-1989 Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Uwagi:

Obowiązkowe uczestnictwo w wykładach. Dyskusje i wymiana myśli.

Ocena wypowiedzi studenta w trakcie zajęć.

Rozwijanie świadomości artystycznej i umiejętności doboru środków wyrazu, poprzez ćwiczenia związane z realizacją określonych zadań.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do kolokwium - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sadlej
Prowadzący grup: Tomasz Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Treści, liczba godzin

Celowo przypominam, że malarstwo jest zajęciem czysto ludzkim i nie powstaje samorzutnie na murze jako plama lub zaciek ani tez nie wykwita na płótnie niczym wysypka. Malarstwo nie jest zarazem sposobem bycia ścian ani płócien, ale pewnych ludzi, którzy je praktykują. Ortega y Gasset, Velazquez i Goya, Warszawa 1993, s.79

1. Warsztat a wyobraźnia - 3

2. Malarstwo monumentalne - 3

3. Malarstwo w architekturze (Od fresku do muralu) - 3

4. Malarstwo w przestrzeni industrialnej

(Komunikat, znak, kontestacja) - 3

5.Skala i proporcje dzieła sztuki w przestrzeni architektonicznej (Od Bitwy pod Grunwaldem do bilbordu) - 5

6. Malarstwo w przestrzeni sacrum (Światło absydy) - 3

7. Techniki malarstwa monumentalnego - 3

8. Malarstwo w przestrzeni muzealnej - 3

9. Malarstwo w pejzażu - pejzaż w malarstwie - 4

10. Światło, iluzja, przestrzeń - 3

Literatura:

1. J. Ortega y Gsset, dehumanizacja sztuki i inne eseje, wyd. I: Warszawa 1980,; wyd. II ,Warszawa 1996

2. Biskupski Łukasz, Graffiti i street art: na pograniczu sztuki publicznej i ruchu alternatywnego, „Przegląd kulturoznawczy” 2008 nr 4.

4. Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, Graffiti w Polsce 1940-2010,Wydawnictwo: CARTA BLANCA, 2011

5. Krystyna Czerni: Nowosielski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2006

6. Krystyna Czerni: Rozmowy z Jerzym Nowosielskim: wokół ikony - Mój Chrystus - Mój Judasz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009

7. W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996

8. B. Jasiński, Estetyka po estetyce, Ethos, Warszawa 2008

9. Gierowski Stefan, Jakość, jasność, nasycenie, rozdział: Nudne uwagi i narzekania, Warszawa 2010

10. W. Ślesiński Techniki malarskie spoiwa mineralne, Arkady 1983

11. Paweł Giergoń, mozaika warszawska, Przewodnik po plastyce w architekturze stolicy 1945-1989 Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sadlej
Prowadzący grup: Tomasz Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.